Ką buvusi valdžia sukūrė, naujoji valdžia griauna

Ar neatsitiks taip, kad Lazdijų hipodromas vėl bus tik žolių laukas?

Žirgų varžybos Lazdijų hipodrome gali sugrįžti rekonstravus bėgimo taką.

Nesutariant valdžiai ir nuomininkams, Lazdijų hipodromo likimas pakibo ant plauko. Lazdijų rajono valdžia siekia nutraukti hipodromo nuomos sutartį su šį objektą šiuo metu administruojančia viešąja įstaiga, o šios įstaigos steigėjai net negalvoja apie sutarties nutraukimą ir ieško lėšų hipodromui atgaivinti bei jau mato jame tarptautinius renginius.

Padarė gausybę klaidų
Prieš kelerius metus įrengtą, bet neilgai veikusį Lazdijų hipodromą rajono valdžia 2017 metų birželio mėnesį išnuomojo VšĮ Lazdijų hipodromas. Ši įstaiga, kurią įkūrė su žirgininkyste siejamos organizacijos, užsimojo sutvarkyti hipodromą, kad jame galėtų vykti aukščiausio lygio varžybos.
Viešosios įstaigos Lazdijų hipodromo direktorius Vaclovas Macijauskas sakė, jog tuomet, kai buvo įrengiamas hipodromas, jo projektuotojai ir statybininkai padarė gausybę klaidų.
„Didžiausias dėmesys buvo skiriamas tribūnoms ir patalpoms po tribūnomis, o į svarbiausią klausimą – hipodromo taką – buvo pažiūrėta pro pirštus. Kaip paaiškėjo vėliau, šis takas nepritaikytas varžyboms“, – sakė V. Macijauskas.
Kai VšĮ Lazdijų hipodromas nuomos pagrindu prieš dvejus metus perėmė iš savivaldybės hipodromą, su tuometine rajono valdžia buvo sutarta – hipodromo nuomininkai ieško projektinės paramos hipodromo tako rekonstrukcijai, o rajono valdžia savivaldybės lėšomis prisideda prie laimėto projekto.
„Mes dalyvavome įvairiuose projektuose, kol pagaliau pavyko laimėti Dzūkijos VVG projektą ir pasirašėme 64 tūkst. eurų sutartį hipodromo tako rekonstrukcijai. Kaip buvo sutarta su ankstesniąja valdžia, laimėjus projektines lėšas, Lazdijų rajono savivaldybė padengs likusią reikalingą sumą. Tačiau naujoji valdžia apie tai nenori girdėti ir net siūlo nutraukti nuomos sutartį“, – pasakojo V. Macijauskas.

Norėtų pasinaudoti laimėtais pinigais?
Lazdijų rajono savivaldybė 2019 m. liepos 9 dieną kreipėsi į VšĮ Lazdijų hipodromą dėl tinkamo išnuomoto turto priežiūros. Rašte buvo nurodyta iki 2019 m. liepos 12 dienos (per tris dienas) sutvarkyti hipodromo teritoriją ir inventorių bei apie atliktus darbus informuoti Lazdijų rajono savivaldybės administraciją.
Liepos 16 dieną rajono savivaldybė raštu kreipėsi į Lietuvos verslo paramos agentūrą. Rašte buvo pranešta apie ketinimus nutraukti nuomos sutartį su VšĮ Lazdijų hipodromu ir laikinai perduoti hipodromo administravimą Lazdijų sporto centrui.
Apie siūlymus nutraukti hipodromo nuomos sutartį VšĮ Lazdijų hipodromui savivaldybė pranešė tik 2019 m. rugpjūčio 14 dieną, iškart po to, kai gavo Lietuvos verslo paramos agentūros atsakymą, kad ši neprieštarauja savivaldybės ir VšĮ Lazdijų hipodromo sutarties nutraukimui. Tame atsakyme buvo nurodyta, jog Lazdijų rajono savivaldybė turi iki 2019 m. rugsėjo 30 d. paskelbti hipodromo investuotojo, operatoriaus, tiekėjo, nuomininko atranką, o atrankos sąlygas suderinti su agentūra.
Iš susirašinėjimų aiškiai matyti, jog savivaldybė nori nutraukti nuomos sutartį su VšĮ Lazdijų hipodromu.

Nesutiks nutraukti sutartį
V. Macijauskas teigė, jog jie nesutiks su sutarties nutraukimu. „Jei savivaldybė neprisidės savo lėšomis, kaip buvo ankstesnės valdžios pažadėta, mes ieškosime rėmėjų ir taką sutvarkysime be savivaldybės pagalbos“, – sakė VšĮ Lazdijų hipodromo direktorius.
V. Macijauskas atmeta visus savivaldybės kaltinimus dėl sutarties įsipareigojimų nevykdymo. Jo teigimu, po sutarties pasirašymo viešoji įstaiga pagal galimybes vykdė renginius ir be hipodromo tako. Kol savivaldybė finansavo, vyko ugdymo veikla, taip pat savarankiškai ir su partnerių pagalba buvo organizuojami renginiai ir varžybos.
V. Macijauskas teigė, jog VšĮ Lazdijų hipodromo atstovai dalyvavo ir savivaldybėje vykusiuose pasitarimuose dėl hipodromo reikalų.
„Iš vienasmeniškų vicemero Audriaus Klėjaus pasisakymų supratome, jog, jo nuomone, mūsų organizacija nori apgauti savivaldybę ir mes čia darome asmeninį verslą. Mums tai labai nemalonu girdėti, juolab žinant, jog visos klaidos įrengiant hipodromą buvo padarytos, kai tas pats A. Klėjus buvo savivaldybės administracijos direktorius ir nemaža dalimi buvo atsakingas už kokybišką hipodromo įrengimą“, – sakė VšĮ Lazdijų hipodromo direktorius.
V. Macijauskas priminė, jog VšĮ Lazdijų hipodromo steigėjai yra dviejų su žirgais susijusių organizacijų atstovai, kurie puikiai išmano, kaip reikia sutvarkyti hipodromą, kad jame galėtų vykti varžybos.
„Esame tikri, jog Lazdijų hipodrome, tinkamai sutvarkius taką, optimizavus šildymo ir kitus kaštus, galima būti rengti tarptautinio lygio varžybas, kurios ne tik garsintų Lazdijų kraštą, bet ir pritrauktų pinigų į mūsų rajoną. Mes esame savo srities žinovai, todėl žinome, kaip reikia sutvarkyti hipodromą“, – sakė V. Macijauskas.

Pasidomėjome, kaip susidariusią situaciją vertina Lazdijų rajono savivaldybės vicemeras Audrius Klėjus:
„Kai buvau paskirtas Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriumi, Lazdijų hipodromas jau buvo pastatytas ir įrengtas. Statant ir įrengiat Lazdijų hipodromą, mano nuomone, buvo netikslingai paskirstytos investicijos: didžioji dalis jų buvo skirta pastato įrengimui, o ne infrastruktūros įkūrimui. Būtent tai šiuo metu riboja hipodromo įveiklinimo galimybes.
VšĮ Lazdijų hipodromas jau seniai nevykdo sutartinių įsipareigojimų, kurie numato ne tik organizuoti renginius, bet ir prižiūrėti hipodromui priklausantį turtą, kuris šiuo metu yra apleistas. Sutartį su VšĮ Lazdijų hipodromu siūloma nutraukti dėl jų nevykdomų sutartinių įsipareigojimų.
Kad hipodromas normaliai funkcionuotų, turi būti tinkamai sutvarkyta jo infrastruktūra, tada ieškoma nuomininko, kuris organizuotų veiklas, užsidirbtų lėšų hipodromo priežiūrai bei investuotų į jo plėtrą.
Savivaldybė ieško galimybės per įvairias investicines programas gauti finansavimą europinius standartus atitinkančiam takui hipodrome įrengti. Tai būtų vienas iš pagrindinių veiksnių, lemiančių hipodromo įveiklinimą ne tik per žirginio sporto, bet ir įvairias rekreacines veiklas.“

Į klausimus ta pačia tema paprašėme atsakyti savivaldybės administracijos direktorę Iloną Šaparauskienę:
– Gerbiamoji direktore, kodėl viešajai įstaigai Lazdijų hipodromui pateikėte siūlymą nutraukti materialiojo turto nuomos sutartį?
– Materialiojo turto nuomos sutartis su VšĮ Lazdijų hipodromu buvo pasirašyta daugiau kaip prieš dvejus metus – 2017 m. liepos 6 d.  Įvertinę dabartinę hipodromo būklę matome,  kad per šį laikotarpį nebuvo vykdomi sutartyje numatyti įsipareigojimai, apleisti pastatai ir aplinka, prikaupta ir neišvežta žirgų mėšlo. Todėl, matydami savivaldybei priklausančio turto nunykimo grėsmes, pateikėme siūlymą šalių susitarimu nutraukti nuomos sutartį.

– Ar savivaldybė pasirengusi prisidėti pinigais prie Dzūkijos VVG hipodromui skirtų lėšų įrengiant naują taką?
– Naujo hipodromo tako, kuris atitiktų europinius standartus ir kuriame galėtų vykti europinio lygio varžybos, rekonstrukcijai Dzūkijos VVG projekto skirtų lėšų 64 tūkst. eurų nepakaks. Naujam takui įrengti reikės apie 180 tūkst. eurų.

– Jei bus sutarta dėl sutarties nutraukimo, kokie savivaldybės planai hipodromo atžvilgiu? 
– Savivaldybė šiuo metu ieško papildomų finansavimo šaltinių ir įvairių investicinių programų, kurias įgyvendinant hipodrome būtų galima įrengti naują, europinius standartus atitinkantį taką. Jau vyko susitikimai su žirgininkais, žirginio sporto entuziastais, aptartos hipodromo įveiklinimo galimybės. Šiuo metu čia nėra pakankamų sąlygų žirgų treniravimui, mankštinimui, netinkamos sąlygos rengti žirgų varžybas.

„Dzūkų žinių“ informacija

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto

traffix.lt

Taip pat skaitykite:

%d bloggers like this: