Dzūkų žinios

Nepatiko seniūnaitis R. Vaškevičius, trys iš B raidės pasiskundė

Dalintis:

Direktorė patenkino Beniaus, Benono ir Bronislavos skundus. Vykdys naujus rinkimus?

Panaikinus Kučiūnų seniūnaičių balsavimo rezultatus R. Vaškevičius seniūnaičiu netapo.

Kučiūnų seniūnijoje toliau verda aistros dėl seniūnaičio rinkimų, vykusių dar rugpjūčio 30 dieną. Priminsime, kad tą dieną gyventojų susirinkime Kučiūnų seniūnaitis buvo renkamas iš dviejų kandidatų – Rimo Vaškevičiaus, kuris iki šiol užėmė šias pareigas, ir Dariaus Dapkūno. Tuomet paprastu balsavimo būdu, rankų pakėlimu, už R. Vaškevičių balsavo 26 žmonės, o už D. Dapkūną – 20, dar keli susilaikė. Tačiau po šio susirinkimo rajono savivaldybės administracija gavo keletą skundų dėl rinkimų tvarkos pažeidimų. Savivaldybėje sudaryta komisija, kuriai pirmininkavo savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Saulius Petrauskas, išnagrinėjusi šiuos skundus pripažino juos pagrįstais ir pasiūlė rajono savivaldybės administracijos direktorei Ilonai Šaparauskienei nepatvirtinti šių rinkimų rezultatų. Direktorė rugpjūčio 13 dieną įsakymu pripažino Lazdijų rajono savivaldybės Kučiūnų seniūnijos Kučiūnų seniūnaitijos seniūnaičio rinkimų rezultatus negaliojančiais.
Įvyko atvejis, neturintis precedento, – pirmą kartą rajono istorijoje pripažinti negaliojančiais seniūnaičio rinkimų rezultatai.
Būtent toks rajono savivaldybės vadovų sprendimas ir papiktino dalį Kučiūnų gyventojų, kurie mano, kad užsitraukė nemalonę tik dėl to, kad išrinktas kandidatas nepatiko rajono savivaldybės vadovams. Balsus šiame seniūnaičio rinkimų susirinkime skaičiavusi Vilma Dobilienė teigė, kad šiuo metu Kučiūnų gyventojai nepatenkinti direktorės įsakymu pripažinti negaliojančiais seniūnaičio rinkimų rezultatus, renka parašus ir kreipsis į rajono savivaldybės tarybą. „Mes nesiekiame jų surinkti kuo daugiau, tačiau norime, kad mus išgirstų ir neignoruotų mūsų nuomonės. Aš tikrai nei už vieną, nei už kitą kandidatą, nieko nepažeidžiau. O jeigu kažkas pažeidė tas rinkimų procedūras, tegul ir atsako. Mano giliu įsitikinimu, pati seniūnė turi eiti pas valdžią ir ginti žmonių interesą, kad rinkimai būtų teisėti, ji turėjo detaliau išsiaiškinti rinkimų procedūras, juk seniūnė atsakinga už rinkimus. Nematau čia jokios kaltės seniūnijos darbuotojos Nijolės Vaškevičienės, kurios vyras kandidatavo šiuose rinkimuose. Ji, mano žiniomis, netgi susilaikė ir nebalsavo už savo vyro kandidatūrą, nors įstatyminę teisę turėjo ir galėjo balsuoti. Tačiau galvoju, jeigu būtų išrinktas kitas kandidatas, gal tada nebūtų savivaldybė gavusi skundų, nebūtų kilęs toks triukšmas. Dabar gi išlindo nepatenkintų balsai“, – mąstė balsus skaičiavusi V. Dobilienė.
Tuo tarpu rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas S. Petrauskas, kuris vadovavo komisijai, svarsčiusiai gautus skundus dėl padarytų pažeidimų Kučiūnų seniūnijoje seniūnaičio rinkimų metu, sakė, jog visų pirma už seniūnaičių rinkimų vykdymą atsako seniūnija. „Pirma, jeigu seniūnaičių rinkimai būtų vykdomi pagal rajono savivaldybės tarybos nustatytą tvarką, mes nebūtume gavę skundų ir nebūtų panaikinti rezultatai. Dabar gi įvyko šiokių tokių kuriozų, kai žmona dirba seniūnijoje, sekretoriauja susirinkimui, pasirašo ant susirinkimo protokolo, o vyras kandidatuoja užimti seniūnaičio pareigas. Komisija čia ir įžvelgė viešų ir privačių interesų derinimo įstatymo pažeidimus. Padaryta akivaizdi klaida ir dėl to, kad vyras yra vienas iš pretendentų, N. Vaškevičienė negalėjo sekretoriauti šiam susirinkimui, o susirinkimas galėjo išrinkti kitą žmogų. Manau, tai nesunku buvo padaryti. Antra, seniūnaičio rinkimų procedūra buvo pažeista dar ir dėl to, kad šiame susirinkime išrinkta susirinkimo pirmininke seniūnė Lina Marcinkevičienė, o sekretore jau minėta N. Vaškevičienė, kurios ir pasirašė balsų skaičiavimo protokolą, o kas skaičiavo šiuos balsus, protokole nėra įrašyta ir tai neatsispindi. Taigi neaišku, ar buvo išrinkta ta balsų skaičiavimo komisija, ar jeigu išrinkta, tai kodėl neužprotokoluota. Atskiro balsų skaičiavimo protokolo nėra, tuomet kyla klausimas, kas tuos balsus skaičiavo ir kaip tai patikrinti. Komisija tokias išvadas pateikė direktorei, kuri remdamasi jomis ir paskelbė šiuos rinkimus negaliojančiais“, – sakė administracijos direktoriaus pavaduotojas.
Paklaustas, kada bus organizuojami kiti seniūnaičio rinkimai Kūčiūnuose, S. Petrauskas sakė, kad tuomet, kai sugrįš iš atostogų seniūnė L. Marcinkevičienė. Savivaldybės direktoriaus pavaduotojas teigė kol kas negirdėjęs apie tai, kad nepatenkinti seniūnaičio rinkimų rezultatų panaikinimu Kučiūnų gyventojai renka parašus ir kreipsis į rajono savivaldybės tarybą. „Jų teisė tai daryti ir gavę tokį skundą spręsime, svarstysime, ką daryti. Galiu tik pasakyti, kad šis atvejis yra išskirtinis, iš kitų seniūnijų skundų dėl seniūnaičių rinkimų nesame gavę“, – sakė S. Petrauskas.
Vakar telefonu užkalbinta Kučiūnų seniūnė Lina Marcinkevičienė teigė, kad šiuo metu atostogauja ir nežinanti, kas vyksta seniūnijoje. „Noriu pailsėti nuo darbo ir nudirbti visus rudeninius namų ūkio darbus“, – sakė seniūnė.
Tuo tarpu Kučiūnų seniūnijoje šiuo metu laikinai einanti seniūnės pareigas specialistė V. Vaškevičienė tvirtino, kad iš tiesų pasirašė ant susirinkimo, kuriame buvo renkamas seniūnaitis, protokolo. „Tačiau aš nei agitavau už savo vyrą, nei ką. Taip, skelbimų lentoje informaciją, kad vyks seniūnaičių rinkimai Kučiūnuose, iškabinau aš, tačiau tame skelbime nebuvo kandidatų pavardžių. Pagal seniūnijos specialistės pareigybes aš turėjau atlikti tokį darbą, kaip ir kitus. Kiek prisimenu, žmonės atvykę į susirinkimą rinkti seniūnaičio patys užsiregistravo ir pasirašė dalyvių lape. Taip pat susirinkime iš dalyvavusių buvo išrinktos dvi moterys, kurios skaičiavo balsus, tačiau aš nežinau, ar jos buvo įrašytos į protokolą, kad tai darė, ar ne. Aš nežinau, gal ir nebūtų kilęs šitas triukšmas, jeigu aš nebūčiau pasirašiusi to protokolo kaip sekretorė“, – sakė V. Vaškevičienė.

Dalintis:

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto

traffix.lt

Taip pat skaitykite: