Dzūkų žinios

Netektys

Mums lieka šviesus judviejų atminimas. Ir jų darbai Lietuvai.

Skaudi žinia šį rytą pasiekė Lazdijų krašto bendruomenę – netekome Lazdijų Šv. Onos parapijos kunigo altaristo, kanauninko Gvidono Dovidaičio.

Mirė Alytaus miesto garbės pilietis Zenonas Bulgakovas

Paskutinį vasaros penktadienį Lazdijų rajone Kapčiamiesčio kapinėse amžino poilsio palydėti du šiame krašte gimę partizanai – Juozas Barkauskas-Vėjūnas (1928–1949) ir Petras Bankieta (1918–1947), turėjęs slapyvardžius Medinis, Kanapynas.

Penktadienį, rugpjūčio 25 dieną, Lazdijų rajone Kapčiamiestyje vyks partizanų Petro Bankietos ir Juozo Barkausko palaikų laidotuvės. 

Atėjusi žinia tiesiog nubloškė ant žemės ir ašaros patekėjo. Juk tik vakar juokavome ir smagiai šnekėjomės apie ūkio reikalus. Nuo ryto visa

Po sunkios ligos amžinybėn iškeliavo buvęs Vilniaus etninės kultūros centro direktorės pavaduotojas ir ilgametis laidos „Duokim garo“ vedėjas Stanislovas Kavaliauskas.

Eidama 72-uosius metus mirė muzikologė, LRT laidų vedėja, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos docentė Zita Kelmickaitė.

In memoriam. Šią naktį iškeliavo abu… LRT laidų vedėja, muzikologė Zita Kelmickaitė (71 m.) ir ilgametis „Duokim garo“ vedėjas Stanislovas Kavaliauskas (73

Eidamas 58-uosius metus pirmadienį mirė Seirijuose gimęs Lietuvių kalbos ir kultūros centro prie Tbilisio technikos universiteto vadovas profesorius Vidas Kavaliauskas.

Eidamas 58-uosius netikėtai mirė Lietuvos kalbininkas, humanitarinių mokslų daktaras, profesorius Vidas Kavaliauskas.

Mirė ilgametis parlamentaras, buvęs Kauno miesto tarybos narys Kazimieras Kuzminskas.

Eidamas 66-uosius metus žinomas vyras mirė pirmadienį namuose, netikėtai sustojus širdžiai, skelbia Alytaus radijas „FM99“.

Į Amžinybę iškeliavo buvęs ilgametis Alovės klebonas monsinjoras Stanislovas Stankevičius.

Nustojo plakus Lietuvos edukologijos universiteto alumno, pedagogo, sportininko, sporto trenerio Egidijaus Kelmono širdis.

Mirė Lenkijos lietuvių visuomenės veikėjas JUOZAS VAZNELIS.

Pagarbiai ir dėkingai palydėjome A+A Antaną Terlecką.

Netekome ADOLFO RAMANAUSKO–VANAGO BROLIO ALBINO.