Dzūkų žinios

Lazdijų informacinis portalas, naujienos

Kriminalai

Sumušęs nepilnametį brangiai sumokėjo

Alytaus apylinkės teismo Lazdijų rūmų teisėjai išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje G. M. buvo kaltinamas viešosios tvarkos pažeidimu.


Rajono policijos komisariato pareigūnai nustatė, kad G. M., būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, kas turėjo įtakos nusikalstamos veikos padarymui, praeitų metų gruodžio 26 dieną apie 22 valandą Krosnos miestelyje, prie Krosnos kultūros namų, pašalinių žmonių akivaizdoje įžūliu elgesiu demonstravo nepagarbą aplinkiniams ir aplinkai, sudavė nukentėjusiajam D. P. vieną smūgį kumščiu į veidą, padarė jam kirstinę viršutinės lūpos žaizdą, taip nežymiai sutrikdė nukentėjusiojo D. P. sveikatą.
Tiek ikiteisminio tyrimo metu, tiek nagrinėjant bylą teisme kaltinamasis visiškai pripažino kaltę. Jis patvirtino, kad tą vakarą su draugais gėrė degtinę ir apie 22 valandą girtas atėjo į diskoteką Krosnos kultūros namuose. Kieme jis iš nugaros pusės priėjo prie nukentėjusiojo, atsisuko jį į save ir ranka sudavė vieną smūgį tiesiais į veidą. Nukentėjusysis nuo smūgio nugriuvo. Tuo metu šalia buvo ir daugiau žmonių, kurie tai matė. Kaltinamasis gailisi savo veiksmų ir sutinka su visais ieškiniais šioje byloje, juos atlygins, kai gaus darbo užmokestį, nes pradėjo dirbti. Rajono policijos komisariate buvo gautas pranešimas, kad prie kultūros namų sumuštas 16 metų paauglys – jam prakirsta lūpa.
Policijos pareigūnus, nuvykusius į įvykio vietą, prie Krosnos laisvalaikio salės pasitikęs E. A. paaiškino, kad jo draugą D. P. be jokios priežasties kitų žmonių akivaizdoje sumušė G. M., kuris jam sudavė vieną smūgį ranka į veido sritį ir praskėlė viršutinę lūpą. Smurtautojui nustatytas 2,85 promilės girtumas. Apklaustas pareigūnų nukentėjęs D. P. papasakojo, kad jis tą vakarą su broliu K. P. ir draugu E. A. buvo Krosnos miestelyje vykusiuose šokiuose kultūros namuose. Ten matė G. M., suprato, kad jis buvo neblaivus, kadangi kalbėjo nerišliai ir vaikščiodamas svirduliavo. Apie 22 valandą prie jo priėjo G. M. ir, kiek jam draugai sakė, paklausė, ar yra kas nors iš svetimų atvažiavę į šokius, ar galima čia ką nors sumušti, o kai jam atsakė, kad čia nieko nėra, G. M. jam trenkė į veidą kumščiu. Pataikė į lūpą ir po smūgio vaikinas nukrito ant žemės, kurį laiką buvo praradęs sąmonę. Po kelių akimirkų atsipeikėjo ir draugai jam padėjo nueiti iki kriauklės apsiprausti veidą, nes buvo kruvinas. Visas konfliktas vyko kieme, prie suoliukų. Šį konfliktą matė E. A. Po konflikto pribėgo daugiau žmonių pasižiūrėti, kas įvyko.
Sumušto vaikino tėvas V. P. tyrimą atlikusiems pareigūnams papasakojo, kad tą vakarą abu sūnus jis išleido į šokius, kurie vyko Krosnos miestelyje. Apie vidurnaktį paskambino jo sūnus K. P. ir pasakė, kad jis su broliu šiuo metu yra Alytaus S. Kudirkos ligoninėje, kadangi broliui buvo prakirsta lūpa. Sūnus telefoninio pokalbio metu pasakė, kad G. M. smogė D. P. ranka. Pasak tėvo, jo sūnui žaizda buvo susiūta. Dėl šio įvykio reikš civilinį ieškinį, nes sūnų reikėjo vežti reguliariai į ligoninę, pirkti vaistus ir vežti pas teismo medicinos ekspertus į Alytų. Sakosi nėra išsaugojęs čekių už patirtas išlaidas, bet kurui išleido 42 eurus ir 158 eurus vaistams ir tepalams nuo randų. Todėl jam padaryta 200 eurų turtinė žala.
Nukentėjusiojo brolis K. P. teigė, kad šokiuose jis pamatė G. M., kuris buvo stipriai išgėręs, svirduliavo, nerišliai kalbėjo, kabinėjosi prie žmonių. Apie sumuštą brolį jam pranešė draugas. Išbėgęs į kiemą pamatė, kad jo brolis buvo laikomas, nesiorientavo aplinkoje, jo veidas kruvinas ir prakirsta lūpa. Po kelių minučių E. A. iškvietė policijos pareigūnus ir greitąją medicinos pagalbą. Brolį išvežė į Alytaus S. Kudirkos ligoninę, kurioje jam ir susiuvo lūpą. Jau būdamas ligoninėje, jis paskambino savo tėvui V. P. ir papasakojo, kas įvyko.
Teismas konstatavo, kad kaltinamasis praeityje yra teistas, o dabar padarė nesunkų nusikaltimą, sudavė tik vieną smūgį ir sunkesnių pasekmių nukentėjusiojo sveikatai nesukėlė, pripažįsta savo kaltę ir visus civilinius ieškinius, pradėjo dirbti. Todėl siekiant išsaugoti jo socialinius ryšius ir skatinti dorą gyvenimo būdą bei sudaryti sąlygas atlyginti šiuo nusikaltimu padarytą žalą, jam skirtina su laisvės atėmimu nesusijusi bausmė. Jis sutiko sumokėti nukentėjusiajam padarytą žalą – 200 eurų.
Teismas išnagrinėjęs šią baudžiamąją bylą paskyrė G. M. laisvės apribojimą dešimčiai mėnesių, įpareigojo būti namuose nuo 23 valandos iki 6 valandos. Nusprendė nukentėjusiojo civilinį ieškinį patenkinti ir priteisė iš kaltinamojo G. M. po 200 eurų nukentėjusiajam D. P bei nukentėjusiojo tėvui V. P. neturtinei žalai atlyginti, taip pat priteisė iš G. M. 35,44 euro turtinės žalos atlyginimo Vilniaus teritorinei ligonių kasai.

%d bloggers like this: