Dzūkų žinios

Žemėlapyje nelieka Krosnos mokyklos.

Kas kaltas: abejingumas, nesikalbėjimas ar valdžios lyderystės stoka?

Pirmadienį Krosnoje apsilankę Lazdijų M. Gustaičio gimnazijos vadovai susitiko su Krosnos mokyklos moksleivių tėvais ir pranešė žinią, jog mokykla dėl per mažo vaikų skaičiaus ateinančiais mokslo metais neveiks, jos auklėtiniams teks pasirinkti kitas ugdymo įstaigas. („Dzūkų žinių“ redakcijos nuotr.)

Šį pirmadienį keliasdešimt Krosnos miestelio gyventojų patyrė šoką. Likus vos trims paroms iki Rugsėjo 1-osios šventės, jiems buvo pranešta, kad šios šventės Krosnoje nebus, o mokykla bus uždaryta dėl mažo moksleivių skaičiaus. Daugeliui moksleivių tėvų kilo pagrįstas klausimas, kodėl tokia žinia pranešama prieš pat naujųjų mokslo metų pradžią, ar nebuvo galima išvengti tokio dramatiško finalo? Nors Lazdijų rajono savivaldybės taryba klausimą dėl Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos Krosnos filialo likimo svarstys tik po dešimties dienų, tačiau akivaizdu, jog kova dėl mokyklos išlikimo jau pralaimėta.

Tą patvirtino ir antradienį vykęs savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros, turizmo ir sporto komiteto posėdis, kuriame buvo pritarta mokyklos uždarymui. Kodėl taip atsitiko? Kas kaltas dėl tokios situacijos? Ar buvo galima išsaugoti mokyklą? Vaikai su pinigų krepšeliais iškeliaus į Alytaus rajoną? Šie ir kiti klausimai kankina Krosnos mokyklos moksleivių tėvus, miestelio bendruomenę, tarybos narius. Kai kurių politikų nuomone, viena iš svarbiausių šios situacijos priežasčių – švietimo strategijos nebuvimas ir rajono vadovų lyderystės trūkumas.

Pirmadienį Krosnoje apsilankę Lazdijų M. Gustaičio gimnazijos vadovai susitiko su Krosnos mokyklos moksleivių tėvais ir pranešė žinią, jog mokykla dėl per mažo vaikų skaičiaus ateinančiais mokslo metais neveiks, jos auklėtiniams teks pasirinkti kitas ugdymo įstaigas.

Pinigus išveš į Alytaus rajoną

Raimundas Šubonis, Krosnos gyventojas, dviejų mokyklinukių tėvas, teigė, jog ši naujiena trenkusi kaip perkūnas iš giedro dangaus. „Mūsų vaikų likimas niekam nerūpi, Lazdijų valdžioje palaida bala. Visiška nesąmonė, kad apie mokyklos uždarymą pranešama prieš keletą dienų. Žmonės pasimetę, nežino ką daryti, tai labai bloga praktika“, – sakė R. Šubonis.

Jis teigė, jog teko skubiai apsispręsti, kur mokysis jų dukros, ir šeima nusprendė jas leisti mokytis į Simną, nes iki ten tik 9 kilometrai, geras kelias, o į Lazdijus labai nesaugus kelias.

„Jei Lazdijams nereikia vaikų, tai mes atiduodam vaikus Alytaus rajonui. Reikėjo važiuoti į Lazdijus, ieškoti darželių ar mokyklų, kur tuos vaikus priimtų. O Simne viskas paprasta – nuvažiavom, parašėm prašymus. Ir viskas. „Ateikit pas mus rugsėjo 1 dieną.“ Aprodė klases, supažindino su mokykla. Nuo namų autobusas paima, po pamokų parveža ir paleidžia“, – sakė dviejų mokyklinukių tėtis.

Jo nuomone, apie situaciją dėl Krosnos mokyklos su vaikų tėvais rajono valdžia turėjo kalbėtis daug anksčiau, bent likus mėnesiui iki rugsėjo. Turėjo patarti, padėti apsispręsti.

„Skambinau į mokyklą vasaros viduryje, norėjau pasitarti, bet man pasakė, kad visi atostogauja, o su mumis jie susisieks, Tai susisiekė praėjusį pirmadienį. Jiems viskas dzin. Bardakas, taip galiu pasakyti. Dabar sako: „Kur norite, ten ir leiskite tuos vaikus.“ Niekas nekovoja už vaikų išsaugojimą Lazdijuose. Jei jiems nereikia pinigų, tai mokinio krepšelis kartu su vaiku iškeliauja į Alytaus rajoną“, – sakė R. Šubonis.

Raimundas gailisi, kad Krosnos miestelyje nelieka mokyklos, nes jis pats, jo seserys ir broliai yra baigę Krosnos mokyklą.

„Esu sukūręs FB grupę, į kurią susijungė per 500 šią mokyklą baigusių auklėtinių. Tikėjau, kad ir mano mergaitės mokysis toje pačioje mokykloje. Deja. Gal nelegalams perduos tą mokyklą?“, – ironizavo Raimundas.

Sutriks dienos centro veikla

Dėl uždarytos mokyklos ir į kitas mokyklas perkeltų Krosnos vaikų gali sutrikti daug metų veikusio vaikų dienos centro veikla.

Šio centro socialinė darbuotoja Judita Pavasarienė įsitikinusi, jog Krosnos mokyklos uždarymas turės neigiamų pasekmių šiam centrui.

„Mokykla žinojo, kad išeina šeši ar septyni vaikai, tai reikėjo ieškoti išeities. Jei buvo anksčiau aišku, kad nelieka vaikų, tai kam paskutinėmis dienomis daryti tokį šoką. Vaikai iš mokyklų, esančių kitose vietovėse, grįš po pietų, apie 15–16 val., o centras dirba iki 16 val. Žinoma, galima tą laiką pakoreguoti, prailginti iki 17 val. Bet ateina žiema, penktą valandą jau bus tamsu, o centrą lanko vaikai ne tik iš pačios Krosnos, bet ir iš aplinkinių kaimų, tai kaip jiems sutemus sugrįžti į namus? Mūsų centro veikla nebetenka prasmės“, – svarstė J. Pavasarienė.

Ji turi vilties, kad jaunesnius vaikus parveš iš mokyklų ir apie antrą valandą, tai keletas vaikų gal ir galės lankyti, bet vyresniųjų klasių vaikai tai tikrai po pamokų sugrįš vėliau.

Centras veikia beveik dešimtmetį. Kai dirbo Krosnos mokykla, tai centras buvo labai mėgstamas ir lankomas. Tie, kas nelikdavo pailgintos dienos grupėje, iškart po pamokų ateidavo į centrą.

„Mes ruošdavome su jais pamokas, mokytoja Kairienė jiems padėdavo. Pas mus ateidavo silpniau besimokantys vaikai ir tie, kurių tėvai dirba. Mes juos ir pavalgydindavome. Dabar mūsų veikla bus paralyžiuota. Jei būtų vasara, tai darbo laiką būtų galima ilginti, bet rudenį ir žiemą tai yra neįmanoma, nes anksti sutemsta. Neišneša galva, kaip čia daryti, kad vaikams būtų gerai. Tie vaikai, kurie lanko centrą, labai dėl to pergyvena, jie klausia, kas jiems padės pamokas paruošti“, – kalbėjo J. Pavasarienė.

Bendruomenės vadovė atsitvėrė tylos siena

Per moksleivių tėvų ir Krosnos bendruomenės susitikimą su gimnazijos vadovais jiems daug priekaištų išsakė Krosnos miestelio bendruomenės pirmininkė Audra Kimbirauskienė, kurios atžala irgi lankė Krosnos mokyklą. Tačiau pokalbyje su „Dzūkų žiniomis“ moteris atsitvėrė tylos siena.

Kai A. Kimbirauskienės paklausėme, kodėl, jos nuomone, taip atsitiko, kad miestelis neteko mokyklos, pirmininkė teigė, jog jai komentuoti nefaina, nes ji dirba savivaldybėje.

„Nežinau, kodėl taip atsitiko, jūs samprotaukite, kaip norite, aš nenoriu komentuoti“, – sakė pirmininkė.

Mokykla nebus uždaroma, bet neveiks?

Norėdami sužinoti rajono valdžios poziciją dėl Krosnos mokyklos uždarymo aplinkybių ir galimų pasekmių, pateikėme keletą klausimų Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjui Daliui Mockevičiui.

– Kada buvo priimtas sprendimas uždaryti gimnazijos Krosnos filialą? Kiek trūksta mokinių, kad mokykla galėtų tęsti savo veiklą? Ar jau yra tarybos sprendimas dėl šios mokyklos uždarymo?
– Sprendimo uždaryti Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos Krosnos pagrindinio ugdymo skyrių nėra ir šiuo metu toks sprendimas nėra svarstomas. Noriu priminti, kad Lazdijų rajono savivaldybės taryba 2021 m. balandžio 30 d. priėmė sprendimą, kuriuo buvo patvirtintas Lazdijų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 metų bendrasis planas, kuriame numatyta Krosnos pagrindinio ugdymo skyriaus veikla. Norint uždaryti, reorganizuoti ar daryti kitus mokyklų tinklo pokyčius, reikėtų keisti jau minėtą savivaldybės tarybos sprendimą. Artimiausiu metu to daryti neplanuojama.

– Koks šios mokyklos mokinių likimas? Kur jie mokysis?
– Pagal šiuo metu galiojančius teisės aktus mokinys turi teisę pasirinkti bet kurią teisėtai veikiančią ir tinkamas ugdymo sąlygas užtikrinančią ugdymo įstaigą, jei joje yra laisvų vietų. Patys mokiniai su savo tėvais laisva valia pasirenka, kurią ugdymo įstaigą jiems lankyti. Turimais duomenimis, dauguma mokinių ketina mokytis arčiausiai Krosnos esančioje mokykloje. Jei bus poreikis lankyti neformaliojo švietimo užsiėmimus ar lankyti vaikų dienos centrą, tam sąlygos turės būti užtikrintos.

– Kodėl taip vėlai apie mokyklos uždarymą buvo pranešta mokyklos bendruomenei?
– Kaip jau minėjau, mokykla nėra uždaroma. 2021 m. gegužės 28 d. Lazdijų rajono savivaldybės taryba, vadovaudamasi teisės aktais, patvirtino mokyklų 2021–2022 mokslo metų preliminarius klasių komplektus ir mokinių skaičius tose klasėse. Minėtu sprendimu Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos Krosnos pagrindinio ugdymo skyriuje buvo patvirtinti 6 klasių komplektai su 47 mokiniais. Kaip numato teisės aktai, šis tarybos sprendimas, atsižvelgiant į faktinius duomenis, tikslinamas prasidedant naujiems mokslo metams. Deja, paaiškėjo, kad per vasaros laikotarpį Krosnos mokykloje mokinių skaičius sumažėjo iki 35 mokinių ir susidaro tik du pilni klasių komplektai – vienas jungtinis pradinių klasių komplektas ir vienas pagrindinio ugdymo. Kitiems klasių komplektams suformuoti nepakanka mokinių. Iki paskutinio momento, t. y. iki sprendimo projekto dėl klasių komplektų patikslinimo parengimo, buvo tikimasi, kad mokyklai pavyks surinkti pakankamą skaičių mokinių. Deja, dalies tėvų apsisprendimas leisti vaikus į kitas mokyklas buvo tvirtas ir nepasikeitė net po tam tikrų įkalbinėjimų, o mokyklos bendruomenei ši situacija buvo žinoma jau gerokai anksčiau.

– Kodėl iki šiol apie mokyklos uždarymą neinformuotas ūkinis mokyklos personalas?
– Mokykla nėra uždaroma, o priėmus atitinkamus sprendimus dėl klasių komplektų, jei keisis aplinkybės ar darbo sąlygos, darbuotojai, be abejo, bus informuojami. Beje, primenu ir užtikrinu, kad ikimokyklinio ugdymo skyrius, kuriame vyksta ir priešmokyklinis ugdymas, Krosnoje išlieka, kaip ir buvo planuota.

– Kur dirbs šios mokyklos pedagogai?
– Kiek man yra žinoma, didesnė dalis pedagogų turi darbus arba pradės dirbti nuo rugsėjo mėn. Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijoje ar kitose mokyklose. Daliai pedagogų buvo siūloma užimti pedagogo pareigas kitose mokyklose ar tos pačios Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos skyriuose, tačiau kai kurie šių pasiūlymų atsisakė.

– Koks bus mokyklos pastato likimas?
– Sprendimus dėl mokyklos pastato priims Lazdijų rajono savivaldybės taryba. Kol kas šis klausimas nėra svarstomas.

„Dzūkų žinių“ informacija

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto

traffix.lt

Taip pat skaitykite:

%d bloggers like this: