Dzūkų žinios

Lazdijų informacinis portalas, naujienos

Isteblišmentas Politika Sveikata

Virš Lazdijų ligoninės grėsmingai pakibo Damoklo kardas

„Spėju, kad mūsų ligoninę sunaikins. Vaikų poskyrio uždarymas yra vienas iš žingsnių ligoninės panaikinimo link. Kai ligoninėje liks tik du skyriai, tai ligonių kasos nebesudarys sutarčių. Mūsų valdžia pati uždarinėja ligoninę. Jei po Naujųjų metų liks tik dvi paslaugos, bus viskas baigta. Bus tuščia ligoninė, daug laisvų patalpų, o lazdijiečiai neteks svarbiausių medikų paslaugų”, — kalbėjo A. Margelis.

Artėjant gydymo įstaigų reformai, kai pusėje Lietuvos rajoninių ligoninių gali būti apribotas paslaugų teikimas, į reformos mėsmalę patekusių ligoninių savivaldybių vadovai suka galvas, kaip išsaugoti ligoninėse svarbiausias paslaugas: terapijos, chirurgijos, skubiosios pagalbos, pediatrijos. Panašu, kad Lazdijų ligoninė nusprendė eiti kitu keliu – tiesiai į susinaikinimą. Kaip kitaip galima būtų suprasti Lazdijuose sklindančią naujieną apie Vaikų poskyrio uždarymą? Sunaikinus šią paslaugą – tiesiausias kelias į ligoninės pavertimą palaikomojo gydymo įstaiga.

Įtaria viršijus įgaliojimus

Buvęs meras, savivaldybės tarybos narys Artūras Margelis įsitikinęs, jog ligoninės vadovybė be savivaldybės tarybos pritarimo neturi teisės keisti gydymo įstaigos struktūrą ir panaikinti joje esantį Vaikų ligų poskyrį.


„Vaikų ligų poskyris buvo patvirtintas ligoninės struktūroje, savivaldybės taryba nustatė paslaugų spektrą, kurį turi teikti ligoninė. Buvo sudarytos sutartys su Teritorinėmis ligonių kasomis, jei nebūtų numatyta tokia paslauga, tai ligonių kasos nesudarytų sutarčių. Nežinau, kas ir kieno pavedimu nusprendė nutraukti Vaikų poskyrio veiklą. Naikinama paslauga, tačiau taryba to net nesvarstė”, – sakė A. Margelis.
Tarybos narys teigė turįs informacijos, kad Vaikų ligų gydymo paslauga jau neteikiama, gydytojai atleidinėjami, o slaugytojos išskirstytos po kitus skyrius.
Jis pripažino, jog oficialiai ši informacija niekur neviešinama. Jo nuomone, ligonių kasos galėtų neduoti pinigų, skirtų šiai paslaugai, bet jis neatmeta galimybės, kad ligonių kasas šis paslaugos nutraukimas tenkina, nes po Naujųjų metų nebereiks mokėti pinigų.
„Tarybos nariai apie tai nieko nežino, šis klausimas taryboje nebuvo svarstomas ir ligoninės struktūra nėra pakeista. Yra patvirtinti ligoninės įstatai, kuriuose numatyta struktūra. Skyriaus uždarymas yra akivaizdi savivalė. Nežinau, kuris iš pavaduojančiųjų ligoninės vadovą priėmė tokį sprendimą. Ar derino šį klausimą su savivaldybės vadovais, kurie privalo kontroliuoti, kaip savivaldybei pavaldi įstaiga vykdo savo funkcijas? Įdomu, ar sprendimas uždaryti Vaikų poskyrį buvo žodinis ar raštiškas, merė neturėjo teisės leisti neteikti paslaugos”, – piktinosi A. Margelis.

Nebando išsaugoti ligoninės

A. Margelis teigė žinąs apie rengiamą Lietuvos sveikatos sistemos pertvarką, kai nuostolingai dirbančias ligonines ketinama paversti tik slaugos įstaigomis, ir priduria, kad savivaldybės gali dėlioti savo rajono sveikatos priežiūros įstaigų schemas ir išsaugoti svarbiausias paslaugas.
„Spėju, kad mūsų ligoninę sunaikins. Vaikų poskyrio uždarymas yra vienas iš žingsnių ligoninės panaikinimo link. Kai ligoninėje liks tik du skyriai, tai ligonių kasos nebesudarys sutarčių. Mūsų valdžia pati uždarinėja ligoninę. Jei po Naujųjų metų liks tik dvi paslaugos, bus viskas baigta. Bus tuščia ligoninė, daug laisvų patalpų, o lazdijiečiai neteks svarbiausių medikų paslaugų”, – kalbėjo A. Margelis.

Merė neigia skyriaus uždarymo faktą

Pasidomėjome, ką apie Vaikų poskyrio uždarymą galvoja merė Ausma Miškinienė. Pateikiame jos atsakymus į redakcijos pateiktus klausimus.

– Ar Jums yra žinoma, kad ligoninės direktorius (LEP) priėmė sprendimą uždaryti Vaikų ligų poskyrį, nutraukti vaikų ligų stacionarių paslaugų teikimą?
– Mano turimomis žiniomis, jūsų turima informacija nėra teisinga – sprendimas uždaryti Vaikų ligų poskyrį nėra priimtas. Šiuo metu tiesiog laikinai yra sustabdyta licencija dėl Jūsų minimų paslaugų teikimo. Licencija gali būti atnaujinta bet kuriuo metu, ligoninei pateikus prašymą ir atitinkamus dokumentus Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros  veiklai tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos. Struktūrinių pokyčių VšĮ „Lazdijų ligoninė“ nėra, nes Vaikų ligų poskyris nėra uždarytas.  Visus strateginius ir ilgalaikius sprendimus dėl VšĮ „Lazdijų ligoninė“ priėmė ir priims Lazdijų rajono savivaldybės taryba.

– Ligoninės struktūros nustatymą ir strategines užduotis ligoninės vadovybei deleguoja savivaldybės taryba, o jūs, kaip merė, turite užtikrinti tokių sprendimų vykdymą? O gal yra kitaip?
– Kaip ir minėjau, strategines užduotis ligoninės vadovybei deleguoja savivaldybės taryba. Jų vykdymas yra stebimas ir kontroliuojamas. Nuolat raginu aktyviai į problemų sprendimą įsitraukti atitinkamą sritį kuruojančius komitetus bei komisijas. Mūsų bendras tikslas – kad visos savivaldybei pavaldžios įstaigos – šiuo atveju VšĮ „Lazdijų ligoninė“ – teiktų paslaugas kokybiškai ir greičiausiai kaip gali.

– Kas, Jūsų nuomone, už tokį neteisėtą sprendimą turėtų atsakyti?
– Dar kartą primenu, kad Vaikų ligų poskyrio licencija yra tik sustabdyta laikinai. Licencija buvo sustabdyta ir pernai vasarą, siekiant užtikrinti darbuotojų teisę į atostogas. Tol, kol stacionarios vaikų sveikatos priežiūros paslaugos nėra teikiamos VšĮ „Lazdijų ligoninė“, jas mūsų rajono vaikams teikia Alytaus apskrities S. Kudirkos  ligoninė. 

– Kas Jums žinoma apie numatomą sveikatos priežiūros sistemos pertvarką? Ar savivaldybė ketina besąlygiškai vykdyti Sveikatos apsaugos ministerijos direktyvas, ar atsižvelgti į rajono gyventojų poreikius?
– Sveikatos priežiūros sistemos pertvarką labai trumpai pristatė Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys rugpjūčio mėnesį savo vizito Lazdijuose metu. Nuo spalio mėnesio Sveikatos apsaugos ministerija inicijuoja diskusijas minėtu klausimu, kuriose, tikiuosi, ne tik galėsime dalyvauti, bet mūsų nuomonė bus girdima ir į ją atsižvelgiama. Mano ir, neabejoju, visų tarybos narių siekis, kad VšĮ „Lazdijų ligoninė“ būtų  išsaugotos ir teikiamos esamos paslaugos, o jų spektras būtų plečiamas. Šiuo metu VšĮ „Lazdijų ligoninė“ susiduria su dideliais iššūkiais, kuriuos reikia spręsti nedelsiant. Neabejoju, kad, susitelkus visiems tarybos nariams, tai ir bus padaryta.

„Dzūkų žinių“ informacija

%d bloggers like this: