Kuo rūpinasi rajono ugniagesių vadas – savo darbuotojų sveikata, politiniu apsišvarinimu ar etatų atlaisvinimu?

Lazdijų rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos viršininkas Marius Varnelis.

Lazdijų rajono savivaldybės priešgaisrinėje tarnyboje vyksta keisti dalykai. Kai kas tai vadina vadovo savivaliavimu, kiti – spaudimu, o treti įžvelgia galimai politines šių įvykių priežastis. Šios tarnybos vadovas Marius Varnelis iškart po Naujųjų metų įteikė keletui savo pavaldinių įsakymus, kuriuose, nenurodydamas priežasties, įsakė jiems Kaune atlikti neeilinį sveikatos patikrinimą, nors visi iš jų turėjo galiojančias sveikatos pažymas, kurias išdavė Lazdijų medikai.


Nė vienas iš gavusiųjų šiuos įsakymus neturėjo ilgo nedarbingumo, nenualpo gaisro metu ar kaip kitaip neatliko savo pareigų darbo metu.
Kas tai – nesusipratimas, rajono valdžios nurodymų vykdymas ar nepasitikėjimas Lazdijų medikų kompetencija, o gal jų sąžiningumu?
Tarnybos ugniagesiai gelbėtojai prieš metus nustebo, kai Lazdijų rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos viršininkas M. Varnelis nusprendė, kad šeimos gydytojai galimai neturi kompetencijos atlikti ugniagesių gelbėtojų planinius sveikatos patikrinimus, todėl sugalvojo darbuotojus pasitikrinti sveikatos nusiųsti į UAB „Lazdijų sveikatos centras“, iš įstaigos lėšų apmokėdamas už paslaugas.
Tačiau tuo viskas nesibaigė, nes po metų vėl prasidėjo darbuotojų spaudimas. Viršininkas pademonstravo, kad ne tik nepasitiki jo darbuotojų šeimos gydytojais, bet nepasitiki ir UAB „Lazdijų sveikatos centras“ medikais, nes galimai mano, kad gydytojų išvados dėl planinių darbuotojų sveikatos patikrinimų yra niekinės, todėl nusprendė „atrinktuosius“ darbuotojus (kurie galimai nepageidaujami šiame darbe), išleidęs įsakymą, bet jame nenurodęs priežasties, siųsti neeiliniam sveikatos patikrinimui į VšĮ Kauno miesto poliklinikos Darbo medicinos centrą.
Nors pagal galiojančią tvarką darbdavys gali tik rekomenduoti gydymo įstaigą, o nenurodyti darbuotojui, kokioje konkrečioje gydymo įstaigoje tikrintis sveikatą. Maža to, M. Varnelis nusprendė už sveikatos patikrinimą apmokėti iš Lazdijų rajono savivaldybės biudžeto lėšų (jau dvigubai) ne tik UAB „Lazdijų sveikatos centras“, bet ir VšĮ Kauno miesto poliklinikos Darbo medicinos centrui, net kompensuoti kuro išlaidas vykstantiems į Kauną neeiliniam sveikatos patikrinimui.

Redakcijos duomenimis, VšĮ Kauno miesto poliklinikos Darbo medicinos centro gydytojai stebisi Lazdijų rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos viršininku, kuris žūtbūt nori „surasti“ savo darbuotojams ligų, bet kartu ploja rankomis ir juokaudami prašo atsiųsti daugiau „ligonių“, nes įstaigai tai finansinė nauda.
Norėdama išklausyti M. Varnelio nuomonę šiuo klausimu, „Dzūkų žinių“ redakcija paskambino Lazdijų ugniagesių vadui ir paprašė atsakyti į keletą klausimų. M. Varnelis atsisakė telefonu atsakinėti į klausimus ir paprašė klausimus atsiųsti raštu. Pateikiame M. Varnelio atsakymus: 

– Kiek darbuotojų gavo įsakymus dėl neeilinio sveikatos patikrinimo?
– Lazdijų rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba teisės aktuose nustatyta tvarka organizuoja darbuotojų sveikatos patikrinimus, įskaitant – neeilinius. Sveikatos patikrinimai vyksta ne visiems darbuotojams vienu metu, atitinkamai ir šiuo metu pasitikrinti sveikatą siunčiami ne visi tarnybos darbuotojai.

– Kodėl buvo nuspręsta atlikti neeilinį sveikatos patikrinimą tiems asmenims?
– Vadovaujantis Darbo kodekso nuostatomis, darbdavys darbuotojams privalo sudaryti saugias darbo sąlygas. Teisės aktai taip pat įpareigoja darbdavį užtikrinti, kad darbuotojų sveikatai nebūtų pakenkta atliekant funkcijas, kurių dėl sveikatos būklės žmogus negali atlikti. Atkreiptinas dėmesys ir į priešgaisrinės tarnybos vykdomų funkcijų svarbą visuomenės saugumui užtikrinti. Todėl Lazdijų rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba, atsižvelgdama į šias aplinkybes bei ugniagesių darbo specifiką, organizuoja darbuotojų sveikatos patikrinimus.

– Kodėl įsakyme nenurodyta priežastis, kodėl turi būti atliktas neeilinis sveikatos patikrinimas?
– Įsakyme dėl sveikatos patikrinimo nurodyta visa reikalinga informacija. Tarnyba, vadovaudamasi teisės aktų nuostatomis, turi teisę nurodyti darbuotojams pasitikrinti sveikatą.

– Kodėl buvo pasirinkta Kauno gydymo įstaiga Lazdijų rajono ugniagesių sveikatos patikrinimui? Ar nepasitikite Lazdijų medikais?


– Kauno gydymo įstaiga pasirinkta įvertinus, kad šios įstaigos turima įranga suteikia galimybes atlikti itin išsamius sveikatos patikrinimus. Aplinkybė, kad pasirinkta aukščiausio lygio medicinos įstaiga, nereiškia, kad Lazdijų rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba nepasitiki Lazdijų rajono savivaldybės medikų kompetencija.

– Kas mokės už sveikatos patikrinimą ir kelionės išlaidas?
– Sveikatos patikrinimo bei kelionės išlaidas, vadovaudamasi teisės aktais, apmokės Lazdijų rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba.

– Ar nemanote, jog skirdami neeilinį sveikatos patikrinimą, taikote mobingą savo darbuotojams?
– Kaip nurodyta aukščiau, sprendimas dėl darbuotojų sveikatos patikrinimo priimtas vadovaujantis teisės aktuose įtvirtintomis pareigomis darbdaviui bei siekiant užtikrinti, kad Lazdijų rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos ugniagesiai gelbėtojai visada ir tinkamai atliks savo pareigas – gesins gaisrus, gelbės žmones ir turtą. Dalis darbuotojų, kurie buvo įpareigoti pasitikrinti sveikatą, tai jau atliko ir pateikė darbdaviui atitinkamus dokumentus.
Kaip žinia, mobingas suprantamas kaip ilgalaikis psichologinis smurtas darbe. Tarnybos nuomone, asmens nukreipimas pasitikrinti sveikatą pirmiausia atitinka būtent to asmens interesus, o ne priešingai. Todėl tarnyba atmeta bet kokius svarstymus, esą darbuotojų atžvilgiu yra taikomas mobingas.

– Ar tiesa, kad konkursą laisvai ugniagesio vietai užimti Šeštokuose laimėjo merės dėdė?
– Asmenys į laisvas darbo vietas priimami teisės aktų nustatyta tvarka. Pretendentams užimti laisvą darbo vietą nėra užduodami klausimai apie giminystės ryšius, partiškumą ir kiti su darbu nesusiję klausimai.


„Dzūkų žinių“ informacija

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto

traffix.lt

Taip pat skaitykite:

%d bloggers like this: