Dzūkų žinios

Lazdijų informacinis portalas, naujienos

Gamta

Kokybiškas maistas ir aplinkos tausojimas suteikia privalumų

Ūkininkai raginami dalyvauti priemonėje, nes ji suteikia galimybę didinti auginamos arba gaminamos žemės ūkio ir maisto produkcijos žinomumą, prieinamumą, o kartu — ir pelną. („Pamario“ / V. Skutulienės nuotr.)

Ūkininkai, kurie nori padidinti savo produkcijos konkurencingumą, nuo liepos 1 d. iki rugsėjo 30 d. gali teikti paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonę „Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos“. Šiemet tai – jau trečias kvietimas.


Paraiškų skaičius kuklus
Pirmajam kvietimui buvo skirta 293 375 Eur, antrajam – 209 988 Eur. Dabar būsimiesiems paramos gavėjams skiriama 235 542 Eur.
Nacionalinės mokėjimo agentūros specialistai skaičiuoja, kad pareiškėjų skaičius šiais metais kol kas kuklus. Pirmaisiais dviem paraiškų priėmimo etapais buvo pateiktos septynios paraiškos, tačiau keturi pareiškėjai jas išregistravo. Taigi liko trys paraiškos, kurios šiuo metu vertinamos.
Ūkininkai raginami dalyvauti priemonėje, nes ji suteikia galimybę didinti auginamos arba gaminamos žemės ūkio ir maisto produkcijos žinomumą, prieinamumą, o kartu – ir pelną. Štai Alfa Barkauskienė, bitininkė iš Ukmergės krašto, džiaugiasi priemonės nauda. Už gautą paramą ji gamino stendus ir etiketes, įsigijo originalius medaus stiklainius ir dangtelius.

Parama – tik naujokams arba veteranams


Dėl paramos gali kreiptis ūkininkai, auginantys ir (arba) gaminantys ir tiekiantys rinkai kokybiškus žemės ūkio ir maisto produktus. Be to, pareiškėjai turi būti įsijungę į kurią nors iš trijų pagal priemonę remiamų kokybės sistemų: ekologiškų produktų gamybos kokybės sistemą, Europos Sąjungos (ES) pripažintų produktų kokybės sistemą, nacionalinę žemės ūkio ir maisto produktų (NKP) kokybės sistemą. Beje, pareiškėjai gali vienu metu dalyvauti ir keliose kokybės sistemose.
Svarbu dar ir tai, kad parama teikiama tik tiems pareiškėjams, kurie pirmą kartą įsijungė į vieną (arba kelias) minėtas kokybės sistemas, arba kurie šiose sistemose dalyvauja pastaruosius penkerius metus.
Pagal priemonę remiama kokybiškų žemės ūkio ir maisto produktų sertifikavimas ir jų gamybos kontrolė, įsitraukimo į kokybiškų žemės ūkio ir maisto produktų gamybą išlaidos bei metiniai įnašai už dalyvavimą remiamoje kokybės sistemoje.

Finansuojamos išlaidos turi „lubas“
Parama NKP gamybos sistemos dalyviams siekia iki 2 895 Eur, ekologiškų produktų gamybos sistemos dalyviams – iki 2 998 Eur, ES pripažintų produktų gamybos sistemų dalyviams – iki 2 776 Eur. Jeigu pareiškėjas dalyvauja keliose kokybės sistemose, jam skiriama ta viešosios paramos suma, kuri yra didesnė.
Paramos lėšomis gali būti finansuojamos kokybiškų žemės ūkio ir maisto produktų sertifikavimo, kontrolės, apmokėjimo už tyrimus išlaidos, kanceliarinių prekių, smulkios biuro bei kompiuterinės įrangos įsigijimo išlaidos. Taip pat iš dalies kompensuojamos ženklo, etiketės su minėtu ženklu ir (ar) prekinės pakuotės spausdinimo, gamybos ir (ar) įsigijimo išlaidos (ne daugiau kaip 1 400 Eur per metus); etiketės ir (ar) prekinės pakuotės dizaino sukūrimo, reklaminio stendo, reklaminių juostų, lipdukų ir kitos reklaminės medžiagos, skirtos populiarinti šiuos produktus, dizaino sukūrimo ir įsigijimo išlaidos (bet ne daugiau kaip 1 000 Eur per visą paramos įgyvendinimo laikotarpį); vizitinių kortelių, lankstinukų ar skrajučių maketavimo, spausdinimo ir įsigijimo išlaidos (ne daugiau kaip 300 Eur per metus). Kaip minėta, kompensuojamas ir metinis įnašas už dalyvavimą remiamoje kokybės sistemoje (ne daugiau kaip 150 Eur).
Parama finansuojama iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.

%d bloggers like this: