Dzūkų žinios

Lazdijų informacinis portalas, naujienos

Kriminalai

Dėl uogų su „šiūpeliu“ prieš seserį

Alytaus apylinkės teismo Lazdijų rūmų teisėjai išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje A. S. buvo kaltinamas nesunkiu sveikatos sutrikdymu.
Policijos pareigūnai ikiteisminio tyrimo metu išsiaiškino, kad A. S. dar praeitų metų liepos mėnesį sodyboje smurtavo artimoje aplinkoje prieš savo artimą giminaitę – seserį J. O. S., kuriai semtuvu sudavė vieną smūgį į dešinę ranką, taip nukentėjusiajai J. O. S. sukėlė fizinį skausmą ir dėl poodinės kraujosruvos dešinio žasto srityje padarė nežymų sveikatos sutrikdymą.
A. S. savo kaltę pripažino. Jis paaiškino, kad su seserimi negyvena, tačiau kartais atvažiuoja į sodybą Šventežerio kaime, kurios bendrasavininkas yra. Savo sodybos kiemą jis yra apsitvėręs tvora, ten padarė gardą vištoms, kad vištos neitų į sesers kiemą. Su savo seserimi jis nebendrauja, kadangi jie yra susipykę. Tą dieną atvykęs į sodybą pamatė, kad sesuo be jo leidimo yra atėjusi į aptvertą vištų gardą ir skina uogas nuo jai priklausančio krūmo, kurio šakos yra išsikerojusios per vištų gardo tvorą į gardą. Vyriškis labai supykęs, kad be jo leidimo sesuo atėjo į jo kiemo teritoriją ir pavadino ją „vagilka“, papriekaištavo, kad ji paliko atidarytus vartelius ir dėl to iš gardo išėjo vištos. Tada jis paėmė „šiūpelį“ (semtuvą) ir užsimojo juo, šaukdamas: „Vagilka, ko tu atėjai ant mano kiemo neatsiklausus“. Tuo metu sesuo atsisuko į jį, pamatė „šiūpelį“ virš galvos, pakėlė dešinę ranką, o brolis sudavė jai vieną kartą, pataikė į ranką ir sumušė dešiniosios rankos žastą.
Apklausta nukentėjusioji J. O. S. patvirtino, kad per vartelius nuėjo į brolio sodybos teritoriją, norėdama nuo savo vaiskrūmių nusiskinti uogų. Skinant uogas, atėjo jos brolio žmona ir pradėjo šaukti, kad ji esanti vagis. Moteris į ją nekreipusi dėmesio ir toliau skynusi uogas. Po kelių minučių išgirdo savo brolio šūksnius, jis kaltino savo žmoną, kam ši su jo seserimi kalbanti. Ar žmona ką nors atsakė, J. O. S. neprisimena, nes nekreipė dėmesio į juos ir toliau skynė uogas. Iš brolio balso suprato, kad jis artėja, ir atsisuko. Besisukdama pamatė, kad brolis yra užsimojęs. Stengdamasi išvengti smūgio, truputį pasisuko ir brolis jai semtuvu pataikė į dešinę ranką virš alkūnės, į žastą. Moteris skundėsi jautusi fizinį skausmą, sumušimo vietoje atsirado kraujosruva. Po smūgio broliui „šiūpelis“ iš rankų iškrito ir jis pargriuvo ant nugaros, kadangi sunkiai vaikšto. Tuo metu prie jų pribėgo brolio žmona ir pradėjo šaukti, kodėl sesuo pastūmusi savo brolį. Nenorėdama, kad konfliktas tęstųsi toliau, per vartelius J. O. S. nubėgo į savo sodybos teritoriją ir paskambino į Bendrąjį pagalbos centrą.
Teismas A. S. pripažino kaltu ir skyrė jam laisvės apribojimą 4 mėnesiams, įpareigodamas jį bausmės vykdymo metu būti namuose nuo 23 val. iki 5 val.
Taip pat paskyrė baudžiamojo poveikio priemonę – dalyvavimą smurtinį elgesį keičiančiose programose.

%d bloggers like this: