Dzūkų žinios

Lazdijų hipodromas pasiekė liūdną finišą?

Dalintis:

Nutraukiama hipodromo nuomos sutartis, žirgų tako nebus

Apie VšĮ Lazdijų hipodromo veiklą ir apie siūlymus nutraukti nuomos sutartį buvo pradėta kalbėti šią vasarą.

Pustrečių metų puoselėtos viltys atgaivinti Lazdijų hipodromą rekonstruojant jo taką, kad šiame objekte galėtų vykti tarptautinės varžybos, žlugo. Jau rytoj bus nutraukta Lazdijų rajono savivaldybės ir VšĮ Lazdijų hipodromo nuomos sutartis, ir šį svarbų objektą ketinę atgaivinti žirginio sporto entuziastai palieka Lazdijus. Tolesnis hipodromo likimas priklausys nuo savivaldybės pastangų ir sugebėjimų surasti pinigų ar investuotojų, nes kitu atveju brangiai kainavęs objektas tiesiog užžels ganyklos žole.
Apie tai, jog savivaldybės netenkina nuomininko, VšĮ Lazdijų hipodromo, veiklą ir apie siūlymus nutraukti nuomos sutartį buvo pradėta kalbėti šią vasarą.

Kaltino įsipareigojimų nevykdymu
Lazdijų rajono savivaldybė 2019 m. liepos 9 dieną kreipėsi į VšĮ Lazdijų hipodromą dėl tinkamos išnuomoto turto priežiūros. Rašte buvo nurodyta iki 2019 m. liepos 12 dienos (per tris dienas) sutvarkyti hipodromo teritoriją ir inventorių bei apie atliktus darbus informuoti Lazdijų rajono savivaldybės administraciją.
Liepos 16 dieną rajono savivaldybė raštu kreipėsi į Lietuvos verslo paramos agentūrą. Rašte buvo pranešta apie ketinimus nutraukti nuomos sutartį su VšĮ Lazdijų hipodromu ir laikinai perduoti hipodromo administravimą Lazdijų sporto centrui.
Apie siūlymus nutraukti hipodromo nuomos sutartį su VšĮ Lazdijų hipodromu savivaldybė pranešė tik 2019 m. rugpjūčio 14 dieną, iškart po to, kai gavo Lietuvos verslo paramos agentūros atsakymą, kad ši neprieštarauja savivaldybės ir VšĮ Lazdijų hipodromo sutarties nutraukimui. Tame atsakyme buvo nurodyta, jog Lazdijų rajono savivaldybė turi iki 2019 m. rugsėjo 30 d. paskelbti hipodromo investuotojo, operatoriaus, tiekėjo, nuomininko atranką, o atrankos sąlygas suderinti su agentūra.

Nusprendė nutraukti sutartį
Dera pastebėti, jog VšĮ Lazdijų hipodromui iš Dzūkijos VVG pavyko gauti projektinį finansavimą – 64 tūkst. eurų. Tačiau, anot Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktorės Ilonos Šaparauskienės, tų pinigų takui sutvarkyti nepakaktų, reikia apie 180 tūkst. eurų.
Trūkstamus pinigus buvo pažadėjusi pridėti buvusioji Lazdijų valdžia, tačiau naujoji valdžia apie prisidėjimą nekalba.
Rugsėjo 25 dieną VšĮ Lazdijų hipodromo direktorius Vaclovas Macijauskas kreipėsi į Lazdijų rajono savivaldybę prašydamas konkretaus atsakymo: ar savivaldybė sutinka, ar atsisako prisidėti prie hipodromo tako remonto.
Į šiuos klausimus direktorius atsakymo nesulaukė, tačiau gavo raštą, kuriame savivaldybė išvardijo sutarties nevykdymo punktus ir pasiūlė nutraukti nuomos sutartį. Rašte buvo nurodyta, jog VšĮ Lazdijų hipodromas neįvykdė sutarties punktų, susijusių su renginių ir švenčių organizavimu, išnuomoto turto apsauga ir turto apdraudimu.
Savivaldybės ir VšĮ Lazdijų hipodromo susirašinėjimą užbaigė įstaigos vadovo V. Macijausko spalio 25 dieną savivaldybei išsiųstas raštas, kuriame juodu ant balto buvo parašyta, jog VšĮ Lazdijų hipodromas nuo 2019 m. lapkričio 1 d. nutraukia nuomos sutartį.

Savivaldybė ieškos investuotojų
Vicemero Audriaus Klėjaus nuomone, kad hipodromas normaliai funkcionuotų, turi būti tinkamai sutvarkyta jo infrastruktūra, tada ieškoma nuomininko, kuris organizuotų veiklas, užsidirbtų lėšų hipodromo priežiūrai bei investuotų į jo plėtrą.
„Savivaldybė ieško galimybės per įvairias investicines programas gauti finansavimą europinius standartus atitinkančiam takui hipodrome įrengti. Tai būtų vienas iš pagrindinių veiksnių, lemiančių hipodromo įveiklinimą ne tik per žirginio sporto, bet ir įvairias rekreacines veiklas“, – „Dzūkų žinioms“ sakė vicemeras.

Nusibodo „su pliku pešiotis“
Prieš du mėnesius „Dzūkų žinių“ kalbintas V. Macijauskas buvo sakęs, jog nesutiks su savivaldybės pasiūlymu nutraukti nuomos sutartį, tačiau panašu, jog, susidūręs su savivaldybės pozicija, savo ketinimus pakeitė.
Apie hipodromo situaciją kalbamės su VšĮ Lazdijų hipodromo direktoriumi V. Macijausku.

– Kokia situacija šiuo metu yra hipodrome?
– Šiuo metu hipodrome veikla nevykdoma, nes iš karto atėjus naujajai valdžiai rajone buvome pradėti gąsdinti, kad nutrauks sutartį, ir vadinami berniukais, norinčiais pasipelnyti. Kurį laiką dar vyko ugdymo užsiėmimai, buvo suorganizuotos nedidelės konkūrų varžybos, savivaldybė atsisakė konkūrų ir ištvermės varžybų „Pirmosios vagos“ šventės metu, kuri jau eilę metų vyko hipodrome. Galų gale nutraukė finansavimą ugdymo procesui, kaip teigė Lazdijų sporto centro direktorius, jam liepė taupyti ir nurodė „kelią“ kaip.

– Gavote savivaldybės siūlymą nutraukti nuomos sutartį. Prieš du mėnesius teigėte, jog neketinate jos nutraukti, o papildomus pinigus tako rekonstrukcijai planavote gauti iš kitų šaltinių. Jūsų nuomonė šiuo klausimu pasikeitė?
– Bandėme kalbėtis su keliais investuotojais, bet visi pamatę savivaldybės pastangas nutraukti sutartį net nėjo į kalbas apie investavimą.

– Ar bendraujate su savivaldybe hipodromo ateities klausimais? Kokie paskutiniai susitarimai?
– Tris kartus oficialiai paklausėme, ar savivaldybė, kaip buvo žadėta, prisidės prie VVG projekte laimėtų lėšų savo indėliu. Atsakymo negavome, tik kaltinimus, kad yra žolių hipodrome. Suprantama, kad nematant perspektyvos išleisti lėšas hipodromo priežiūrai būtų neracionalu. Todėl mes aptvarkome pagrindinius dalykus, o samdyti žmones šienavimui ir trinkelių priežiūrai tiesiog nematome reikalo. Šiandien paruošėme savivaldybei raštą dėl sutarties nutraukimo, nes tikrai turime daugiau ir rimtesnių reikalų nei pusę metu „su pliku pešiotis“. Šio rašto kopiją pridedame ir Jums.

– Ar gavote raštiškų pretenzijų iš savivaldybės dėl neva neprižiūrimo hipodromo?
– Taip, tokie raštai buvo ir atsakėme jiems, buvo pripažinta, kad trūkumai sutvarkyti, tik nešienauta žolė. Kiekviename rašte savivaldybės vadovai gąsdina, kad nutrauks sutartį, tačiau nenutraukia ir jau daugiau kaip pusmetį niekas nejuda nei pirmyn, nei atgal.

– Ką darytumėte, jei hipodromas būtų Jūsų ar su žirgininkyste susijusių organizacijų nuosavybė?
– Darytume tą patį, ką darėme iki šiol: vykdytume jaunų raitelių ugdymo procesą, augintume žirgus ir ruoštume juos lenktynėms bei pardavimui, priimtume treniruoti žirgus iš savininkų. Parašėme tris projektus finansavimui, vieną iš jų laimėjome, todėl tęstume finansavimo paiešką ir atgaivintume hipodromo taką. Tada, kaip sakiau, per metus turime dalinį finansavimą 22 renginiams, žirgų išbandymams – lenktynėms ir jie, žinoma, sutvarkius taką, vyktų Lazdijų hipodrome. Susitarėme su Lietuvos konsulu Seinuose, ir tik sutvarkę taką per konsulatą galėtume į renginius kviesti Lenkijos žirgininkus. Latvijos ristūnų asociacija buvo pasižadėjusi dalyvauti bent kas antrose lenktynėse. Planavome pritraukti ir Baltarusijos žirgininkus, su kuriais turime ryšių. Pradėti mažosios loterijos platinimą lenktynėse, statant už tikėtinai laimėsiančius žirgus. Tai tik dalis planų, tačiau ir tai jau būtų pakėlę hipodromą ant kojų, jei būtų sutvarkytas takas. Be tako nei ristūnų, nei lygiųjų lenktynių vykdyti tiesiog neįmanoma.

Neatliko namų darbų
Kaip buvo nurodžiusi Lietuvos verslo paramos agentūra (LVPA), ji sutinka, kad Lazdijų rajono savivaldybė nutrauktų sutartį su VšĮ Lazdijų hipodromu tik tuo atveju, jei Lazdijų rajono savivaldybė iki rugsėjo 30 d. paskelbs konkursą naujo investuotojo, operatoriaus atrankai. Tačiau šios sąlygos Lazdijų savivaldybė neįvykdė, todėl sutarties nutraukimui Lietuvos verslo paramos agentūra negalės pritarti.
Tai matyti iš „Dzūkų žinioms“ atsiųsto LVPA atstovės Indrės Radavičienės rašto:
„Informuojame, kad 2019-08-13 rašte Lazdijų rajono savivaldybės administracijai LVPA neprieštaravo sutarties nutraukimui. Sutarties nutraukimo atveju Lazdijų savivaldybė buvo įpareigota iki 2019 m. rugsėjo 30 d. paskelbti konkursą naujo investuotojo, operatoriaus, tiekėjo, nuomininko atrankai. Sutartis dėl Lazdijų rajono savivaldybės materialiojo turto nuomos su VšĮ Lazdijų hipodromu nebuvo nutraukta ir išlieka galiojanti. Atsižvelgiant į tai, konkursas naujo investuotojo, operatoriaus, tiekėjo, nuomininko atrankai nebuvo paskelbtas, todėl pritrauktos investicijos priklauso VšĮ Lazdijų hipodromui. Projekto vykdytojas bendradarbiauja ir teikia LVPA informaciją apie projekto eigą.“
Kitaip sakant, savivaldybė negalės disponuoti VšĮ Lazdijų hipodromo per projektą gautais 64 tūkst. eurų, nes neįvykdė LVPA iškeltų sąlygų.

„Dzūkų žinių“ informacija

Dalintis:

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto

traffix.lt

Taip pat skaitykite: