Dzūkų žinios

Lazdijų informacinis portalas, naujienos

Kriminalai

Negalėjo paaiškinti, kodėl prie parduotuvės smurtavo

Praeitų metų gruodžio pabaigoje L. S., prie parduotuvės Šventežeryje sumušęs kitą vaikiną, R. A., turėjo sėsti į teisiamųjų suolą ir atsakyti už savo veiksmus.


Tiek ikiteisminio tyrimo metu, tiek šią bylą nagrinėjant Lazdijų teismo rūmų teisėjams, kaltinamasis L. S. pripažino, kad sudavė kakta vieną smūgį į R. A. veidą, tuo nukentėjusiajam dėl kraujosruvos odoje ir kairės akies vokuose bei kraujosruvos kairės akies obuolio junginėje padarydamas nežymų sveikatos sutrikdymą bei sukeldamas fizinį skausmą. Tačiau kaltinamasis negalėjo paaiškinti, dėl kokios priežasties sudavė smūgį, sakosi neprisimenąs, kadangi tuo metu buvo neblaivus.
Apklaustas pareigūnų nukentėjęs R. A. parodė, kad tą dieną iš ryto, prieš 8 valandą, buvo nuėjęs į parduotuvę, nes norėjo nusipirkti alkoholio. Į parduotuvę atvažiavo dviračiu iš Babrų kaimo, kuriame gyvena. Apie 8 val. išėjęs iš parduotuvės pamatė, kad iš šalia parduotuvės esančios laiptinės išėjo iš matymo pažįstamas L. S., kuris jam vieną kartą galva trenkė į veidą, pataikė į kairę akį. Dėl ko jis trenkė, nukentėjusysis sakosi nežinąs, vyrai tuo metu net nekalbėję ir nekonfliktavę, smūgį gavęs be jokios priežasties. Sudavęs L. S. kažkur nuėjo, o R. A. sėdo ant savo dviračio ir nuvažiavo namo, niekam nepranešęs apie įvykį. Vyrų konflikto niekas nematė, kadangi dar buvo ankstus rytas, aplinkui nevaikščiojo žmonės, o parduotuvės durys buvo uždarytos. Tuo metu nekilo jokio triukšmo, viskas tuo ir baigėsi. Grįžęs į namus, R. A. pradėjo vartoti alkoholinius gėrimus. Jau būnant namuose, nukentėjusiajam po patirto smūgio vis labiau skaudėjo ir perštėjo akį, sakosi pamatęs, kad visa akis pamėlynavo, tai yra susidarė kraujosruva, ištinusia akimi jis negalėjo atsimerkti ir matyti, todėl nutarė apie įvykį pranešti policijos pareigūnams.
Tuo metu parduotuvėje dirbusi R. B. pasakojo policijos pareigūnams, kad 8 valandą jai pradėjus darbą į parduotuvę atėjo R. A., kurį ji pažįsta, nes yra gretimo kaimo gyventojas ir lankosi parduotuvėje. Atėjęs jis buvo sveikas ir nesužalotas, gal kiek buvo išgėręs. Parduotuvėje jis apsipirko ir išėjo, o po kurio laiko vėl atėjo į parduotuvę, tada pardavėja pamačiusi sumuštą, paraudusią akį. Kai paklausė, kas atsitiko, vyriškis atsakė, kad jam be jokios priežasties prie parduotuvės L. S. sudavė vieną smūgį iš galvos į veidą.
Policijos pareigūnas Š. R. taip pat nurodė, kad buvo gautas pranešimas, jog prie parduotuvės sumuštas iš matymo pažįstamas asmuo. Nuvykusius nurodytu adresu policijos pareigūnus pasitiko R. A., kuris ir paaiškino, kaip jį sumušė L. S.
Teismas konstatavo, kad kaltinamasis padarė nusikaltimą, kuris pagal pavojingumo visuomenei laipsnį priskirtinas prie nesunkių nusikaltimų, yra neteistas, baustas administracine tvarka, bedarbis, gyvenamosios vietos seniūnija dėl jo elgesio nusiskundimų nėra gavusi.
Alytaus apylinkės teismo Lazdijų rūmų teisėjai išnagrinėję šią bylą L. S. pripažino kaltu ir paskyrė jam 4 mėnesius viešųjų darbų, įpareigojant per paskirtą laiką neatlygintinai dirbti po 30 valandų per mėnesį visuomenės labui.

%d bloggers like this: