Dzūkų žinios

Lazdijų informacinis portalas, naujienos

Isteblišmentas Sveikata

Ar karščiavimo klinikai skirtos patalpos nekelia pavojaus pacientams?

Šio kabineto, kaip ir šiuo metu laikinai įkurtos karščiavimo klinikos, epidemiologinė priežiūra organizuojama griežtai laikantis reikalavimų pagal HN47-1:2012 „Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų kontrolės reikalavimai“. (lazdijai.lt nuotr.)

Lazdijų valdžia, ilgai dvejojusi, ar steigti karščiavimo kliniką mūsų rajone, pagaliau priėmė sprendimą ir įsteigė šį pandemijos metu ypač svarbų objektą. Kai kuriems medikams sužinojus, jog ši klinika įsteigta buvusiame tuberkulioze sergančių pacientų stebėjimo kabinete, kilo klausimų, ar saugu šioje patalpoje priimti karščiuojančius lazdijiečius.


„Dzūkų žinios“, norėdamos išsklaidyti žmonių nerimą, kreipėsi į Lazdijų rajono savivaldybės gydytoją L. Džiaukštienę, prašydamos pakomentuoti karščiavimo klinikai skirtų patalpų saugumo temą.

– Ar tiesa, kad karščiavimo klinika įkurta kabinete, skirtame tuberkuliozės prevencijai?
– Karščiavimo klinika COVID-19 ligos metu įkurta DOTS (Tiesiogiai stebimo ambulatorinio gydymo kurso kabinetas) kabineto patalpose. Apie tai buvo informuota Centrinė projektų agentūra. Papildomai informuojame, kad karščiavimo klinika minimose patalpose įrengta laikinai – tik pandemijos metu.

– Ar saugu lankytis šiame kabinete? Kokios specialios priemonės buvo atliktos parengiant šį kabinetą karščiavimo klinikai?
– Karščiavimo klinikoje lankytis visiškai saugu. Prieš atidarant karščiavimo kliniką buvo atliktas kosmetinis remontas, patalpos buvo dezinfekuotos, imtasi kitų būtinųjų apsaugos priemonių. Įkuriant karščiavimo kliniką vadovautasi Ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų viršutinių kvėpavimo takų infekcijos simptomų turintiems pacientams teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. V-506 „Dėl ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų viršutinių kvėpavimo takų infekcijos simptomų turintiems pacientams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.


Šio kabineto, kaip ir šiuo metu laikinai įkurtos karščiavimo klinikos, epidemiologinė priežiūra organizuojama griežtai laikantis reikalavimų pagal HN47-1:2012 „Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų kontrolės reikalavimai“.

– Ar tiesa, kad, pagal sutartį, penkerius metus nebuvo galima keisti šio kabineto paskirties – tuberkuliozės prevencijos?
– Primename, kad šiuo metu situacija neeilinė. Paskelbta ekstremali situacija ir jos metu sveikatos priežiūros įstaigos yra įpareigotos perskirstyti gydymo įstaigų struktūrą, medicinines paslaugas ir pandemijos metu būtinų paslaugų teikimą. Papildomai informuojame, kad pasibaigus ekstremaliai situacijai ir atšaukus karantiną, DOTS kabinetas funkcionuos ir teiks paslaugas ankstesne, įprasta tvarka.

– Kiek žmonių apsilankė karščiavimo klinikoje? Kiek tyrimų dėl COVID-19 buvo atlikta šioje klinikoje?
– Karščiavimo klinikoje apsilankė devyni asmenys, aštuoniems iš jų buvo atlikti tyrimai dėl COVID-19.

– Kiek medikų dirba karščiavimo klinikoje?
– Karščiavimo klinikoje dirba gydytojas, slaugytoja ir slaugytojo padėjėja.

– Kur šiuo metu aptarnaujami tuberkulioze sergantys žmonės?
– Pacientas, grįžęs iš ligoninės, jeigu jam paskirtas ambulatorinis gydymas, turi kreiptis į šeimos gydytoją. Būtent jis nukreipia pacientą į DOTS kabinetą. Šiais metais į DOTS kabinetą kreipėsi vienas pacientas, kuriam vaistai bei maisto talonai nuvežami tiesiai į namus ir perduodami laikantis visų saugumo reikalavimų. Jei tuberkulioze sergančiam asmeniui reikalinga stacionarizacija, pacientas gydomas atitinkamoje gydymo įstaigoje.

„Dzūkų žinių“ informacija

%d bloggers like this: