Dzūkų žinios

Lazdijų informacinis portalas, naujienos

Politika

Tarybos posėdyje aktyvi opozicija neleido valdantiesiems snausti

Lazdijų rajono savivaldybė.

Praėjusį penktadienį vykusiame Lazdijų rajono savivaldybės tarybos posėdyje buvo daug diskusijų, replikų, komentarų ir ginčų, nes buvo svarstomi ir savivaldybės valdininkams, ir visiems rajono gyventojams aktualūs klausimai. Ypač aktyviai posėdyje savo nuomonę reiškė opozicijos atstovai, o vienas klausimas dėl nuomonių skirtumų net buvo atidėtas kitam posėdžiui.


Abejojo lovų perstumdymu
Posėdyje buvo patvirtinta nauja Lazdijų rajono savivaldybės administracijos struktūra. Kaip teigiama aiškinamajame rašte, savivaldybės struktūra buvo keičiama siekiant didinti administracijos veiklos efektyvumą ir skaidrumą bei racionaliai naudoti materialinius ir žmogiškuosius išteklius. Akivaizdu, jog, rengiant naują administracijos struktūrą, buvo gerai padirbėta, išanalizuotos net 20 savivaldybių struktūros ir parengta Lazdijams subalansuota schema.
A. Margeliui pasidomėjus, kiek naujoje struktūroje sumažės darbuotojų ir kiek bus išdalinta atleidimo lapelių, jis konkretaus atsakymo iš struktūros rengėjų neišgirdo.
Posėdyje buvo svarstomas VšĮ „Lazdijų ligoninė“ lovų perskirstymo klausimas. Buvo siūloma sumažinti Vaikų poskyrio lovų skaičių iki 4, bet padidinti palaikomojo gydymo skyriaus lovų skaičių.
A. Margelis teigė, kad teisės aktai numato, jog taryba turi tvirtinti tik slaugos lovų skaičių, o Vaikų poskyrio lovų skaičius – ligoninės direktoriaus kompetencija.


„Matau tendenciją, kad einama į tai, jog būtų panaikintas Vaikų poskyris, tada jau galima prognozuoti ir ligoninės virsmą į slaugos ligoninę. Manau, kad palikime Vaikų poskyrio lovų skaičiaus nustatymą ne tarybos, bet ligoninės vadovo kompetencijai ir atsakomybei. Mūsų frakcija nebalsuos už šį sprendimą“, – teigė A. Margelis.
Merė Ausma Miškinienė posėdžio metu suskubo pažymėti, kad VšĮ ,,Lazdijų ligoninė“ tikrai neketinama uždaryti ar perkvalifikuoti į slaugos ligoninę.

Pagailėjo paramos
Tarybos nariai svarstė klausimą „Dėl projekto „Asociacijos „Noragėlių melioracija“ ir valstybinių melioracijos sistemų bei jų statinių rekonstrukcija“, kuris suvienijo 14 ūkininkų. Įgyvendinant minėtą projektą, bus tvarkomi savivaldybės Krikštonių, Seirijų ir Varnėnų kadastrinių vietovių bendro naudojimo melioracijos statiniai. Bendra projekto vertė 750 000 Eur. Posėdyje buvo siūloma, kad savivaldybė prie šio projekto prisidėtų 15 proc.
A. Margelis pasiūlė savivaldybei prie šio projekto prisidėti ne 15, bet 20 ar net 21 procentu.


Jis prisiminė anksčiau vykdytus panašius projektus, tarp jų ir tą, kuriame dalyvavo merės brolis, kuriems savivaldybė skirdavo 20 proc.
Merė pripažino, jog savivaldybė finansiškai nepajėgi prisidėti prie projekto didesne suma, taryba nubalsavo už 15 proc. prisidėjimą.

Po ginčų – nukėlė klausimo svarstymą
Klausimas dėl 2019 metų žemės mokesčio lengvatų sukėlė diskusijų audrą. Nutarimo projekte buvo siūloma žemės mokesčių lengvatą taikyti asmenims, nukentėjusiems nuo sovietų represijų 1939–1990 metais, bet tik tai jų daliai, kurie patys dirba tą žemę.
Merė A. Miškinienė kalbėjo, kad siekiama taikyti lengvatą nuo okupacijos režimo nukentėjusiems ir iki šiol žemdirbyste užsiimantiems asmenims, tačiau jei tokie asmenys žemės nedirba ir nedeklaruoja, o mokesčio lengvata naudojasi tie, kurie jų žemę dirba nuomos ar panaudos teise, reikia kuo greičiau tikslinti lengvatos apibrėžimą ir tokiems atvejams užkirsti kelią.


Frakcijos „Pirmyn“ vardu pasisakęs A. Margelis pastebėjo, jog toks sprendimas būtų neteisingas ir pažeistų nukentėjusiųjų nuo okupacinio režimo teises.
„Žmogus turi teisę pats disponuoti savo turtu.Tie žmonės, kurie kūrė Nepriklausomybę, kentėjo Sibire, turi teisę į tokią lengvatą“, – teigė A. Margelis. Jam iš dalies pritarė ir kai kurie valdančiųjų atstovai.
A. Margelis apkaltino vicemerą Audrių Klėjų, jog šis apskritai buvo išbraukęs nukentėjusiuosius nuo okupantų iš pretendentų į žemės mokesčio lengvatą sąrašo. Šis rėžė atgal: kodėl A. Margelis pakeitęs nuomonę šiuo klausimu.
Matydama, jog dėl šio klausimo priėmimo gali kilti problemų, merė suskubo pasiūlyti balsavimą dėl lengvatų nukelti kitam posėdžiui, iki tol įvertinant jo esmę Antikorupcijos komisijoje.
Posėdyje taip pat buvo tvirtinamos įvairių komisijų sudėtys, deleguoti atstovai bei patvirtinti su turto valdymu susiję klausimai.

„Dzūkų žinių“ informacija

%d bloggers like this: