Žiniasklaidos įtaka ugdant visuomenės patriotiškumą ir pilietiškumą Lazdijų krašte

1. Norint kovoti su Rusijos propaganda, pirmiausia reikia ją atpažinti

projektas_pdf_1

2. Kunigas Juozas Zdebskis - pasipriešinimo sovietiniams okupantams pavyzdys

projektas_pdf_2

3. Karas Ukrainoje — išaugusio mūsų patriotizmo priežastis

projektas_pdf_3

4. Lietuvos partizanų kova — šlovingas mūsų istorijos puslapis

projektas_pdf_4

5. Rusijos propaganda kasmet niekina mūsų didvyrius — partizanus

projektas_pdf_5