Dabartinė Lazdijų valdžia mielai pasisavina buvusios valdžios darbus

Algimantas Mikelionis

Mūsų merė ponia A. Miškinienė ne tik gražiai atrodo, bet ir moka gražiai pakalbėti. Iš sostinės ji sugrįžo su gerai išmoktu standartiniu „žaliųjų valstiečių“ viešųjų ryšių bagažu, gera iškalba ir pasitikėjimu savimi. Ji moka save pristatyti, moka įtikinti jos besiklausančius. Atrodytų, viskas nuostabu, bet jeigu geriau įsiklausytume į tai, ką ji sako, pateikiamuose faktuose ir deklaracijose rastume, švelniai tariant, teiginių, akivaizdžiai prasilenkiančių su tiesa.
Perskaitykime Lazdijų rajono savivaldybės pateiktą informaciją apie 2019 m. nuveiktus darbus. Tikrai neverta leistis į itin detalius svarstymus, koks darbas kokios valdžios pradėtas ar pabaigtas, kiek laiko užima projekto planavimas, projektavimas ir realizavimas. Akivaizdu, kad didesnioji dalis darbų, kuriuos sau prisiskyrė naujoji valdžia, buvo sumanyta, suplanuota (tam suieškoti finansavimo šaltiniai) dar senosios valdžios. Pavyzdžiui, teiginys „Baigėme įgyvendinti projektą „Lazdijų miesto Seinų ir Lazdijos gatvių bei vietinės reikšmės kelio nuo J. Janonio g. iki Lazdijų hipodromo rekonstravimas“, kurio metu rekonstruotos vienos svarbiausių Lazdijų mieste Seinų ir Lazdijos gatvės.“ yra akivaizdžiai klaidinantis, nes beveik visi šių gatvių rangos darbai buvo atlikti dar 2018 metais. Arba „Išsprendėme arseno problemą geriamajame vandenyje Barčių gyvenvietėje – atvesta nauja vandentiekio trasa iš Veisiejų.“ 144 tūkstančius eurų vandentiekio trasos iš Veisiejų į Barčius tiesimo darbų finansavimui 2019 metais kovo mėnesį paskyrė A. Margelio vadovaujama taryba. Rangos darbų sutartis taip pat buvo pasirašyta praėjusios kadencijos metu. Vis dėlto labiausiai piktina teiginys: „Atranka į laisvas darbo vietas savivaldybėje vyksta ir vyks tik konkurso būdu.“ Jeigu jau teigiama, kad atranka į laisvas vietas vyksta tik konkurso būdu, tuomet ir į po reorganizacijos naujai įsteigtas skyrių vedėjų vietas turėjo būti skelbiami konkursai. Žinoma, kad šiuos konkursus galėjo laimėti ir darbuotojai, kurie po vertinimų buvo perkelti į kitas pareigas, bet būtų buvusi sudaryta galimybė ir kitiems žmonėms siekti šių darbo vietų. O apie atsilaisvinusias darbo vietas į Komunikacijos ir dokumentų skyriaus vyr. specialisto komunikacijai (priimta G. Varnelienė) ir specialisto (priimta S. Štreimikytė), Ūkio tarnybos darbininko (priimtas K. Pileckas) nepavyko rasti informacijos nei savivaldybės, nei Valstybės tarnybos departamento svetainėse ar socialiniame tinkle Facebook. Akivaizdu, kad tezė: „Atranka į laisvas darbo vietas savivaldybėje vyksta ir vyks tik konkurso būdu“ neatitinka tikrovės.
Tai tik keletas pastebėjimų apie šiame tekste pateikiamus faktus. Panašių tezių ir faktų interpretavimo yra ir daugiau. Tad būkime itin atidūs ir kritiški gražiais žodžiais pateikiamai informacijai.
Akivaizdu, kad merė A. Miškinienė sau ir savo vadovaujamai Lazdijų rajono savivaldybei net nemirkteldama priskiria buvusios valdžios nuopelnus. Gal čia būtų ir nieko tokio, nes bet kokia naujoji valdžia perima darbus iš senosios ir tęsia pradėtus darbus. Bet mūsų merė šiuo atveju sakydama netiesą itin aršiai puola ją kritikuojančius politikus ir žiniasklaidos atstovus. Pastarųjų kritiką ji reguliariai vadina melu. Tai skamba labai jau vaikiškai ir nebrandžiai. Gal prieš melu kaltinant oponentus, kurie pastebi merės ir Lazdijų valdžios klaidas, poniai A. Miškinienei verta pamąstyti apie savo elgesį ir kalbas.

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto

traffix.lt

Taip pat skaitykite:

%d bloggers like this: