Dzūkų žinios

Lazdijų informacinis portalas, naujienos

Politika Švietimas

Mokyklų tuštėjimo metas – demografinės katastrofos ženklai

Stebulių mokykloje dėl mokinių stokos nesuformuotos devintokų dešimtokų klasės.

Prieš keturis mėnesius, baigiantis mokslo metams, pasklidusios kalbos, kad šį rudenį rajono mokyklose teks uždaryti per dešimt klasių, tampa skaudžia realybe. Rajono valdžia ketina atsisakyti dvylikos klasių komplektų, nes nebesurenka minimalaus moksleivių skaičiaus. Tai ne tik rimtas demografinės problemos ženklas, bet ir nuostolis Lazdijų biudžetui – rajonas negaus klasėms skiriamų pinigų. Jau nekalbant apie tai, kad dalis pedagogų liks be darbo, o kai kuriems vaikams į mokyklą teks keliauti keliasdešimt kilometrų.


Stebuliuose – sunkūs pokalbiai
Dėl susidariusios situacijos – nesurenkant klasėse minimalaus 8 moksleivių skaičiaus, planuojama naikinti devintą ir dešimtą klases Stebulių mokykloje.
Su Stebulių bendruomene susitiko rajono vicemeras Audrius Klėjus ir savivaldybės specialistas, stovintis eilėje prie Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo posto. Savivaldybės atstovai dvi valandas bendravo su stebuliečiais, kurie reikalavo nenaikinti devintos ir dešimtos Stebulių mokyklos klasių. Tačiau savivaldybės atstovai buvo neperkalbami – Stebulių devintokai ir dešimtokai turės keliauti mokytis į Šventežerio mokyklą.
Šią savaitę vyko rajono savivaldybės tarybos Švietimo komisijos posėdis, kur buvo svarstomas klasių komplektų skaičiaus mažinimo klausimas.
Prieš klasių skaičiaus mažinimą pasisakę opozicijos atstovai konstatavo, jog dėl kiekvieno klasės komplekto panaikinimo savivaldybė netenka mažiausiai 15 tūkst. eurų valstybės skiriamų pinigų.


Opozicija pasisakė prieš klasių naikinimą
Savivaldybės tarybos narys, buvęs administracijos direktorius Gintautas Salatka pripažino, jog, pagal dabartinę situaciją, rajone siūloma atsisakyti 12 klasių komplektų. Šios problemos esmė – šiose klasėse nesusidaro normatyviniais aktais nustatytas moksleivių skaičius.
„Pavasarį buvo kalbama apie 17 klasių komplektų naikinimą, dabar svarstoma šiek tiek mažesnė netektis – 12 komplektų. Bet vis tiek tai labai blogai. Mes tam nepritariame, reikia ieškoti kitokių išeičių“, – sakė G. Salatka.
„Jei skaičiuosime, jog vienas klasės komplektas klasės krepšelio forma į rajoną atneša per 15 tūkst. eurų, tai dvylikos klasių panaikinimas rajonui kainuotų beveik 200 tūkst. eurų. Kitaip sakant, mes prarastume tokią didžiulę pinigų sumą“, – kalbėjo G. Salatka.
Paklaustas, kur dingsta moksleiviai iš rajono mokyklų, pašnekovas sakė, jog rajone mažėja mokyklinio amžiaus vaikų. Taip pat pastebėjo, jog kai kurių vaikų tėvai, pamatę, jog klasėse mažai mokinių, savo vaikus perkelia į kitą mokyklą, dažnai net į gretimo rajono.


Klasės jungiamos kaip pokaryje
G. Salatka pripažino, jog daugelyje rajono mokyklų yra labai bloga situacija – naikinamos klasės arba jos jungiamos, pavyzdžiui, I su III arba II su IV, kaip būdavo po karo. Kai naikinamos klasės, dalis vaikų turi keliauti į kitas mokyklas, toli nuo savo namų.
„Žinau atvejų, kai moksleiviams iki mokyklos tenka keliauti net 30 kilometrų. Tai nėra normalu 21-ame amžiuje“, – svarstė opozicijos atstovas.
G. Salatkos teigimu, yra klasių, kurioms iki pilno komplekto trūksta vieno ar dviejų vaikų. Kai kurių klasių grupių minimali komplekto norma – 8 vaikai.
„Manau, jog visi turime padirbėti, kad sukomplektuotume bent tas klases, kur trūksta tik vieno vaiko. Reikia pastangų, kad išsaugotume mūsų mokyklose vaikus ir neprarastume pinigų“, – sakė G. Salatka.


Jo teigimu, daugiausiai moksleivių trūksta Krosnos, Kučiūnų, Stebulių, Kapčiamiesčio mokyklose.

Vicemeras – prieš mokyklų uždarymą
Pasidomėjome, ką apie šią problemą galvoja Lazdijų rajono savivaldybės merės pavaduotojas A. Klėjus.

– Gerbiamas vicemere, kokia šiandien situacija Stebulių mokykloje?
– Situacija Lazdijų r. Stebulių mokykloje, kurioje šiuo metu yra 4 jungtinių klasių komplektai, stabili. Tvirtai laikomės pozicijos neuždaryti mokyklų, nors visa rizika bei finansiniai įsipareigojimai gula ant savivaldybės pečių. Jungtiniai komplektai gauna finansavimą, tačiau atsižvelgiant į esamų komplektų skaičių, skiriama valstybės tikslinė dotacija mokyklai nėra pakankama tinkamam ugdymo plano įgyvendinimui bei administravimo išlaidoms padengti.


– Kodėl šioje mokykloje nuspręsta atsisakyti 9–10 klasių?
– Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą, minimalus klasės komplekto mokinių skaičius turi būti ne mažiau kaip 8 mokiniai. 10 klasės komplektui, kuriame buvo vos 4 mokiniai, galėjo būti skiriamas tik dalinis finansavimas. 9 klasėje, rugsėjo 1-osios duomenimis, planavo mokytis tik 5 mokiniai, todėl šiam klasės komplektui būtų skiriama tik pusė reikalingo finansavimo iš valstybės tikslinės dotacijos. Kadangi pagal vyriausybės nutarimą, 9 ir 10 klasės negali būti jungiamos į vieną komplektą ir esant nepakankamam finansavimui nuspręsta nekomplektuoti 9 ir 10 klasių kaip atskirų komplektų.

– Kokios galimos tokio sprendimo pasekmės?
– Noriu pabrėžti, kad klasių komplektacijos galimybes apibrėžia teisės aktai ir privalome jų laikytis. Mokiniai, kurių klasės negalėjo būti sukomplektuotos Lazdijų r. Stebulių mokykloje, jau pradėjo lankyti kitas arčiausiai pagal gyvenamą vietą esančias Lazdijų rajono mokyklas. Dėl to mokinių ugdymo kokybė nenukentės.

– Kaip bus panaudojamos laisvos patalpos?


– Laisvų patalpų neatsirado, nes jomis ugdymo tikslais naudojasi Lazdijų r. Stebulių mokykloje besimokantys mokiniai ir mokyklos darbuotojai.

– Kaip bus su pedagogų darbo krūviais?
– Šiuo metu yra perskaičiuojama tarifikacija. Darbo krūvio pokytis bus, tačiau apie tai bus galima kalbėti tuomet, kai bus aiškūs tarifikacijos perskaičiavimo rezultatai.

– Ar atsiras bedarbių?
– Dėl šio pasikeitimo mokytojų atleisti neketinama.

„Dzūkų žinių“ informacija

%d bloggers like this: