Netvarkingas pieno supirkėjas neteko ir darbo, ir klientų

Kai sistemingai daromi pažeidimai ir nesilaikoma privalomų teisės aktų reikalavimų, nešalinami ankstesnių patikrinimų metu nustatyti trūkumai, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) imasi kraštutinių poveikio priemonių – žemės ūkio kooperatyvui nurodyta stabdyti veiklą.
Tokia priemonė neseniai buvo pritaikyta žemės ūkio kooperatyvui „Krosnos pienas“, dėl pasikartojančių pažeidimų šis kooperatyvas nebegalės supirkinėti žaliavinio pieno.
Leidimus dėl pieno supirkimo veiklos vasario 9 d. VMVT panaikino trijuose ŽŪK „Krosnos pienas“ priklausančiuose punktuose – Alytaus rajono „Pošnios“, Lazdijų rajono „Krasenos“ ir „Ramanavo“ pieno supirkimo punktuose.
VMVT patikrinimų metu nuolat konstatuodavo, kad privalomi nurodymai pašalinti pažeidimus nebuvo vykdomi. ŽŪK „Krosnos pienas“ už reikalavimų pažeidimus ne kartą buvo taikytos kitos priemonės – raginimai ir įspėjimai kuo skubiau pašalinti nustatytus pažeidimus, skirtos baudos. VMVT departamentų inspektoriai patikrinimus vykdė rotacijos būdu, ne sykį konsultavo ir organizavo mokymus, ŽŪK „Krosnos pienas“ situacija buvo aptarta ir tarpinstituciniu lygmeniu, su socialiniais partneriais Žemės ūkio ministerijoje, tačiau tai realių rezultatų nedavė, ir minėtas kooperatyvas nebuvo linkęs laikytis pieno supirkimo veiklai privalomų teisės aktų reikalavimų.
Sprendimas stabdyti ŽŪK „Krosnos pienas“ pieno supirkimo veiklą buvo priimtas kolegialiai aptarus ir įvertinus situaciją su Pieno taryba. Jos nariai posėdžio metu sutarė, kad esamas reglamentavimas yra tinkamas ir pakankamas, o ŽŪK „Krosnos pienas“ privalėjo įgyvendinti visus nustatytus reikalavimus.
VMVT inspektoriai per keletą metų ne kartą yra konstatavę, kad ŽŪK „Krosnos pienas“ priklausančios pieno supirkimo punktų patalpos ir priemonės neatitinka nustatytų reikalavimų, kad jomis nesinaudojama, nors tai yra pagrindinė superkamo žaliavinio pieno tvarkymo vieta. Būtent joje ir turėtų būti įvertinamas, paimamas mėginys ir atšaldomas žalias pienas. Į nustatytus trūkumus šis kooperatyvas nereaguodavo ir jų nešalindavo, neįgyvendindavo nustatytų reikalavimų.
Pienas buvo superkamas nesilaikant teisės aktų reikalavimų – į pieno supirkimo punktą jis nebuvo pristatomas, nesilaikyta pristatymo grafiko, pienas būdavo tiesiog supilamas į bendrą pienovežio talpą ir sumaišomas su kitų ūkininkų pienu. Užfiksuota, kad pienas iš gamintojų buvo superkamas pakelėse ar net kiemuose. Be to, sumaišomas atšaldytas ir šiltas pienas, o tai labai blogina pieno kokybę. Laboratoriniams tyrimams atrinktų pieno mėginių, pristatytų perdirbimui, rezultatai parodė, kad pienas neatitinka nustatytų kokybės rodiklių ir patvirtintų reikalavimų bendram bakterijų skaičiui.
Po pateikto nurodymo stabdyti ŽŪK „Krosnos pienas“ pieno supirkimo veiklą VMVT Alytaus departamento inspektoriai nedelsdami informavo Alytaus ir Lazdijų rajonų savivaldybių administracijas, šiose savivaldybėse pieną superkančias įmones, siekdami užtikrinti, kad iš ūkininkų pienas ir toliau būtų superkamas.

„Dzūkų žinių“ informacija

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto

traffix.lt

Taip pat skaitykite:

%d bloggers like this: