Dzūkų žinios

Mokyklos rimtai imsis ruošti moksleivius būsimai karjerai

Dalintis:
Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Dalius Mockevičius.

Mūsų rajono moksleiviams, jų tėvams, pedagogams šiandien ypatinga diena. Po vasaros atostogų nešinas prabėgusios vasaros įspūdžiais į mokyklų klases sugrįš magiškas moksleivių skaičius – 2222, jų lauks šimtai darbui pasirengusių pedagogų ir kitų ugdymo įstaigų darbuotojų. Reikia tikėtis, jog šie mokslo metai bus ramesni ir stabilesni nei buvo pastaruosius trejus metus, kai buvome patekę į pandemijos gniaužtus.

Apie šių mokslo metų naujoves, pedagogų personalo sudėtį, popamokinę veiklą kalbamės su Lazdijų rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėju Daliumi Mockevičiumi.

– Ką žada Lazdijų švietimo bendruomenei naujieji mokslo metai? 

– Nuo šių mokslo metų pradžios visoje Lietuvoje nebelieka jungtinių 5–8 klasių komplektų. Mūsų savivaldybėje atitinkami sprendimai buvo priimti anksčiau, 5–8 klasių jungtinių komplektų nėra, todėl šie pokyčiai didesnės įtakos mūsų mokykloms neturės. Naujais mokslo metais pradedama įgyvendinti profesinio orientavimo programa. Mokyklose pradės dirbti daugiau karjeros specialistų, kurie mokiniams patars ir padės apsispręsti dėl tolimesnio mokymosi, karjeros plano. Jau patvirtintos ir pradedamos įgyvendinti atnaujintos priešmokyklinio ugdymo programos. Iki rugsėjo pabaigos bus patvirtintos bendrojo ugdymo programos, kurios bus įgyvendinamos nuo kitų mokslo metų.
Didžiausias dėmesys, kaip ir kiekvienais metais, bus skiriamas ugdymo kokybės gerinimui, t. y. ir mokymosi sąlygų gerinimui, mokytojų kvalifikacijos ir kompetencijų kėlimui, pagalbos tiek mokiniui, tiek mokytojui organizavimui. Taip pat didelis dėmesys skiriamas įtraukiojo ugdymo pasirengimui, kad kiekvienas mokinys turėtų lygiavertes galimybes mokytis ir tobulėti.

– Ar bus pokyčių Lazdijų mokyklų vadovybėje?

– Džiaugiamės, kad įvyko konkursai į Lazdijų meno mokyklos ir Veisiejų Sigito Gedos gimnazijos vadovų pareigas, tuo tarpu į atsilaisvinusią Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos vadovo pareigybę artimiausiu metu bus skelbiamas konkursas.

– Kiek moksleivių šiemet laukiate klasėse? 

– Tikimasi, kad nuo rugsėjo 1 d. mokysis 2222 mokiniai, iš jų 1754 1–12, gimnazijos klasėse, 354 ikimokyklinukai ir 114 priešmokyklinukų.

– Ar Lazdijų mokyklose netrūksta pedagogų?

– Kol kas mokytojų stygiaus problemos labai aštriai nejaučiame. Kiekvienais metais vyksta natūrali mokytojų kaita. Ugdymo įstaigos iki mokslo metų pradžios komplektuoja savo kolektyvus. Atlikta analizė rodo, kad ši problema labiausiai gali paaštrėti 2025 ir 2026 metais. Matematika, biologija, ikimokyklinis, pradinis ugdymas – tai dalykai, kurių specialistų mokyklos ypač lauktų. Stengiamės sudaryti sąlygas mokytojams persikvalifikuoti, dalinai arba visiškai finansuojame jų studijas. Šiais metais pasirašytos sutartys ISM ir VDU universitetais dėl bendradarbiavimo, todėl tikimės, kad galimybės pedagogams persikvalifikuoti bus didesnės.

– Ką moksleiviams pasiūlysite veikti po pamokų?

– Mokiniai po pamokų turės galimybes lankyti užsiėmimus Lazdijų meno mokykloje (skyriai Veisiejuose, Šeštokuose, Seirijuose), VšĮ Lazdijų sporto centre. Lazdijų meno mokykloje mokiniai kviečiami mokytis fortepijono, smuiko, gitaros, akordeono, išilginės fleitos, saksofono, chorinio ir estradinio dainavimo, mušamųjų instrumentų, dailės, choreografijos, meninės kalvystės programose. VšĮ Lazdijų sporto centre gali rinktis šias sporto šakas: aerobinę gimnastiką, futbolą, krepšinį, jėgos trikovę, kūno rengybą, stalo tenisą ir tinklinį, Lazdijų hipodrome galės susipažinti su žirgais, išbandyti žirginį sportą.

Neformaliojo vaikų švietimo teikėjai (NVŠ krepšelis) yra pateikę naujas 28 programas, kurios prasidės spalio 1 d. ir kurių veiklos vyks po pamokų ir savaitgaliais. Neformaliojo vaikų švietimo veiklas 2021–2022 m. m. lankė 640 mokinių. Šiais metais dėmesys skiriamas nacionaliniams prioritetams – techninės kūrybos, gamtos ir ekologijos, informacinių technologijų, technologijų, medijų krypties NVŠ programoms, prisidedančioms prie STEAM (angl. k. Science, Technology, Engineering, Art (creative activities), Mathematics) įgyvendinimo plėtros, 1–4 gimnazijos klasių mokinių įtraukimui į NVŠ programas.

– Ar bus mokykloms skirta finansinių investicijų? Kokių lėšų laukiate iš „Tūkstantmečio mokyklų“ projekto?

– Pagal „Tūkstantmečio mokyklų“ programą tikimės gauti iki 1,65 mln. eurų investicijų, kurios bus nukreiptos infrastruktūrai gerinti, taip pat didelė dalis lėšų bus skirta minkštosioms veikloms, t. y. mūsų savivaldybės mokyklų vadovų, mokytojų, pagalbos specialistų mokymams bei stažuotėms. Taip pat atkeliaus ir regioninės lėšos, kurių nemaža dalis bus investuojama į mūsų mokyklas.

– Ar bus naujovių organizuojant pabėgėlių vaikų iš Ukrainos ugdymą?

– Reikšmingų naujovių nebus. Mokiniai pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas bus integruojami į bendras klases ar grupes ir ugdymas vykdomas lietuvių kalba pagal Lietuvos bendrojo ugdymo programas. Visiems vaikams bus užtikrinamas bendravimas su bendraamžiais bei sudaryta galimybė dalyvauti ugdymo įstaigos organizuojamose neformaliojo vaikų švietimo veiklose, teikiama būtina švietimo ir mokymosi pagalba. Bus ieškoma mokinių ir palaikomas ryšys su šeima ir vaiku, besimokančiu nuotoliniu būdu Ukrainos mokykloje.

– Ačiū už pokalbį, sėkmingo mokslo metų starto!

„Dzūkų žinių“ informacija

Dalintis:

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto

traffix.lt

Taip pat skaitykite: