Lazdijų krašto regioniniuose parkuose padvelkė permainų vėjai

Tikėtina, kad po reorganizacijos apsijungs Metelių ir Veisiejų regioniniai parkai.

Lazdijų rajone vis labiau populiarėjantis savivaldybės įstaigų optimizavimo, reorganizacijos bumas pasiekė ir rajone veikiančias ministerijų pavaldumo įstaigas. Aplinkos ministerija pristatė Vyriausybei nutarimo projektą, pagal kurį turėtų būti reorganizuojami Lazdijų rajone veikiantys regioniniai Veisiejų ir Metelių parkai. O jei tiksliau, tai siūloma Veisiejų regioninį parką prijungti prie Metelių regioninio parko, paliekant vieną juridinį vienetą ir vieną vadovą.


Abiejų parkų direktoriai nežino šios planuojamos reorganizacijos detalių, todėl jiems kyla nemažai klausimų dėl šio sujungimo rezultatų, juolab, jog iki šiol nėra atlikta šios permainos analizė ir nėra išvadų, kokios bus reorganizacijos teigiamos pusės ir grėsmės, koks ekonominis efektas ir poveikis regioninių parkų kaimynystėje veikiančiam smulkiajam verslui. Lazdijų rajono savivaldybė pripažįsta negalinti turėti įtakos šiam sprendimui, nes regioniniai parkai – ne savivaldybės įtakos sferoje, bet tikisi, jog pokyčiai bus į naudą.

Veisiejų regioninio parko direkcijos vyr. ekologė Irma Maciulevičienė. (Alytusplius nuotr.)

Skiriasi parkų specifika
Laikinai einanti Veisiejų regioninio parko direktorės pareigas Irma Maciulevičienė sakė, jog apie regioninių parkų reorganizavimą jau kalbama penkiolika metų. Jos nuomone, šįkart sujungimas gali ir įvykti.
Paklausta, kaip ji vertina numatomą reorganizaciją, I. Maciulevičienė teigė abejojanti akivaizdžia šios permainos nauda.
„Nežinau, ar tas sujungimas duos didelės naudos, bus panaikintas vienas etatas – direktoriaus, o visa kita liks taip pat – visi darbuotojai atliks tas pačias funkicjas, kaip iki šiol. Būsimasis vadovas turės didesnę veiklos apimtį, jam bus sunkiau viską sužiūrėti“, – svarstė I. Maciulevičienė.


Laikinoji direktorė pastebėjo, kad Veisiejų ir Metelių regioninių parkų darbų specifika šiek tiek skiriasi.
„Veisiejų parko teritorijoje yra daug kultūros objektų, ko nėra Meteliuose, su jais reikia irgi dirbti“, – sakė I. Maciulevičienė.
Paklausta, ar Veisiejų parkas aktyviai bendrauja su savivaldybe, ar rajono valdžiai aktuali ši reorganizacija, laikinoji direktorė teigė, jog Veisiejų regioninio parko direkcija aktyviai dalyvauja įvairiuose savivaldybės projektuose, net derinant bendrąjį planą, todėl, jos nuomone, šis regioninis parkas savivaldybei yra svarbus.
„Manau, kad sujungimas vyksta ir dėl to, kad ministerija siekia atsisakyti ypač mažų jos valdomų įstaigų: pas mus septyni, Meteliuose irgi tiek pat darbuotojų. Sujungus bus 13 ar 14 žmonių“, – teigė I. Maciulevičienė, įsitikinusi, jog nebus naujojo darinio vadove.

Metelių regioninio parko direktorius Ramūnas Krugelis. (FM99 nuotr.)

Pasigedo analizės


Metelių regioninio parko direktorius Ramūnas Krugelis pripažino, jog dėl reorganizacijos kyla daug neatsakytų klausimų.
„Negaliu prognozuoti, kokį efektą duos šis sujungimas, nes nėra padaryta tokios reorganizacijos analizė. Laukėme, gal valdžia pristatys savo pamąstymus dėl sujungimo, bet nesulaukėme. Manau, kad Veisiejams tai nebus naudinga, nes šis miestelis neteks tam tikrų pajamų, kurias gaudavo viešuosius pirkimus laimėjęs vietos verslas. Panaikinamas vienas etatas. Kam bus atiduoti sutaupyti pinigai – liks naujame darinyje, juos bus galima panaudoti ar paims ministerija? “ – svarstė parko direktorius.
Jis pripažino, jog prieš reorganizavimą buvo kalbama apie įvairius modelius – regionių, nacionalinių centrų pavaldumą, kalbama ir apie kitus variantus.
„Mano nuomone, efektyviausiai dirba kompaktiški kolektyvai. Daug geriau, kai rūpiniesi viena teritorija, o dabar dėmesį teks dalinti per pusę. Reorganizavimo rezultatai bus matomi po kelerių metų. Manau, jog yra ir pliusų, ir minusų. Jei man patikėtų tą darbą, būtų įdomu kaip vadybininkui pabandyti“, – sakė R. Krugelis.

Pokyčiai – žingsnis į priekį


Nors regioninių parkų reorganizacija – ministerijos ir Vyriausybės reikalas, tačiau pasidomėjome, kaip tokį projektą vertina Lazdijų rajono savivaldybė, kokius mato tokio sujungimo pliusus ir minusus ar suinteresuota išlaikyti parkų savarankiškumą.
Kaip „Dzūkų žinioms“ teigė savivaldybės administracijos Komunikacijos ir dokumentų skyriaus vedėja Ramunė Žuklijaitė, jeigu Lietuvos Respublikos Vyriausybė pritartų minėtam projektui, Lazdijų rajono savivaldybei ir jos gyventojams tai neturėtų neigiamų pasekmių, nes pokyčiai planuojami tik pačioje administracijoje, o ne regioninių parkų teritorijoje ar teisiniame parkų vykdomos veiklos reglamentavime.
„Kaip yra nurodoma Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos teikime, prijungus Veisiejų regioninio parko direkciją, kuri jau ilgą laiką neturi vadovo, prie Metelių regioninio parko direkcijos, po reorganizavimo veiksiančioje Metelių ir Veisiejų regioninių parkų direkcijoje patvirtintų etatų skaičius mažėtų nereikšmingai – vienu vadovo etatu, o iš sutaupytų darbo užmokesčio fondo lėšų būtų planuojama padidinti atlyginimus biudžetinės įstaigos Metelių ir Veisiejų regioninių parkų direkcijos specialistams“, – teigė skyriaus vedėja.
Jos nuomone, svarbu tai, kad nei Metelių, nei Veisiejų regioniniai parkai nėra savivaldybės žinioje, dėl to esminės įtakos numatomiems sprendimams savivaldybė neturi ir negali turėti.
„Tikimės, kad planuojami pokyčiai ne tik padės racionaliau naudoti materialinius, finansinius ir žmogiškuosius išteklius, bet ir bus naudingi rajono gyventojams, gyvenantiems ir vykdantiems veiklas regioniniuose parkuose. Girdime tikrai daug skundų dėl galimai neargumentuotų sprendimų, dialogo trūkumo tarp gyventojų ir regioninių parkų administracijų, todėl tikimės, kad pokyčiai, kurie galimai įvyks, bus žingsnis į priekį ir rajone esantys parkai taps dar didesniais traukos centrais tiek vietiniams, tiek turistams“, – sakė savivaldybės atstovė.

„Dzūkų žinių“ informacija

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto

traffix.lt

Taip pat skaitykite:

%d bloggers like this: