Dzūkų žinios

Reitingo rezultatai nedžiugina: gamtos apsupti Lazdijai iš tikro nėra tokie žali

Lietuvos savivaldybių aplinkosaugos reitingas 2022 m. – tai pirmą kartą Aplinkos ministerijos iniciatyva sudarytas reitingas, skirtas stiprinti savivaldybių konkurencingumą ir lyderystę aplinkosaugos srityje bei skatinti Vyriausybės programos nuostatų ir Žaliojo kurso tikslų įgyvendinimą. Reitingas vertina ne vien savivaldybių aplinkosauginius duomenis, tačiau ir aplinkosauginio sąmoningumo skatinimą jose. Reitingas sudarytas iš 55 kriterijų, kurie suskirstyti į 9 skirtingas sritis.

Susipažinę su Lazdijų rajono reitingu aplinkosaugos srityje, pesimistai pasakys – ir vėl Lazdijai gale, o optimistai pastebės – gal pusė bėdos, juk ne paskutiniame, o priešpaskutiniame reitingų dešimtuke šįkart esame. Žinoma, 43-oji vieta tarp Lietuvos savivaldybių nėra didelis laimėjimas, tačiau vis geriau nei 59-oji savivaldybių gerovės indekso reitinge ar paskutinė pagal nedarbo lygio rodiklius.

Neseniai paskelbtas Lietuvos savivaldybių aplinkosaugos reitingas buvo sudarytas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos iniciatyva, siekiant stiprinti savivaldybių konkurencingumą ir lyderystę aplinkosaugos srityje bei skatinti Vyriausybės programos nuostatų ir Žaliojo kurso tikslų įgyvendinimą. Reitingas vertina ne vien savivaldybių aplinkosauginius duomenis, tačiau ir aplinkosauginio sąmoningumo skatinimą jose. Pastebima, kad vis dar reikia įdėti reikšmingą dalį pastangų, kad kokybiškos ir efektyvios aplinkosaugos iniciatyvos, bendruomenių įtraukimas būtų geriau integruotos į savivaldybių socialinį ir ekonominį vystymąsi.

Savivaldybės buvo vertinamos pagal devynis kriterijus, skiriant už juos balus nuo 1 iki 100. Lazdijai surinko 28,4 balo.

1. Atliekos ir žiediškumas

Šioje reitingo kriterijų grupėje, siekiant pamatuoti savivaldybių indėlį, sukuriant kuo patogesnes sąlygas atliekų rūšiavimui bei pakartotiniam produktų panaudojimui, buvo matuotas susidarantis mišrių atliekų kiekis, atskiras bioskaidžių ir maisto atliekų rūšiavimas, vienkartinių pakuočių mažinimo ir pakartotinio naudojimo iniciatyvos bei bendra savivaldybės vizija, siekiant beatliekio miesto ambicijos.

2. Energetika

Grupės kriterijai vertino AEI (atsinaujinančių energetikos išteklių) gamybą savivaldybėje, lyginant su šilumai pagaminti skirtu ir bendru energijos suvartojimu, gyventojų, gaminančių energiją, prisijungusių prie centrinio šilumos tiekimo, vartojančių gamtines dujas buityje ir atsinaujinančių išteklių šildymo įrenginius, rodiklius, taip pat savivaldybės taikomą politiką anglies ar durpių deginimui, žaliosios energijos naudojimą savo organizacijos viduje, AEI naudojimo plėtros veiksmų plano pasirengimą ir EVE didinimo ir AEI naudojimo skatinimo projektams skirtą finansavimą.

3. Statyba ir teritorijų planavimas

Šios grupės kriterijai vertino, ar savivaldybės turi nusistačiusios įmokas neprioritetinės plėtros teritorijoms, ar yra numačiusios teritorijas konversijai, ar įtraukia visuomenę į viešųjų erdvių planavimą dar prieš patvirtinant projektinių pasiūlymų užduotis ir ar taiko žalumo indekso įrankį ir, žinoma, savivaldybių teritorijoje įgyvendinamos daugiabučių renovacijos apimtį.

4. Susisiekimas

Ši kriterijų grupė siekia įvertinti savivaldybių pažangą, prisidedant prie Vyriausybės programoje numatyto tikslo užtikrinti geresnes sąlygas darniam judumui augti ir AEI potencialui panaudoti, o kartu ir skatinant tam būtinus gyventojų elgsenos ir įpročių pokyčius, susijusius su transporto priemonių naudojimu. Grupės kriterijai vertino, ar savivaldybės yra pasirengusios darnaus judumo planus ir pasitvirtinusios mažos taršos zonas, gyventojų, besirenkančių darnaus judumo formas, dalį, dalijimosi paslaugų prieinamumą, dviračių takų ir elektromobilių įkrovimo stotelių infrastruktūros apimtį ir AEI ar kitu neiškastiniu kuru varomo viešojo transporto dalį.

5. Klimato kaitos valdymas ir politika

Šios grupės kriterijai vertino, ar savivaldybė yra pasirengusi klimatui neutralios savivaldybės, prisitaikymo prie klimato kaitos ir aplinkosaugos strategijas, ar yra pasirašiusi Merų paktą, taiko aplinkosaugos vadybos standartus, taip pat kiek turi su aplinkosaugos klausimais dirbančių darbuotojų ir kokią dalį savivaldybės vykdomų pirkimų sudaro žalieji pirkimai. Pastarasis rodiklis yra vienas svarbiausių šio reitingo kriterijų, atspindintis strateginę Vyriausybės vykdomos žaliosios politikos kryptį ir ambiciją nuo 2023 m. šalyje visus viešuosius pirkimus vykdyti žaliųjų pirkimų būdu.

6. Aplinkos kokybė

Į šią grupę įtraukti kriterijai atspindi savivaldybių pastangas, matuojant KD2.5 koncentraciją ir kitokią oro taršą, vykdant aplinkos kokybės monitoringą, triukšmo monitoringą ir užtikrinant kuo mažesnį aplinkosauginių pažeidimų skaičių. 06. Aplinkos kokybė 3.

7. Vandens kokybė

Šioje kriterijų grupėje buvo matuojami nepakankamai išvalytų ir į aplinką išleistų nuotekų, geriamojo vandens netekčių, prie centralizuotų nuotekų tinklų prijungtų gyventojų dalies ir nuosavų investicijų į geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemas duomenys.

8. Biologinė įvairovė ir kraštovaizdis

Šios grupės kriterijai vertino, ar savivaldybės reguliariai vykdo biologinės įvairovės ar kraštovaizdžio monitoringą, ar pievų šienavimą savo teritorijose vykdo pagal žydėjimo ciklus, o savo organizuojamuose renginiuose atsisako fejerverkų, taip pat kokia dalis savivaldybės biudžeto yra skiriama želdynų ir želdinių gausinimui ir priežiūrai ir kiek savivaldybėje yra sužymima naminių gyvūnų.

9. Aplinkosauginis sąmoningumas

Į šią kriterijų grupę įtraukti kriterijai vertino, ar savivaldybės atlieka apklausas apie gyventojų pasitenkinimą aplinkos kokybe, vykdo bendruomenės įtraukimo iniciatyvas ir kokią dalį savo finansavimo skiria gyventojų aplinkosauginiam švietimui.

Lazdijų rajono rezultatas: 43 vieta
Iš viso balų – 28.4 (iš 100 galimų)

Surinkti balai pagal kriterijus:
Atliekos ir žiediškumas – 8.4 (4 vieta)
Energetika – 7.9 (10 vieta)
Statyba ir teritorijų planavimas – 2.4 (46 vieta)
Susisiekimas – 0.9 (29 vieta)
Klimato kaitos valdymas ir politika – 0.7 (40 vieta)
Aplinkos kokybė – 0.6 (55 vieta)
Vandens kokybė – 5.4 (39 vieta)
Biologinė įvairovė ir kraštovaizdis – 1.7 (37 vieta)
Aplinkosauginis sąmoningumas – 0.4 (43 vieta)

Kaip matome pagal skirtus balus, blogiausia situacija Lazdijų rajone yra su aplinkos kokybe, užimta 55 vieta. Taip pat nepatenkinama situacija dėl statybų ir teritorijų planavimo, žemas ir aplinkosauginio sąmoningumo rodiklis.

Geriausių rodiklių aplinkosaugos reitinge pasiekė Vilnius, Druskininkai ir Jonavos rajonas, jie – reitingo lyderiai.

Kaip sekėsi mūsų kaimynams? Alytaus miestas įsitaisė 11-oje vietoje, Marijampolė – 28-oje, Varėnos rajonas – 32-oje. Galime pasidžiaugti, jog šiame reitinge pavyko aplenkti Alytaus rajoną, nukritusį į 47 vietą.

Atrodytų, jog Lazdijai – žalias, gražios gamtos, fabrikų ir gamyklų neteršiamas rajonas, tačiau rezultatai nelabai džiuginantys. Savivaldybės vadovai turėtų padaryti tam tikras išvadas ir reklaminiuose leidinukuose neturėtų girtis pasiekimais aplinkosaugos srityje.

„Dzūkų žinių“ informacija

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto

traffix.lt

Taip pat skaitykite:

%d bloggers like this: