Dzūkų žinios

Lazdijų informacinis portalas, naujienos

Žmonės

Paminės žinomą kraštietį

Vincas Kazokas – poetas, vertėjas, publicistas, aktyvus Australijos lietuvių bendruomenės veikėjas… (Vlado Meškėno nuotrauka)

2019 m. sausio 15 d. sukako 100 metų, kai netoli Kapčiamiesčio, Mečiūnų kaime, gimė Vincas Kazokas, poetas, vertėjas, publicistas, aktyvus Australijos lietuvių bendruomenės veikėjas… Tačiau daugeliui, kas pažinojo šį iškilų dzūką, jo asmenybė labiausiai asocijuojasi su Australijos lietuvių laikraščiu „Mūsų pastogė“. Šiam leidiniui jis atidavė 20 metų. V. Kazoko redaguojamas laikraštis buvo svarus lietuvybės bastionas australiškoje žemėje. Ypač skaitytojai mėgo jo vedamuosius straipsnius, kuriuos parašydavo kas savaitę – kiekvienam laikraščio numeriui. 1996 metais Lietuvoje buvo išleista pagal šiuos straipsnius parengta knyga „Mūsų pastogė Australijoje“).


V. Kazoko kaip poeto kūrybinė kraitė nėra didelė. Pirmasis eilėraščių rinkinys „Sapnų pėdomis“ pasirodė 1953 m., o praėjus penkeriems metams po jo mirties, 1989-aisiais, žmonos Genovaitės iniciatyva išleistas pomirtinis poezijos rinkinys „Ugnis ir žodis“. Apgailestaudamas dėl savo poezijos, jis dažnai sakydavo, kad „Mūsų pastogėje“ numarinęs savy poetą… Jo poezija publikuota įvairiuose kolektyviniuose išeivijos rinkiniuose, Lietuvoje išleistose knygose „XX a. lietuvių poezija“, 1994 m. „Poezijos pavasario“ almanache, periodikoje.
V. Kazokas jį pažinojusių žmonių atmintyje išliko kaip mielas, kuklus žmogus, pasišventęs dirbti savo tautai. Tą jis darė nuo studijų Kauno Vytauto Didžiojo universitete iki pat mirties, gyvendamas tolimoje Australijoje.
Šių metų spalio 30 dieną sukanka 35 metai, kai Vincas Kazokas mirė. Dalis jo palaikų ilsisi Kapčiamiesčio kapinėse. Šalia jo ir 2015 metais mirusios jo žmonos menotyrininkės Genovaitės Kazokienės palaikai.
Iškilaus kraštiečio paminėjimas spalio 29 dieną 12 valandą vyks Lazdijų krašto muziejuje.
Dalyvaus poeto dukra iš Australijos Ugnė Kazokas, skaitovas Paulius Šironas, dainininkė Irena Gudebskienė, poetas Kęstas Sukackas, literatas Juozas Žitkauskas.

%d bloggers like this: