Ar Lazdijai tinkamai pasirengę priimti pabėgėlius iš Ukrainos?

D. Mockevičius: „Ukrainiečių vaikai bus mokomi mokyklose, kurios yra arčiausiai tų vietų, kuriose jie yra apsistoję.“

Nerimstant karui Ukrainoje, vis daugiau ukrainiečių palieka savo namus ir bėga nuo karo į užsienį. Nemaža dalis pabėgėlių atvyksta į Lietuvą, dabar skaičiuojama, jog Lietuvoje prieglobstį surado per 20 tūkst. ukrainiečių – daugiausia mamos su vaikais.

Didžioji dalis pabėgėlių ieško prieglobsčio didžiuosiuose Lietuvos miestuose, tačiau ten jau baigiasi jų apgyvendinimui skirtos patalpos, todėl tikėtina, jog vis daugiau jų bus apgyvendinami periferijoje.

Tam tikra dalis pabėgėlių kuriasi ir Lazdijų rajone. Jų tinkamas priėmimas mūsų rajone galėtų turėti naudos ne tik broliams ukrainiečiams, bet ir Lazdijų rajonui: besimokantys ukrainiečių vaikai atneštų į rajoną mokinio krepšelius, kvalifikuoti ukrainiečių specialistai sumažintų darbo jėgos trūkumą, o teikiant jiems medicinos paslaugas, mūsų sveikatos priežiūros įstaigos užsidirbtų pajamų.

Lazdijų rajone yra nemažai neveikiančių mokymo įstaigų, kurių patalpas galima būtų galima įvairiai panaudoti.

Kokias gyvenimo, mokymosi ir darbo sąlygas jiems suteikia Lazdijų rajonas, kalbamės su Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoju Sauliumi Petrausku ir Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėju Daliumi Mockevičiumi. 

– Kiek šiuo metu Lazdijų rajone yra apgyvendinta pabėgėlių? Kur jie apsistoję?

– Situacija nuolat kintanti. Vakar dienos duomenimis, rajono gyventojų šeimose gyvena 11 asmenų, iš kurių 5 yra vaikai. 

Pabėgėlių klausimus savivaldybėje koordinuoja Saulius Petrauskas.

– Kas koordinuoja pabėgėlių klausimus savivaldybėje?

– Rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Saulius Petrauskas.

– Kiek darbo vietų gali pasiūlyti Lazdijai pabėgėliams? Kokios tai vietos?

– Darbo vietų siūlymą koordinuoja Užimtumo tarnyba. Savivaldybės administracija apie laisvas darbo vietas yra apklaususi savo pavaldžių įstaigų vadovus, informacija dalijasi su Užimtumo tarnyba. Daugiausia darbo vietų gali pasiūlyti verslo sektorius, savivaldybės įstaigose darbo vietų skaičius yra ribotas.

– Ar yra pabėgėlių, pareiškusių norą įsidarbinti Lazdijuose?

Ukrainiečiai dar neseniai gyvena Lazdijuose, jie dar tik tiria situaciją, gali būti, kad norą dirbti pareikš.

– Kaip bus sprendžiamas pabėgėlių vaikų ugdymas mokykloje? Ar yra tam pasirengta?

– Ukrainiečių vaikai bus mokomi mokyklose, kurios yra arčiausiai tų vietų, kuriose jie yra apsistoję. Nuotoliniame pasitarime rajono ugdymo įstaigų vadovai bei atstovai buvo supažindinti su galimybėmis mokyti mūsų rajone gyvenančius ukrainiečių vaikus. Planuojame, kad šiuo metu vaikai būtų mokomi bendrose klasėse su mūsų rajono vaikais, vėliau, jei padėtis pasikeistų ir jų rajone atsirastų daugiau, spręstume klausimą dėl išlyginamųjų klasių ar grupių steigimo. Savivaldybėje apsistojusios šeimos su vaikais dažniausiai gyvena pas savo giminaičius, pažįstamus ar kitus privačius asmenis ir informacija apie jų poreikį mokytis mus pasiekia, kai jie patys ar asmenys, pas kuriuos jie apsistoję, mus apie tai informuoja. Ugdymo procesą karo pabėgėlių vaikams koordinuoja Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė Asta Zablackienė. Informacija apie tai, kur dėl vaikų mokymo ukrainiečiai turi kreiptis, taip pat ir ukrainiečių kalba, yra patalpinta savivaldybės interneto svetainėje www.lazdijai.lt, skiltyje „Pagalba Ukrainai“.

Šiuo metu 2 klasę Lazdijų darželyje-mokykloje „Vyturėlis“ lanko 1 mergaitė iš Ukrainos. Du vaikai, su kurių mama jau buvome susitikę, žada lankyti Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnaziją. Ne tik šiuos, bet ir kitus vaikus, kurie ateis į rajono ugdymo įstaigas, pirmiausia stengsimės įtraukti į neformalias veiklas, išsiaiškinsime jų poreikius, po truputį mokysime lietuvių kalbos.

Kiekvieną dieną bendraujame su mokyklomis, kitomis institucijomis, siekdami išsiaiškinti informaciją apie atvykusias ukrainiečių šeimas ir vaikus ir suteikti jiems pagalbą.

Savivaldybė pabėgėliams apgyvendinti yra paruošusi buvusios Krosnos mokyklos pastatą.

– Ar planuojama organizuoti lietuvių kalbos kursus pabėgėliams?

– Šis klausimas sprendžiamas kartu su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, yra rengiamos vieningos rekomendacijos dėl tokio mokymo visoje Lietuvoje. Rajone turime pakankamai lietuvių kalbos mokytojų, kurie galėtų mokyti ukrainiečius lietuvių kalbos. Jei tik bus ilgalaikis poreikis mokytis lietuvių kalbos, sąlygas tikrai sudarysime.

– Kas rajone renka paramą Ukrainai?

– Savivaldybė, Tarybos sprendimu, yra suteikusi finansinę paramą Baranivkos savivaldybei, su kuria bendradarbiauja. Išgabenta humanitarinė parama Novohuyvinsko savivaldybei, humanitarinė parama dar šią savaitę turėtų iškeliauti ir į Baranivkos savivaldybę. Savivaldybė dėkoja visuomeninėms organizacijoms ir privatiems asmenims, kurie savo iniciatyvomis ir lėšomis remia kovojančią Ukrainą.

„Dzūkų žinių“ informacija

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto

traffix.lt

Taip pat skaitykite:

%d bloggers like this: