Dzūkų žinios

Lazdijų informacinis portalas, naujienos

Nuomonės

Žlugusi demokratija arba kaip Lazdijai virto Šiaurės Korėja

Adomo Žilinsko piešinys.

Kai šiemet po savivaldos ir mero rinkimų Lazdijuose į valdžią atėjo taip vadinama permainų koalicija, daug kas džiaugėsi sakydami, kad pagaliau iš mero posto nuverstas ne vieną kadenciją jame buvęs A. Margelis. Daug kas vylėsi, jog mere tapus jaunai ir ambicingai „žaliųjų valstiečių“ atstovei A. Miškinienei rajone vyks realios permainos ir suklestės demokratija, nes ko daugiau tikėtis iš skambiai pavadintos permainų koalicijos. Suprask, A. Margelis buvo baisus diktatorius ir nedorėlis.


Prieš rinkimus Lazdijų spaudoje net pasirodė paties konservatorių vado G. Landsbergio straipsnis, kad pagrindinė Lietuvos problema yra ne bedarbystė, ne socialinė atskirtis, ne skurdas, o A. Margelis! Beveik visos rajono politinės jėgos susivienijo prieš šį politiką ir jo įkurtą judėjimą. Praėjo aštuoni naujosios rajono valdžios ir merės A. Miškinienės valdymo mėnesiai, ir demokratijos būklė Lazdijų rajone tapo daugiau nei apgailėtina. To buvo galima laukti ir tikėtis, nes nuo pat permainų koalicijos valdymo pradžios demokratija Lazdijuose buvo mušama ir spardoma be jokio gailesčio ir mažiausių skrupulų. Iš pradžių Lazdijų rajono merė ėmė rodyti panieką ir neapykantą tiems Lazdijų rajono savivaldybės darbuotojams, kurie priklausė A. Margelio judėjimui. Vėliau prasidėjo kadrų valymas, kai per kelis mėnesius darbą paliko kelios dešimtys savivaldybės ir jai pavaldžių įstaigų darbuotojų. Kaip mylima merė teigė, savo noru, bet visi gerai žinojo, kaip viskas vyko iš tikrųjų: darbuotojams davė suprasti, kad jeigu nepasitrauks gražiuoju su išeitinėmis kompensacijomis, tuomet bus išguiti be nieko ir su vilko bilietu be galimybės įsidarbinti valstybinėje įstaigoje Lazdijuose.
Toliau dar gražiau: į bet kokią kritiką merė reaguodavo su didžiausiu pykčiu ir laikė save bei tebelaiko neklystančia. Jeigu kas nors ją kritikuoja, tai būna kalta ne ji ar jos pavaldiniai ar Lazdijų rajono savivaldybė, o patys rašantieji. Merė pastariesiems net atsakymo parašyti rajoninėje spaudoje netingi ir sukurpia kokį nors straipsnelį pavadinimu: užtenka meluoti ir gąsdinti, ponai! Juk neklystančių žmonių nėra, bet, pasirodo, mūsų rajono merė dirba daug, o klaidos nei vienos. Štai, mielieji, kaip mums ėmė ir pasisekė! Kaip aklai vištai grūdas!
Tad ar galima stebėtis, kai praėjusią savaitę į „Dzūkų žinių“ redakcijos rankas pateko savivaldybės dokumentas, kuriame Lazdijų rajono savivaldybės įstaigoms rekomenduojama 2020 metams iš Lazdijų rajono laikraščių prenumeruoti tik „Lazdijų žvaigždę“. Jokių „Dzūkų žinių“, doram savivaldybės ar jos įstaigos darbuotojui apie šį laikraštį net pagalvoti yra mirtina nuodėmė! Taip žingsnis po žingsnio per aštuonis mėnesius demokratija Lazdijuose žlugo, nes pasikėsinta į laisvą žodį, o jis yra pagrindinis demokratijos garantas. Lazdijų valdžia ėmė nurodinėti, kokį laikraštį skaityti savo ir jai pavaldžių įstaigų darbuotojams! Žinoma, mylima merė kaip visada ims išsisukinėti ir eilinį kartą meluoti, kad čia tik rekomendacija, niekas nedraudžia prenumeruoti kito spaudos leidinio, gal net vėl kokį straipsnelį sukurps ir išspausdins rajono spaudoje arba paprašys tai padaryti savo ištikimos ginklanešės V. Danauskienės, kuri save vadina ir laiko aktyvia kovotoja už demokratiją ir tiesą. Be to, Vilma nevengia kolegų pavadinti vergais, kam nors tarnaujančiais, bet pati yra aktyvi dabartinės Lazdijų valdžios gynėja. Kas netiki, tegul susiranda senas nuotraukas, kuriose rinkimų naktį ji stovi apsikabinusi kartu su Beniumi ir Ausma! Tad, gerbiama kolege, daugiau nuolankumo ir objektyvumo. Sutinku, kad parašote ir kritinių straipsnių Lazdijų valdžios atžvilgiu, bet tai tik maloni išimtis, patvirtinanti taisyklę. Kur Jūs buvote, kai demokratija Lazdijuose buvo mušama rankomis ir spardoma kojomis ištisus aštuonis mėnesius? Kur jūs esate dabar, kai demokratija Lazdijuose žlugo, nes yra uždraustas laisvas žodis?!
Nors kai kas A. Margelį vadino diktatoriumi, bet tuo metu, kai jis valdė, Lazdijų rajono savivaldybėje, sekretorių kabinete visuomet pūpsodavo krūva laikraščių, tarp kurių būdavo keli numeriai „Dzūkų žinių“ ir ne mažiau numerių „Lazdijų žvaigždės“. Taip, taip, tos pačios „Lazdijų žvaigždės“, kuri beveik kiekviename savo numeryje aršiai kritikuodavo A. Margelį. Tad tuometinius laikus palyginus su merės A. Miškinienės vadovavimu galima prisiminti kaip demokratijos šventę.
Negi gali tokie dalykai dėtis beveik trisdešimt metų gyvuojančioje laisvoje ir demokratiškoje valstybėje?! Pasirodo, gali ir, panašu, jie tęsis toliau tebetylint koalicijos partneriams, o tarp jų save itin sąžiningais ir teisiais laikančiais konservatoriais. Kur jų balsas ir reakcija į akivaizdžius antidemokratinius veiksmus? Ar jeigu nuėjai su velniu kartu obuoliauti, tai ir tyli nelabajam krečiant bet kokias eibes.
Kodėl merė A. Miškinienė taip patologiškai ir nesveikai nekenčia A. Margelio ir jo šeimos?! Ką jis ir jo šeima poniai Ausmai tokio nedovanotino ir neatleistino padarė?! Kai matai tokius dalykus, suvoki, kad tai net ne baisu ar ne labai baisu, o tiesiog naisu! O gal vėlgi nėra ko čia stebėtis, nes vienas svarbiausių ponios merės aplinkos žmonių yra Lazdijų rajono „žaliųjų valstiečių“ vadas Benius. Jis tai iš tikrųjų nuoširdžiai ir atkakliai nekenčia A. Margelio. Bet kokia proga nepamiršta jo paminėti blogu ir bjauriu žodžiu. Šio politiko (?) žodyną itin puošia gausūs necenzūriniai žodžiai. Jis kaip kokia Ausmos „torpeda“ nevengia vojažų po seniūnijas ir Lazdijų rajono savivaldybei pavaldžias įstaigas gąsdindamas jų darbuotojus ir grūmodamas, kad tas ir tas bus atleistas. Benius visą laiką buvo ir yra riboto ir nešvankaus žodyno, žemos vidinės kultūros ir gerokai per daug sau leidžiantis asmuo. Na, bet sykį pabuvęs kolchozo pirmininku, tokiu liksi visą savo gyvenimą. Telieka apgailestauti, kad jis yra viešas asmuo, „puošiantis“ Lazdijų žalstiečius. Bet vėlgi, kai gerai pagalvoji: kokia partija, tokie jos nariai, o kokie nariai, tokia ir partija.
Vakar merė masiškai vaikė iš darbo savivaldybės ir jos įmonių darbuotojus, šiandien uždraudė „Dzūkų žinias“ prenumeruoti, rytoj gali uždrausti gerti kavą ar „Coca colą“. Poryt uždraus žiūrėti „Lietuvos ryto“ televizijos žinias ir nurodys skaityti „žaliųjų valstiečių“ programą ir mylėti gandrus.
Lazdijų rajono politika domiuosi apie dvidešimt penkerius metus. Per ketvirtį amžiaus teko matyti įvairiausių ir keisčiausių dalykų, nemažai merų ir dešimtis tarybų narių. Niekada netikėjau, kad dar man gyvam esant Lazdijų rajoną valdys tokia valdžia, kuri nurodinės, ką skaityti savo pavaldiniams. Prisiminęs mero J. Matulevičiaus vadovavimo laikus, kuriuos remdamasis klasiko žodžiais vadinu „kariniu komunizmu“, suprantu, kad nuo dabartinės merės diktatūros jį skyrė aukščiausi pasaulyje kalnai. Tokie A. Miškinienės veiksmai ją visiškai diskredituoja kaip laisvos ir demokratiškos šalies merę.

%d bloggers like this: