Dzūkų žinios

Ar tikrai virš regionų gimnazijų pakibo Damoklo kardas?

Dalintis:
Lazdijų rajono savivaldybės mero pavaduotojas Dalius Mockevičius teigė esąs girdėjęs apie viešojoje erdvėje gandų lygmenyje išplatintą gimnazijų sąrašą, kuriame paminėtos ir dvi Lazdijų rajono gimnazijos, tačiau teigė, jog iš atsakingų institucijų negavęs jokios informacijos apie galimą gimnazijų uždarymą.

Lietuvoje uždarinėjamos mokyklos. Per penkerius metus šalyje uždarytos net 226 valstybinės ugdymo įstaigos. Pastaruoju metu Damoklo kardas pakibo virš kaimiškųjų gimnazijų, galimai ir virš Lazdijų rajono. Jų optimizavimas, o, tiksliau sakant, uždarymas, vykdomas vadovaujantis ne kokybiniais, o kiekybiniais kriterijais, tai prieštarauja geriausiems vaiko interesams. 

Išplatino gimnazijų sąrašą

Praėjusią savaitę socialiniuose tinkluose buvo pateiktas aštuonių dešimčių Lietuvos gimnazijų sąrašas, kurios per kelerius artimiausius metus bus uždarytos ir reorganizuotos. Redakcijos duomenimis, šis sąrašas nėra iš piršto laužtas ir parengtas atsakingų institucijų, įvertinus gyvenviečių, kur jos veikia, demografinę situaciją. Taip pat atsižvelgus į 2023 metų gruodžio 20 dienos Vyriausybės nutarimą Nr. 768, kuriuo patvirtino Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisykles. Jose numatoma, kad gimnazijoms, kurioms vyresnėse klasėse (vienuoliktoje ir dvyliktoje) nepavyks surinkti po 21 ar daugiau mokinių, teks reorganizuotis į pagrindines, t. y. į dešimtmetes mokyklas.

Šis Vyriausybės nutarimas sukėlė ypač didžiulį nerimą kaimiškosiose gimnazijose. Jų bendruomenės mato galimas grėsmes sklandžiai mokyklų veiklai bei vietos gyventojų ateičiai. 

Vis garsiau skamba kaimiškųjų gimnazijų pedagogų ir moksleivių tėvų balsai, kad, norint išsaugoti regionų gimnazijas, būtų pakeistas reikalavimas – nuo 21 iki 12 mokinių sumažintas būtinas gimnazijų klasių moksleivių skaičius.

Šiame galimai naikinamų gimnazijų sąraše paminėtos ir dvi Lazdijų rajono gimnazijos – Lazdijų Motiejaus Gustaičio ir Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus.

Socialiniuose tinkluose buvo pateiktas aštuonių dešimčių Lietuvos gimnazijų sąrašas, kurios per kelerius artimiausius metus bus uždarytos ir reorganizuotos.

Negavo oficialių dokumentų

„Dzūkų žinios“ domėjosi, ar tokia informacija turi realų pagrindą, ar tikrai šioms dviem mūsų rajono gimnazijoms numatyta liūdna ateitis.

Lazdijų rajono savivaldybės mero pavaduotojas Dalius Mockevičius teigė esąs girdėjęs apie viešojoje erdvėje gandų lygmenyje išplatintą gimnazijų sąrašą, tačiau teigė, jog iš atsakingų institucijų negavęs jokios informacijos apie galimą gimnazijų uždarymą.

„Mūsų švietimo tinklo pertvarkos planas nenumato, jog neliks gimnazijų. Žinoma, viskas priklausys nuo mokinių skaičiaus. Jei moksleivių skaičius atitiks galiojančius reikalavimus, tai tos klasės bus. Jei mokinių skaičius būtų mažesnis nei teisinių aktų reikalavimai, tai mūsų tinklo pertvarkos plane numatyta, kad situacija bus stebima, pasikeitus rodikliams, ji būtų peržiūrima, Bet kokiu atveju dėl gimnazijų statuso bus reikalingi Tarybos sprendimai“, – kalbėjo vicemeras.

Direktorė nusiteikusi optimistiškai

D. Mockevičius įsitikinęs, jog viešojoje erdvėje paskelbtas gimnazijų sąrašas nėra oficialus, nežinia, kokiu pagrindu jis sudarytas.

„Gal tai prognozė. Jei liktų ta pati teisinė bazė, tai galėtų taip atsitikti. Šiuo metu mūsų rajono gimnazijos atitinka reikalavimus. Iki gegužės pabaigos bus patvirtinti klasių komplektai, o rugpjūčio pabaigoje tikslinami pagal konkretų mokinių skaičių. Nėra planų juos mažinti“, – sakė vicemeras.

Seirijų A. Žmuidzinavičiaus gimnazijos direktorė Zita Ščerbetkienė sakė, jog viešumoje paskleista informacija apie galimą gimnazijų uždarymą, jos nuomone, neatitinka tikrovės, ji nemano, jog tai dokumentas, į kurį derėtų kreipti dėmesį.

„Mes kitais metais formuojame vienuoliktą klasę, neturime moksleivių trūkumo, todėl nemanau, kad mums grėstų reorganizavimo pavojus“, – kalbėjo gimnazijos direktorė.

Dalintis:

Rašyti komentarą

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto

traffix.lt

Taip pat skaitykite: