Dzūkų žinios

Lazdijų informacinis portalas, naujienos

Kultūra

Laisvės angelų statulėlės

Vasario 16-oji – Lietuvos valstybės atkūrimo diena. Šią svarbią dieną Lietuvai, Lazdijuose jau dešimtmetį gyvuoja graži tradicija pagerbti už reikšmingus nuopelnus Lazdijų kraštui ir valstybei bendruomenės pasiūlytus ir sudarytos komisijos atrinktus nominantus.


2010 m. Laisvės angelo statula bei mero padėkomis pagerbti Lazdijų rajono gyventojai: Gydytojas Antnas Jauškevičius, bendruomenės slaugytoja Irena Babarskienė bei rezistencijos dalyvis Gediminas Karauskas.
2011 m. pagerbti Veisiejų bendruomenės slaugytoja Janina Ražukienė, Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos technologijų mokytojas metodininkas Visvaldas Masėnas, kraštotyrininkas, rašytojas Bronius Kašelionis.
2013 m. apdovanojimais įvertinti muzikanto ir kultūros darbuotojo, kompozitoriaus, Lazdijų himno autoriaus, daugkartinio įvairių muzikinių festivalių laureato, kapelisto 62 metų lazdijiečio Romo Mazėčio, ilgamečio Veisiejų miesto gydytojo, karikatūristo, knygų autoriaus ir žinomo Sąjūdžio veikėjo 80-mečio Jauniaus Augustino ir Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino medalininkės, rezistentės, savamokslės 83 metų Gabrielės Bačanskienės iš Kapčiamiesčio miestelio nuopelnai.
2014 m. Laisvės angelais buvo apdovanoti Lazdijų kraštui ir mūsų valstybei labiausiai nusipelnę žmonės. Šiemet nominantais komisijos pripažinti Veisiejų miškų urėdijos urėdas Zenius Želionis, lazdijietis, Sąjūdžio veikėjas Vitas Leskevičius bei buvusi medikė, kraštotyrininkė, visuomenininkė Irena Monika Poviliūnienė.
2015 m. Laisvės angelo statulėlės  Lazdijų rajono visuomenės veikėjams, kurie savo darbais nusipelnė mūsų kraštui bei valstybei. Apdovanojimai įteikti: Onai Birutei Žilionienei, Aldonai Marijai Giedraitienei ir Benjaminui Kaluškevičiui.
2016 m. apdovanojimai, o taip pat ir piniginės 300 eurų dovanos bei Lietuvos trispalvės įteiktos Ignui Plioraičiui – ilgamečiam Kapčiamiesčio Dievo apvaizdos parapijos klebonui, kunigo Juozo Zdebskio bendražygiui, visą gyvenimą besirūpinantis gimtojo krašto žmonių patriotizmu bei dvasingumu, Jadvygai Sandienei – kovotojai už Lietuvos laisvę, politinei kalinei, Sąjūdžio veikėjai, aktyviai visuomenininkei, rezistencijos ir tremties muziejaus Lazdijuose įkūrėjai, taip pat Albertui Stumbrui – Lazdijų meno mokyklos mokytojui metodininkui, ilgamečiam šios mokyklos direktoriui, visą gyvenimą puoselėjančiam meilę muzikai, vaikams ir savo kraštui.
2017 m. Pagerbti visuomenės veikėjai, tremties ir rezistencijos kovų atminties saugotojai, rašytojai Zuzanai Urbonaitei, tautodailininkei Onai Aldonai Surdokienei bei aktyviam Sąjūdžio veikėjui, rašytojui ir žurnalistui Kęstui Sukackui.
2018 m. už reikšmingus nuopelnus Lazdijų kraštui ir valstybei. Savo padėkas, „Laisvės angelo“ statulėles bei piniginius 300 eurų prizus jis įteikė kapčiamiestiečiui, bendrijos „Lemtis“, siekiančios įmažinti nuo okupacijos nukentėjusių, ištremtų į Sibirą  tautiečių atminimą, įkūrėjui mūsų rajone, knygų autoriui bei istorijos puoselėtojui Antanui Sadeckui, veisiejiečiui, aktyviam visuomenininkui,  ilgamečiam menininkų plenerų rajone organizatorui bei įvairių akcijų iniciatoriui Vytautui Žukauskui bei lazdijietei, Sąjūdžio rajone dalyvei, aktyviai visuomenininkei, akcijų organizatorei Aldonai Mikalonienei.
Džiugu, kad Lazdijų rajone gyvena ir dirba nuoširdūs žmonės, kurie dirba ne tik dėl savęs ar artimųjų, bet ir dėl savo gimtojo krašto. O jų darbai pastebimi ne tik rajone, bet ir visoje Lietuvoje.•

%d bloggers like this: