Vitas Trampas: „Muzika buvo mano genuose“

Vitas Trampas: „Muzika buvo mano genuose“

Liaudiška muzika jau daugiau kaip penkis dešimtmečius yra neatskiriama Vito Trampo gyvenimo dalis. Vitas Trampas (pirmas iš dešinės) koncertuoja su „Griežle“.

Kiek Vitas Trampas save prisimena, tai vis su akordeonu, su armonika, su dainomis. Ir mūsų rajono žmonės, jei kas paklaustų, ar žino Vitą Trampą, neabejodami atsakytų, kad nors asmeniškai jo nepažįsta, tačiau žino jo dainas, matė ne kartą ir rajoniniuose kultūros renginiuose, ir respublikiniuose, per televiziją rodytuose. 
 
Su muzika susidraugavo neatsitiktinai
Gausioje šeimoje, kurioje augo dvi sesės ir trys broliai, užaugęs Vitas Trampas su muzika susidraugavo ne atsitiktinai. Namuose muzikavo tėvukas. Nesvarbu, kad neseniai iš Sibiro buvo  grįžęs, kad daug ko buityje trūko, tačiau akordeonas namuose jau tuomet buvo. Vyriausias sūnus Vitas jį išbandė būdamas vos septynerių. Pakelti jo nepajėgė, tad grojo pasistatęs ant lovos. Mokyti niekam nereikėjo. Kaip šiandien prisimena – tėvukas tik vieną kartą parodė, kaip grojamas valsas „Kaip gražu miške“. To ir užteko. Ir dabar, nuo to pirmo pagrojimo praėjus daugiau nei penkioms dešimtims metų, jis melodiją „pagauna“ vos išgirdęs kelis pirmuosius akordus. Juokiasi – nereikėjo jam nei specialių mokslų, nei mokytojų. Ir jokių muzikos teorijų – net natų nepažįsta, o muzika jau seniai tapo ne tik jo pomėgiu, bet iš dalies ir pragyvenimo šaltiniu. Jau vėliau pats išmoko groti pianinu, armonika. Kaip ir du jaunesnieji jo broliai – Juozas ir Jonas. Jaunystėje Naujosios Kirsnos kultūros namuose turėjo net estradinį ansamblį, kuriame su broliais ir kitais bendraamžiais per šokius grodavo. O kokie šokiai būdavo, kai grodavo gyva muzika ir linksmi, jauni muzikantai... Tapo žinomi, išpopuliarėjo. Iš pradžių kaimynai, vėliau – viso rajono gyventojai, o dar vėliau – ir visos Lietuvos žmonės juos groti į vestuves, krikštynas kviesdavo. Per penkiolika metų, kai grojo kartu su broliais, daug išvažinėta, tūkstančiai dainų sudainuota, melodijų sugrota. Ir, be abejo, daug naujo išmokta. 
 
Profesija – vairuotojas
Pagrindinė Naujosios Kirsnos kaime gyvenančio Vito Trampo profesija – vairuotojas. Su laibai trumpomis pertraukomis šį darbą jis dirba jau daugiau kaip 40 metų. Iš pradžių – Kirsnos kolūkio vairuotojas, vėliau UAB „Europienas“, šiuo metu UAB „Marijampolės pieno konservai“. Kaimo žmonės puikiai žino, kad tokį darbą dirbdamas nei patinginiausi, nei susivėlinsi. Čia viskas labai griežta, sustyguota, minutėmis laikas sumatuotas. Penktą valandą ryto keliasi, o gerokai prieš šeštą leidžiasi į kelią. Apvažiuoja jau mintinai žinomus kiemus, surinktą pieną nuveža į Marijampolę ir namo grįžta apie pietus. Kasdien – maždaug po 140 kilometrų. O po pietų prasideda kitas – kultūrinis darbas. Dar tik nuo 2010 metų Vitas Trampas tapo oficialiu Lazdijų kultūros centro darbuotoju. Naujosios Kirsnos laisvalaikio salėje jis yra kultūrinių renginių organizatorius, Šeštokų kultūros namuose – kapelos vadovas. Taip tik įvardintos jo pareigos. O darbo turi į valias. Naujojoje Kirsnoje, kur gyvena, organizuoja įvairius renginius vietos bendruomenei, bendraudami su šios bendruomenės pirmininke Irena Babarskiene daug gražių švenčių surengia. O žinia apie jas taip pasklidusi, kad nors aplinkiniuose kaimuose žmonių negausiai gyvena, tačiau beveik visi į renginius ateina.  
Šeštokuose Vitas Trampas vadovauja net trims kolektyvams – moterų ansambliui „Kaimynės“, ansambliui „Lankutis“ ir liaudiškos muzikos kapelai „Griežlė“. 
 
„Vardan tos“ dalyvaus ir „Griežlė“ 
Kitais metais „Griežlė“ švęs jau dešimtąjį savo gimtadienį. Su ja daug patirta, daug koncertuota. Ne kartą dalyvauta televizijos laidose „Gero ūpo“, vėliau – „Duokim garo“. Kaune organizuojamoje visos Lietuvos liaudiškos muzikos kapelų šventėje „Grok, Jurgeli“ jau tris kartus su „Griežle“ teko dalyvauti. O ką jau kalbėti apie mūsų rajono renginius – šventes, konkursus. Kaimo kapelų varžytuvėse „Grok, armonika“ jau daugelį metų „Griežlė“ skina prizus. Gausus jos atlikėjų būrys išsimėtęs ne tik mūsų, bet ir kaimyninėje Kalvarijos savivaldybėje. Todėl kapelos vadovas vieną kartą repetuoja su Šeštokų, kitą kartą – su Naujosios Kirsnos, trečią kartą – su Kalvarijos savivaldybės Trakiškių kaimo grupe. Groja tuos pačius kūrinius. O vėliau, prieš pasirodymus, į būrį bendroms repeticijoms visi muzikantai suvažiuoja. Atkaklus Vito Trampo ir jo grupės muzikantų darbas deramai įvertintas – jie buvo atrinkti dalyvauti Lietuvos 100-mečio dainų šventėje „Vardan tos“, kuri vyks šią vasarą Kaune ir Vilniuje. 
Prisimindamas „Griežlės“ susikūrimo istoriją, šiandieninis jos vadovas Vitas Trampas sako, jog čia būtinai reikia paminėti jos įkūrėją Vytautą Pečiulį, kuris, deja, mirė praėjus vos metams nuo „Griežlės“ susikūrimo. Pasak Vito Trampo, tai buvo neeilinių gabumų, išsilavinimo ir daugybės talentų žmogus. Turėjo aukštąjį muzikinį išsilavinimą. Ne tik „Griežlę“, bet ir žinomą Punsko „Klumpę“ jis įkūrė, kurį laiką jai vadovavo. Deja, mirė anksti, nė 60 metų nesulaukęs, staiga, labai netikėtai, kaip tai nutinka daugeliui meno žmonių. Jau aštuoneri metai jo nėra, o jo darbai, suburti kolektyvai gyvuoja, kapelų vyrai jį dažnai prisimena geru žodžiu. O tai ir yra svarbiausia...
Paminėję Vytautą Pečiulį su Vitu Trampu ir jo žmona Maryte, kuri taip pat Šeštokų kultūros namuose darbuojasi, pasidžiaugiame, kad gyvenimas su muzika yra gražus. Vitas sako, jog ir eidamas miegoti prie lovos akordeoną pasideda... Tiesa, namuose jų yra bent keletas. Dar ir armoniką turi. Ne vienas ir Vito Trampo vairuojamo pienovežio kabinoje akordeoną yra matęs. Ne dėl to, kad kelionėje po rajoną prireiktų groti. Tiesiog smagiau, kai šalia yra muzika...

Komentarai

Rašyti komentarą

Šis laukelis yra nebūtinas. Tačiau jeigu įvesite, jis bus laikomas privatus ir nerodomas viešai.
Emocijos
:)|(:(:beer::bigsmile:$)8)J):davie:>):glasses::D:love::X:~:O:8):steve::p;)
CAPTCHA
Šis klausimas yra skirtas nustatyti ar tai tikras lankytojas ir apsaugo nuo automatinių šlamsto pranešimų.
Vaizdinė CAPTCHA užduotis
Įrašykite simbolius iš paveikslėlio.