Dzūkų žinios

Lazdijų informacinis portalas, naujienos

Kultūra

„Geradarės šventėje“ — kaip vienas kumštis susirinkę stebuliečiai

Gerumo diena Stebulių mokykloje, kur susirinkę stebuliečiai bei svečiai visi drauge kaip vienas kumštis džiaugėsi buvimu kartu ir gražiais savo darbais.

Dineta Babarskienė

Yra sakoma, kad kiekvienas turime savo misiją. Tuo nesuabejojau dalyvaudama Gerumo dienoje Stebulių mokykloje kur susirinkę stebuliečiai bei svečiai visi drauge kaip vienas kumštis džiaugėsi buvimu kartu ir gražiais savo darbais. Šios gražios šventės iniciatorė Rita Sabestinienė, jai talkino Stebulių mokyklos direktorė Vilija Padimanskienė. Tad visai nenuostabu, kad čia buvo galima išgirsti kažką labai ypatingo, efektingo, gražaus, jautraus, spinduliuojančio, neįprastų interpretacijų ir netikėtų dalykų čia netrūko. Pasirodo, Gerumo diena mokykloje organizuojama tradiciškai, o šiemet nuskambėjo kaip „Geradarės šventė“. Ir tikrai ne klaida, ne lengvabūdiškas riktas, jei feisbuko platybėse perskaitėte, kad esate kviečiami į neeilinę šventę – „Geradarės šventę“.

Pamokose – meras, direktorius, ir klebonas
Mokyklinis skambutis kvietė į pamokas… Dailios mokytojos paprašė susikaupti, laikytis tvarkos, būti drausmingiems, kelti ranką ir kalbėti tik tuomet, kai klausiama. O ieškojo jos, rodos, paprastų paprasčiausių dalykų – gerumo žmonėse, jų širdyse. Ir rado! Juk Stebuliuose gyvena geri ir darbštūs žmonės, mylintys Lietuvą ir savą kraštą. Tad vieningai sugiedotas Lietuvos himnas.
O tuomet Stebulių mokykloje prasidėjo pamokos, ir nors Šventežerio parapijos klebonas Egidijus Juravičius sakė, kad gal namų darbų daugiau griežtos mokytojos užduotų ir tų pamokų mažiau būtų, tačiau pamokos vyko kone kaip tikrų tikriausioje mokykloje – Stebulių mokykloje, kurioje šiandien mokosi 65 moksleiviai ir 8 ypatingo dėmesio reikalaujantys mokiniai, yra 12 mokytojų etatų. O tądien visi dalyvavusieji tapome mokiniais. Pamokų neišvengė ir Lazdijų rajono meras Artūras Margelis bei Lazdijų r. savivaldybės administracijos direktorius Gintautas Salatka. Meras lyg uolus mokinys papasakojo apie rajone nuveiktus darbus, pasiekimus, kurie išties džiugina. Skaidrėse viskas puikiai parodyta: renovuotos mokyklos, bibliotekos, kultūros namai, poilsio erdvės puikiai sutvarkytos ir dar daugybė nuveiktų darbų džiugina visus rajono žmones.
Meilė mokyklai neblėsta, prisiminimais sugrįžtama, pasiekimai džiugina ir šiandien. „Mūsų mokinys Gintaras Grėbliūnas dvejus metus pasimokęs Šventežerio mokykloje išlaikė du egzaminus 100! O Stebulių mokyklos 8 klasės mokinių matematika, skaitymas, rašymas, socialiniai mokslai atitinka Lazdijų rajono savivaldybės mokyklų mokinių rezultatus, gamtos mokslai atitinka šalies vidurkį“, – sakė mokytojos, tądien vedusios pamokas. Jos teigė, jog Stebulių mokyklos 4 klasės mokinių pasaulio pažinimo, skaitymo, rašymo, matematikos testų rezultatai viršija šalies vidurkį, nenusileidžia ir 6 klasės mokiniai, kurių matematikos rezultatas viršija taip pat šalies vidurkį. Daug šaunių mokinių išleista į gyvenimo kelią… Improvizuotoje pamokoje atsakinėjo Marytė Janeckaitė-Didikienė, tądien atsisėdusi į savo mokyklinį suolą po 50 metų. Ji dovanojo mokyklai paveikslą iš 43 000 karoliukų, kuriame balandžių pakelti sparnai lyg buvusių ir esamų Stebulių moksleivių skrydis gyveniman. Svarbi jiems mokykla. Šalia sodas, kalneliai, viduje jauku ir spalvinga. Jie saugo savo mokyklą, dirba, stengiasi, kad mokykla būtų lyg tas šviesos žiburys. Įdomu tai, kad net 5 mokytojai ir 5 darbuotojai yra baigę Stebulių mokyklą ir sugrįžę čia dirbti. Saugo savo mokyklą, stoja mūru už ją, mat čia jų gyvenimas, jų darbas, jų širdies šiluma.

Net dvi parodos ir dainų pynės
„Geradarės šventėje“ mokykla nušvito naujomis spalvomis, įdomiomis parodomis. Marytės Janeckaitės-Didikienės siuvinėtų paveikslų paroda ir šio krašto vadeliotojo Ernesto Juškausko iškovotos taurės bei medaliai stebino. Ernestas Juškauskas nedalyvavo pamokoje, tad mokytoja iškvietė jo tėtį, kuris paaiškino, jog Ernestas išvykęs į stažuotę Danijoje. Jau ką turi Stebuliai, tai turi, tuo ir didžiuojasi. Savo krašto žmonėmis, jų darbais – labiausiai. O Marytės Janeckaitės-Didikienės siuvinėtų paveikslų paroda dar taip greit iš Lazdijų krašto neiškeliaus. Ji bus eksponuojama Lazdijų viešojoje bibliotekoje bei padaliniuose. 63 000 adatos dygsnių ar 43 000 karoliukų poniai Marytei vieni juokai, kai įkvėpimas ateina, tai ir laikas tartum vanduo teka. O mums tik stebėtis ir grožėtis belieka!
Šiam krašte gyvena dvi dainingos sesės – Rita Sabestinienė ir Vilija Padimanskienė, – tad dainų netrūko. Ugningai ir įtaigiai sugrojo, sudainavo tikras muzikantų kolektyvas, susikūręs „Geradarės šventės“ proga. Susibėgo draugėn dainingiausi ir muzikaliausi kaimo žmonės. Kūrybinio potencialo atodangos: dainų pynė Vilijos Padimanskienės žodžiais, Ritos Sabestinienės muzika skambėjo ne kartą. Tądien prie sesių muzikavimo prisidėjo ir giminaitis Jonas Didika. Ir Gintaro Gražulevičiaus, ir buvusios Stebulių mokyklos mokinės Daivos Karaliūnienės duetas nuoširdžių, iš širdies dainų dovanojo.

Dovanos lyg iš dangaus krito
Dovanų lietus visiems ir kiekvienam – niekas, ko gero, tądien į namus nesugrįžo be dovanos rankose. O nominacijų gausybė: „Širdies gerumas“, „Sugrįžimas“, „Meilė Lietuvai“, „Pasididžiavimas“, „Atradimas“ ir dar daugybė kitų. Ir labiausiai per gražiausias metų šventes pasipuošusių sodybų savininkai buvo apdovanoti, mat komisija nepatingėjo ir dar 2018 metų paskutinį vakarą po Stebulius dairėsi, grožėjosi ir širdis jiems džiaugėsi. „Kitais metais dar labiau šviesime, dar labiau puošimės“, – sakė ir šios gražios iniciatyvos autorė Rita Sabestinienė. O kam gi įteiktos nominacijos, kieno sodybos buvo labiausiai išpuoštos, greitai sužinosite!
„Už viską“: paprastumą, nuoširdumą, gerumą, meilę gimtam kraštui, suteiktą viltį. Ši nominacija įteikta rajono merui Artūrui Margeliui. Už „Širdies gerumą“ Mantui Jančiukui, kuris pagelbėjo šventės rengėjai – mamai – savo ūkio produkcija, tad dovanų buvo tik dar daugiau. Nominacija „Meilė Lietuvai“ – šio krašto patriotei, meniškos sielos moteriai Ritai Sabestinienei. „Meilės“ nominacija – ponams Liaukoniams, kurie ir tądien nepasididžiavo, šventėn atvyko. Už talentą apdovanota buvusi Stebulių mokyklos mokinė Daiva Salatkaitė-Karaliūnienė. Nominacija „Ilgesys“ atiteko poniai Marytei Didikienei, kuri ir tądien graudindamasi prisiminė gražiausius metus Stebulių mokykloje. O „Pasididžiavimas“ visų to krašto žmonių – Albertas Urmanavičius su savo įdomiais išradimais, tokiais kaip sukamas baldų komplektas, kur patogiai sėdi, sukies ir dar vaišinies. Anot pačio išradėjo, buvo sukonstruotas vaikams, bet puikiai tinkamas ir suaugusiems. „Draugystė“ – Šeštokų mokyklos mokytojai Rimai Petrauskienei, kuri darbavosi Stebulių mokykloje, kolektyvo buvo sutikta šiltai ir draugiškai. „Vilties“ nominacija Šventežerio parapijos klebonui Egidijui Juravičiui. Nominacija „Protingumas“ iškeliavo Bronei Jušinskienei. Ir dar daugybė kitų žmonių buvo pastebėti, jiems dėkota, visų dideli ir maži darbai darbeliai, anot dzūkų, surokuoti. Pastebėtos ir kaimo marčios, ir naujakuriai, ir iš užsienio sugrįžusieji – nieks neliko nepastebėtas. Ne veltui „Geradarės šventė“ į Stebulius atkeliavo.

Planuojama nupirkti namą
Trijų vaikučių mama surado namą Stebuliuose, norėtų įsigyti, tačiau pinigėlių taip trūksta. Ši šeima nėra socialiai remtina. Renginyje dalyvavę Lazdijų rajono savivaldybės vadovai sakėsi pagelbėsiantys šeimai įsigyti namą. „Nupirksime“, – tvirtai pažadėjo meras. O tuomet ir įkurtuvėms dar paaukota, o gal dar svarbesniems dalykams, mat šią jauną moterį dar ir liga „užpuolė“, tad pinigėlių labai reikia. Ponai Rūta ir Gintas Cimakauskai, Aldona ir Jonas Liaukoniai, Mantas Jančiukas ir „Geradarės šventės“ iniciatorė Rita Sabestinienė paaukojo šiai šeimai. Gerumo Stebuliuose nors rieškučiomis semk!

Stebuliai iš tolo švietė
Gražiausios metų šventės Stebuliuose buvo puikios. Vilija Kuckailienė, Jūratė Jankauskienė, Julija Karaneckienė, Dainius Jusevičius buvo apdovanoti už kalėdinį grožį. Dauguma Stebulių kaimo gyventojų entuziastingai prisijungė prie šios gražios idėjos – per gražiausias metų šventes puošti savo sodybas. Ir taip miela buvo matyti iš tolo šviečiančius Stebulius, kad ir mažą žiburėlį trobelėje, ar pakliūti tarsi į Kalėdų senelio rezidenciją ar pasakų namelį miško pakrašty. Visiems jiems Lazdijų rajono savivaldybės dovanos. „Didžiuojuosi jumis visais“, – sakė Rita Sabestinienė, šios idėjos iniciatorė, prasitarusi, jog jau žino, kaip puoš savo sodybą kitais metais. Beliko tik džiaugtis, kad žmonės neabejingi grožiui, savo sodybų puošimui nei žiemą, nei vasarą.
„Kur Dusia į krantą plauna bangeles, / Kur miške vėjas linguoja šakeles, / Kur kryžiuojasi ir skiriasi keliai, / Ten širdelei mielas kraštas Stebuliai“, – dar vis tebeskamba „Pradinukų himnas“ iš buvusių Stebulių mokyklos mokinių lūpų, kuriam žodžius parašė S. Jodaugienė ir V. Padimanskienė. O šios Gerumo dienos „Geradarės šventės“ renginio iniciatorė Rita Sabestinienė dėkojo Dievui, kad gyvena Lietuvoje, savo numylėtuose Stebuliuose, kur sodina gėles ir medžius. „Senoliai sunkiai gyveno, bet buvo linksmi, dainavo, o svečiui atiduodavo paskutinį duonos kąsnį“, – sakė ponia Rita. Senolių išmintis lydi šio krašto žmones ir šiandien. Tądien Stebuliuose vėjas nešė gerą nuotaiką, o gerumo širdyse buvo tiek daug, kad žodžiais net sunku apsakyti: ir padėkota, ir pagelbėta, ir paskatinta, ir paraginta, o svarbiausia, kad visi kartu. Ir netikėtumų būta! Sėja gerumo sėklas šios Stebulių krašto dukros – Rita ir Vilija – kitaip jos, ko gero, ir nemoka gyventi, o tos gerumo sėklos dygsta, veši paliesdamos ir kitų gyvenimus. Kaip tie bijūnai, kuriuos Rita Sabestinienė taip myli, dovanoja, kad kiekviename Stebulių darželyje žydėtų ir žmonės čia gyventų tik geri ir laimingi. „Geradarės šventė” dovanojo daugybę nepakartojamų akimirkų, kurias taip norėtųs pakartoti vėl.

%d bloggers like this: