Dzūkų žinios

Lietuvos ryto TV programa 11.20–11.26

Pirmadienis, 2023-11-20

05.29 Programa
05.30 Vantos lapas. Laida apie pirties malonumus. 2023. N-7
06. 00 Bušido ringas.
06.30 „Aiškiaregė“ 1/155-156. Surežisuotos realybės serialas. Ukraina. 2019-2021. N-7.
07.30 „Aiškiaregė“ 1/175. Surežisuotos realybės serialas. Ukraina. 2019-2021. N-7.
08.00 „Aiškiaregė 1/176. Surežisuotos realybės serialas. Ukraina. 2019-2021. N-7.
08.30 „Aiškiaregė 1/177. Surežisuotos realybės serialas. Ukraina. 2019-2021. N-7.
09.00 „Aiškiaregė 1/178. Surežisuotos realybės serialas. Ukraina. 2019-2021. N-7.
09.30 „Aiškiaregė 1/179. Surežisuotos realybės serialas. Ukraina. 2019-2021. N-7.
10.00 24/7.
11.00 „Čigonaitė Lialia. Sugrįžimas.“ 1/35. Melodrama. Ukraina. 2014.
12.00 Ūkininkas Jurgis.
12.30 Kaimo akademija.
13.00 Nauja diena. Aktualijų laida. Ved.: I. Grinevičius. 2022.
14.00 „Pėdsakas“ 3/9. Detektyvas. Ukraina. 2021.
15.00 „Aiškiaregė“ 1/155-156. Surežisuotos realybės serialas. Ukraina. 2019-2021. N-7.
16.00 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
16.20 Sportas.
16.28 Orai.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
17.00 Laisvės TV valanda.
18.00 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
18.20 Sportas.
18.28 Orai.
18.30 Pirmi kartai/ 60+.
19.00 Vieno nusikaltimo istorija“ 3/27. Atkuriamosios dokumentikos detektyvinis TV serialas. Ukraina. 2017. N-7.
20.00 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
20.40 Sportas.
20.48 Orai.
20.50 „Aiškiaregė“ 1/182. Surežisuotos realybės serialas. Ukraina. 2019-2021. N-7.
21.25 „Centrinė ligoninė“ 1/1. Ukraina.
22.30 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
22.50 Sportas.
22.58 Orai.
23.00 Lietuva tiesiogiai.
23.30 Laisvės TV valanda.
00.30 „Pėdsakas“ 3/9. Detektyvas. Ukraina. 2021.
01.30 „Aiškiaregė“ 1/133-134. Surežisuotos realybės serialas. Ukraina. 2019-2021. N-7.
02.30 Pirmi kartai/ 60+.
03.00 „Centrinė ligoninė“ 1/1. Ukraina.
03.50 24/7.
04.25 Lietuva tiesiogiai.
04.50 „Neatrasta Rusija“ 1/6. Dokumentika. 2018. JAV.
05.15 Kaimo akademija.

Antradienis, 2023-11-21

05.29 Programa
05.30 Nauja diena. Ved.: I. Grinevičius. 2022.
06.30 „Aiškiaregė“ 1/157-158. Surežisuotos realybės serialas. Ukraina. 2019-2021. N-7.
07.30 Pusvalandis su Valatka.
08.00 „Jos vardas Kozaim“ 1/15. Drama. Kazachstanas. 2016.
09.00 „Vieno nusikaltimo istorija“ 3/24. Atkuriamosios dokumentikos detektyvinis TV serialas. Ukraina. 2017. N-7.
10.00 „Netikėtas teisingumas“ 2/37. Kriminalinis veiksmo serialas. Ukraina. 2018.
11.00 „Centrinė ligoninė“ 1/1. Ukraina.
12.00 Sveikatos kodas.
12.40 Sveikatos kodas. Televitrina.
13.00 Nauja diena. Aktualijų laida. Ved.: I. Grinevičius. 2022.
14.00 „Pėdsakas“ 3/10. Detektyvas. Ukraina. 2021.
15.00 „Aiškiaregė“ 1/157-158. Surežisuotos realybės serialas. Ukraina. 2019-2021. N-7.
16.00 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
16.20 Sportas.
16.28 Orai.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
17.00 Paranormalūs atvejai 911. 1/17.
18.00 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
18.20 Sportas.
18.28 Orai.
18.30 Gyvenimas versle.
19.00 „Vieno nusikaltimo istorija“ 3/28. Atkuriamosios dokumentikos detektyvinis TV serialas. Ukraina. 2017. N-7.
20.00 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
20.40 Sportas.
20.48 Orai.
20.50 „Aiškiaregė“ 1/183. Surežisuotos realybės serialas. Ukraina. 2019-2021. N-7.
21.25 „Centrinė ligoninė“ 1/2. Ukraina.
22.30 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
22.50 Sportas.
22.58 Orai.
23.00 Lietuva tiesiogiai.
23.30 „Paranormalūs atvejai 911.“ 1/17. Dok f. 2019.
00.30 „Pėdsakas“ 3/10. Detektyvas. Ukraina. 2021.
01.30 „Aiškiaregė“ 1/135-136. Surežisuotos realybės serialas. Ukraina. 2019-2021. N-7.
02.30 Gyvenimas versle.
03.00 „Centrinė ligoninė“ 1/2. Ukraina.
03.50 „Azija 3600“ 1/22-23. Dok. f. 2019.
04.25 Lietuva tiesiogiai.
04.50 „Netikėtas teisingumas“ 2/37. Kriminalinis veiksmo serialas. Ukraina. 2018.

Trečiadienis, 2023-11-22

05.29 Programa
05.30 Nauja diena. Aktualijų laida. Ved.: I. Grinevičius. 2022.
06.30 „Aiškiaregė“ 1/159-160. Surežisuotos realybės serialas. Ukraina. 2019-2021. N-7.
07.30 Vyrų šešėlyje.
08.00 „Jos vardas Kozaim“ 1/16. Drama. Kazachstanas. 2016.
09.00 „Vieno nusikaltimo istorija“ 3/25. Atkuriamosios dokumentikos detektyvinis TV serialas. Ukraina. 2017. N-7.
10.00 „Netikėtas teisingumas“ 2/38. Kriminalinis veiksmo serialas. Ukraina. 2018.
11.00 „Centrinė ligoninė“ 1/2. Ukraina.
12.00 Pirmi kartai. 60+ .
12.30 Mano vieta.
13.00 Nauja diena.
14.00 „Pėdsakas“ 3/11. Detektyvas. Ukraina. 2021.
15.00 „Aiškiaregė“ 1/159-160. Surežisuotos realybės serialas. Ukraina. 2019-2021. N-7.
16.00 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
16.20 Sportas.
16.28 Orai.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
17.00 „Kaip naciai pralaimėjo karą“ 1/5. Dok. laidų ciklas. Australija. 2021.
18.00 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
18.20 Sportas.
18.28 Orai.
18.30 Lietuvos mokyklos.
19.00 „Vieno nusikaltimo istorija“ 3/29. Atkuriamosios dokumentikos detektyvinis TV serialas. Ukraina. 2017. N-7.
20.00 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
20.40 Sportas.
20.48 Orai.
20.50 „Aiškiaregė“ 1/184. Surežisuotos realybės serialas. Ukraina. 2019-2021. N-7.
21.25 „Centrinė ligoninė“ 1/3. Ukraina.
22.30 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
22.50 Sportas.
22.58 Orai.
23.00 Lietuva tiesiogiai.
23.30 „Kaip naciai pralaimėjo karą“ 1/5. Dok. laidų ciklas. Australija. 2021.
00.30 „Pėdsakas“ 3/11. Detektyvas. Ukraina. 2021.
01.30 „Aiškiaregė“ 1/137-138. Surežisuotos realybės serialas. Ukraina. 2019-2021. N-7.
02.30 Lietuvos mokyklos.
03.00 „Centrinė ligoninė“ 1/3. Ukraina.
03.50 „Azija 3600” 1/24-25. Dok. f. 2019.
04.25 Lietuva tiesiogiai.
04.50 „Netikėtas teisingumas“ 2/38. Kriminalinis veiksmo serialas. Ukraina. 2018.

Ketvirtadienis, 2023-11-23

05.29 Programa
05.30 Nauja diena. Aktualijų laida. Ved.: I. Grinevičius. 2022.
06.30 „Aiškiaregė 1/161-162. Surežisuotos realybės serialas. Ukraina. 2019-2021. N-7.
07.30 Krepšinio pasaulyje.
08.00 „Jos vardas Kozaim“ 1/17. Drama. Kazachstanas. 2016.
09.00 „Vieno nusikaltimo istorija“ 3/26. Atkuriamosios dokumentikos detektyvinis TV serialas. Ukraina. 2017. N-7.
10.00 „Netikėtas teisingumas“ 2/39. Kriminalinis veiksmo serialas. Ukraina. 2018.
11.00 „Centrinė ligoninė“ 1/3. Ukraina.
12.00 Vanto lapas.
12.30 Švarūs miestai.
13.00 Nauja diena.
14.00 „Pėdsakas“ 3/12. Detektyvas. Ukraina. 2021.
15.00 „Aiškiaregė 1/161-162. Surežisuotos realybės serialas. Ukraina. 2019-2021. N-7.
16.00 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
16.20 Sportas.
16.28 Orai.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
17.00 „Kaip naciai pralaimėjo karą“ 1/6. Dok. laidų ciklas. Australija. 2021.
18.00 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
18.20 Sportas.
18.28 Orai.
18.30 Būsto anatomija.
19.00 „Vieno nusikaltimo istorija“ 3/30. Atkuriamosios dokumentikos detektyvinis TV serialas. Ukraina. 2078. N-7.
20.00 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
20.40 Sportas.
20.48 Orai.
20.50 „Aiškiaregė“ 1/185. Surežisuotos realybės serialas. Ukraina. 2019-2021. N-7.
21.25 „Centrinė ligoninė“ 1/4. Ukraina.
22.30 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
22.50 Sportas.
22.58 Orai.
23.00 Lietuva tiesiogiai.
23.30 „Kaip naciai pralaimėjo karą“ 1/6. Dok. laidų ciklas. Australija. 2021.
00.30 „Pėdsakas“ 3/12. Detektyvas. Ukraina. 2021.
01.30 „Aiškiaregė“ 1/139-140. Surežisuotos realybės serialas. Ukraina. 2019-2021. N-7.
02.30 Būsto anatomija.
03.00 „Centrinė ligoninė“ 1/4. Ukraina.
03.50 „Azija 3600” 1/26-27. Dok. f. 2019.
04.25 Lietuva tiesiogiai.
04.50 „Netikėtas teisingumas“ 2/39. Kriminalinis veiksmo serialas. Ukraina. 2018.

Penktadienis, 2023-11-24

05.29 Programa
05.30 Nauja diena. Aktualijų laida. Ved.: I. Grinevičius. 2022.
06.30 „Aiškiaregė 1/163-164. Surežisuotos realybės serialas. Ukraina. 2019-2021. N-7.
07.30 Kaimo akademija.
08.00 „Jos vardas Kozaim“ 1/18. Drama. Kazachstanas. 2016.
09.00 „Vieno nusikaltimo istorija“ 3/27. Atkuriamosios dokumentikos detektyvinis TV serialas. Ukraina. 2078. N-7.
10.00 „Netikėtas teisingumas“ 2/40. Kriminalinis veiksmo serialas. Ukraina. 2018.
11.00 „Centrinė ligoninė“ 1/4. Ukraina.
12.00 Gyvenimas versle.
12.30 Lietuvos mokyklos.
13.00 Nauja diena. Aktualijų laida. Ved.: I. Grinevičius. 2022
14.00 „Pėdsakas“ 3/13. Detektyvas. Ukraina. 2021.
15.00 „Aiškiaregė 1/163-164. Surežisuotos realybės serialas. Ukraina. 2019-2021. N-7.
16.00 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
16.20 Sportas.
16.28 Orai.
16.30 Pusvalandis su Valatka. Ved.: R. Valatka.
17.00 Laisvės TV valanda.
18.00 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
18.20 Sportas.
18.28 Orai.
18.30 Ūkininkas Jurgis.
19.00 „Neatrasta Rusija“ 1/9-10. Dokumentika. 2018. JAV.
20.00 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
20.40 Sportas.
20.48 Orai.
20.50 „Aiškiaregė“ 1/186. Surežisuotos realybės serialas. Ukraina. 2019-2021. N-7.
21.25 „Centrinė ligoninė“ 1/5. Ukraina.
22.30 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
22.50 Sportas.
22.58 Orai.
23.00 Būsto anatomija.
23.30 Laisvės TV valanda.
00.30 „Pėdsakas“ 3/13. Detektyvas. Ukraina. 2021.
01.30 „Aiškiaregė“ 1/141-142. Surežisuotos realybės serialas. Ukraina. 2019-2021. N-7.
02.30 Ūkininkas Jurgis.
03.00 „Centrinė ligoninė“ 1/5. Ukraina.
03.50 „Paranormalūs atvejai 911.“ 1/17. Dok f. 2019.
04.25 Pusvalandis su Valatka. Ved.: R. Valatka.
04.50 „Netikėtas teisingumas“ 2/40. Kriminalinis veiksmo serialas. Ukraina. 2018.

Šeštadienis, 2023-11-25

06.00 „Jos vardas Kozaim“ 1/15. Drama. Kazachstanas. 2016.
06.59 Programa.
07.00 „Jos vardas Kozaim“ 1/16. Drama. Kazachstanas. 2016.
08.00 „Vyrų šešėlyje“ 6/9. Dok. laidų ciklas.
08.30 „Lietuviškai“ 2/8. Dok. laidų ciklas.
09.00 „Aiškiaregė“ 1/41. Surežisuotos realybės serialas. Ukraina. 2019-2021. N-7.
09.30 „Aiškiaregė“ 1/42. Surežisuotos realybės serialas. Ukraina. 2019-2021. N-7.
10.00 Vantos lapas. Laida apie pirties malonumus.
10.30 Švarūs miestai.
11.00 Maisto kūrėjai.
11.30 Būsto anatomija.
12.00 „Netikėtas teisingumas“ 3/1. Kriminalinis veiksmo serialas. Ukraina. 2018.
13.00 „Netikėtas teisingumas“ 3/2. Kriminalinis veiksmo serialas. Ukraina. 2018.
14.00 „Karpatų reindžeris“ 1/13. Nuotykių serialas. Ukraina. 2020.
15.00 „ Karpatų reindžeris“ 1/14. Nuotykių serialas. Ukraina. 2020.
16.00 Žinios.
16.28 Orai.
16.30 Lietuvos mokyklos.
17.00 Pirmi kartai. 60+.
17.30 Gyvenimas versle.
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 Bušido ringas.
19.00 „Aiškiaregė“ 1/41-42. Surežisuotos realybės serialas. Ukraina. 2019-2021. N-7.
20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 „Kaip naciai pralaimėjo karą“ 1/5-6. Dok. laidų ciklas. Australija. 2021.
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 „Netikėtas teisingumas“ 3/1. Kriminalinis veiksmo serialas. Ukraina. 2018.
00.00 „Netikėtas teisingumas“ 3/2. Kriminalinis veiksmo serialas. Ukraina. 2018.
01.00 „Karpatų reindžeris“ 1/13. Nuotykių serialas. Ukraina. 2020
02.00 „Karpatų reindžeris“ 1/14. Nuotykių serialas. Ukraina.

Sekmadienis, 2023-11-26

06.00 „Jos vardas Kozaim“ 1/17. Drama. Kazachstanas. 2016.
06.59 Programa.
07.00 „Jos vardas Kozaim“ 1/18. Drama. Kazachstanas. 2016.
08.00 Ūkininkas Jurgis.
08.30 Kaimo akademija. Laidos ved.: L. Pilipavičienė
09.00 „Aiškiaregė“ 1/43. Surežisuotos realybės serialas. Ukraina. 2019-2021. N-7.
09.30 „Aiškiaregė“ 1/44. Surežisuotos realybės serialas. Ukraina. 2019-2021. N-7.
10.00 Krepšinio pasaulyje. Laidos ved.: V. Mačiulis
10.30 „Čia kūrėsi Vilnius“ 1/4. Dok. laidų ciklas.
11.00 Sveikatos kodas.
11.40 Sveikatos kodas. Televitrina.
12.00 „Netikėtas teisingumas“ 3/3. Kriminalinis veiksmo serialas. Ukraina. 2018.
13.00 „Netikėtas teisingumas“ 3/4. Kriminalinis veiksmo serialas. Ukraina. 2018.
14.00 00 „Karpatų reindžeris“ 1/15. Nuotykių serialas. Ukraina. 2020
15.00 00 „Karpatų reindžeris“ 1/16. Nuotykių serialas. Ukraina. 2020
16.00 Žinios.
16.28 Orai.
16.30 24/7.
17.30 Pusvalandis su Valatka. Ved.: R. Valatka.
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 Krepšinio pasaulyje. Laidos ved.: V. Mačiulis
19.00 „Aiškiaregė“ 1/43-44. Surežisuotos realybės serialas. Ukraina. 2019-2021. N-7.
20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 „Paranormalūs atvejai 911.“ 1/18. Dok f. 2019.
21.30 24/7.
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23. 00 „Netikėtas teisingumas“ 3/3. Kriminalinis veiksmo serialas. Ukraina. 2018.
00.00 „Netikėtas teisingumas“ 3/4. Kriminalinis veiksmo serialas. Ukraina. 2018
01.00 00 „Karpatų reindžeris“ 1/15. Nuotykių serialas. Ukraina. 2020
02.00 00 „Karpatų reindžeris“ 1/16. Nuotykių serialas. Ukraina. 2020
02.50 „Aiškiaregė“ 1/43-44. Surežisuotos realybės serialas. Ukraina. 2019-2021. N-7.
03.35 24/7.
04.20 „Aiškiaregė“ 1/43. Surežisuotos realybės serialas. Ukraina. 2019-2021. N-7.
04.45 „Aiškiaregė“ 1/44. Surežisuotos realybės serialas. Ukraina. 2019-2021. N-7.
05.10 Mažos mūsų pergalės.

Rašyti komentarą

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto

traffix.lt

Taip pat skaitykite:

%d bloggers like this: