Dzūkų žinios

Lietuvos ryto TV programa 02.12–02.18

Dalintis:

Pirmadienis, 2024-02-12

05.29 Programa
05.30 Vantos lapas.
06.00 Bušido ringas.
06.30 24/7.
07.30 „Pone prezidente“ 1/25. Draminis serialas. Lietuva. 2019.
08.00 „Pone prezidente“ 1/26. Draminis serialas. Lietuva. 2019.
08.30 „Pone prezidente“ 1/27. Draminis serialas. Lietuva. 2019.
09.00 „Pone prezidente“ 1/28. Draminis serialas. Lietuva. 2019.
09.30 „Pone prezidente“ 1/29. Draminis serialas. Lietuva. 2019.
10.00 24.7.
11.00 „Centrinė ligoninė“ 1/60. Melodrama. Ukraina. 2016.
12.00 Pusvalandis su Valatka.
12.30 Kaimo akademija.
13.00 Nauja diena.
14.00 „Vaikų asmens sargybinis“ 1/25. Detektyvas. Ukraina. 2021.
15.00 „Žudikų pėdsakais“ 1/1. Kriminalinis mini serialas. JK. 2021.
16.00 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
16.20 Sportas.
16.28 Orai.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
17.00 Laisvės TV valanda.
18.00 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
18.20 Sportas.
18.28 Orai.
18.30 Pirmi kartai. 60+.
19.00 „Čigonaitė Lialia“ 1/58. Melodrama. Ukraina. 2014.
20.00 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
20.28 Orai.
20.30 „Pone prezidente“ 1/30. Draminis serialas. Lietuva. 2019.
21.25 „Karpatų reindžeris“ 1/1. Nuotykių serialas. Ukraina. 2020.
22.30 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
22.50 Sportas.
22.58 Orai.
23.00 Lietuva tiesiogiai.
23.30 Laisvės TV valanda.
00.30 „Vaikų asmens sargybinis“ 1/25. Detektyvas. Ukraina. 2021.
01.30 „Žudikų pėdsakais“ 1/1. Kriminalinis mini serialas. JK. 2021.
02.30 „Pone prezidente“ 1/30. Draminis serialas. Lietuva. 2019.
03.00 „Karpatų reindžeris“ 1/1. Nuotykių serialas. Ukraina. 2020.
03.30 Azija 3600. 1/24. Dokumentika. 2019. JAV.
03.50 Pirmi kartai. 60+.
04.25 Lietuva tiesiogiai.
04.50 „Neatrasta Rusija“ 1/28. Dokumentika. 2018. JAV.
05.15 Kaimo akademija.

Antradienis, 2024-02-13

05.29 Programa
05.30 Nauja diena.
06.30 „Čigonaitė Lialia. Sugrįžimas“ 1/1. Melodrama. Ukraina. 2014.
07.30 Pusvalandis su Valatka. Ved.: R. Valatka.
08.00 Laisvės TV valanda.
09.00 „Reali mistika“ 1/20. Dokumentinė realybė. Ukraina. 2015
10.00 „Netikėtas teisingumas“4/4. Kriminalinis veiksmo serialas. Ukraina. 2018.
11.00 „Karpatų reindžeris“ 1/1. Nuotykių serialas. Ukraina. 2020.
12.00 Sveikatos kodas.
12.40 Sveikatos kodas. Televitrina.
13.00 Nauja diena.
14.00 „Vaikų asmens sargybinis“ 1/26. Detektyvas. Ukraina. 2021.
15.00 „Reali mistika“ 1/25. Dokumentinė realybė. Ukraina. 2015.
16.00 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
16.20 Sportas.
16.28 Orai.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
17.00 „Neįmintos pasaulio mįslės“ 1/19-20. Dokumentika. Airija. 2020.
18.00 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
18.20 Sportas.
18.28 Orai.
18.30 Gyvenimas versle.
19.00 „Čigonaitė Lialia“ 1/59. Melodrama. Ukraina. 2014.
20.00 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
20.40 Sportas
20.48 Orai.
20.50 „Pone prezidente“ 1/31. Drama. Lietuva. 2019.
21.25 „Karpatų reindžeris“ 1/2. Nuotykių serialas. Ukraina. 2020.
22.30 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
22.50 Sportas.
22.58 Orai.
23.00 Lietuva tiesiogiai.
23.30 „Neįmintos pasaulio mįslės“ 1/19-20. Dokumentika. Airija. 2020.
00.30 „Vaikų asmens sargybinis“ 1/26. Detektyvas. Ukraina. 2021.
01.30 „Reali mistika“ 1/25. Dokumentinė realybė. Ukraina. 2015.
02.30 „Pone prezidente“ 1/31. Drama. Lietuva. 2019.
03.00 „Karpatų reindžeris“ 1/2. Nuotykių serialas. Ukraina. 2020.
03.30 Azija 3600. 1/25. Dokumentika. 2019. JAV.
03.50 Gyvenimas versle.
04.25 Lietuva tiesiogiai.
04.50 „Netikėtas teisingumas“ 4/5. Kriminalinis veiksmo serialas. Ukraina. 2018.

Trečiadienis, 2024-02-14

05.29 Programa
05.30 Nauja diena.
06.30 „Čigonaitė Lialia. Sugrįžimas“ 1/2. Melodrama. Ukraina. 2014.
07.30 Vyrų šešėlyje. Ona Jogailaitė.
08.00 „Neįmintos pasaulio mįslės“ 1/19-20. Dokumentika. Airija. 2020.
09.00 „Reali mistika“ 1/21. Dokumentinė realybė. Ukraina. 2015.
10.00 „Netikėtas teisingumas“ 4/5. Kriminalinis veiksmo serialas. Ukraina. 2018.
11.00 „Karpatų reindžeris“ 1/2. Nuotykių serialas. Ukraina. 2020.
12.00 Pirmi kartai. 60+.
12.30 Sostinės fenomenas.1/6. Dok. laidų ciklas.
13.00 Nauja diena. Aktualijų laida. Ved.: I. Grinevičius. 2022.
14.00 „Vaikų asmens sargybinis“ 1/27. Detektyvas. Ukraina. 2021.
15.00 „Reali mistika“ 1/26. Dokumentinė realybė. Ukraina. 2015.
16.00 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
16.20 Sportas.
16.28 Orai.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
17.00 „Neįmintos pasaulio mįslės“ 1/21-22. Dokumentika. Airija. 2020.
18.00 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
18.20 Sportas.
18.28 Orai.
18.30 Amerika. Didžioji kelionė. 1/24. Dokumentika.
19.00 „Čigonaitė Lialia“ 1/60. Melodrama. Ukraina. 2014.
20.00 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
20.40 Sportas.
20.48 Orai.
20.50 „Pone prezidente“ 1/32. Drama. Lietuva. 2019.
21.25 „Karpatų reindžeris“ 1/3. Nuotykių serialas. Ukraina. 2020.
22.30 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
22.50 Sportas.
22.58 Orai.
23.00 Lietuva tiesiogiai.
23.30 „Neįmintos pasaulio mįslės“ 1/21-22. Dokumentika. Airija. 2020.
00.30 „Vaikų asmens sargybinis“ 1/27. Detektyvas. Ukraina. 2021.
01.30 „Reali mistika“ 1/26. Dokumentinė realybė. Ukraina. 2015.
02.30 „Pone prezidente“ 1/32. Drama. Lietuva. 2019.
03.00 „Karpatų reindžeris“ 1/3. Nuotykių serialas. Ukraina. 2020.
03.30 Azija 3600. 1/26. Dokumentika. 2019. JAV.
03.50 Amerika. Didžioji kelionė. 1/24. Dokumentika.
04.25 Lietuva tiesiogiai.
04.50 „Netikėtas teisingumas“ 4/6. Kriminalinis veiksmo serialas. Ukraina. 2018.

Ketvirtadienis, 2024-02-15

05.29 Programa
05.30 Nauja diena.
06.30 „Čigonaitė Lialia. Sugrįžimas“ 1/3. Melodrama. Ukraina. 2014.
07.30 Krepšinio pasaulyje.
08.00 „Neįmintos pasaulio mįslės“ 1/21-22. Dokumentika. Airija. 2020.
09.00 „Reali mistika“ 1/22. Dokumentinė realybė. Ukraina. 2015.
10.00 „Netikėtas teisingumas“ 4/6. Kriminalinis veiksmo serialas. Ukraina. 2018.
11.00 „Karpatų reindžeris“ 1/3. Nuotykių serialas. Ukraina. 2020.
12.00 Vantos lapas.
12.30 Sveikatos formulė.
13.00 Nauja diena. . Aktualijų laida. Ved.: I. Grinevičius. 2022.
14.00 „Vaikų asmens sargybinis“ 1/28. Detektyvas. Ukraina. 2021.
15.00 „Reali mistika“ 1/27. Dokumentinė realybė. Ukraina. 2015.
16.00 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
16.20 Sportas.
16.28 Orai.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
17.00 „Žudikų pėdsakais“ 1/1. Kriminalinis mini serialas. JK. 2021.
18.00 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
18.20 Sportas.
18.28 Orai.
18.30 Amerika. Didžioji kelionė. 1/25. Dokumentika.
19.00 „Rojus“ 1/1. Melodrama. Ukraina. 2016.
20.00 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
20.40 Sportas.
20.48 Orai.
20.50 „Pone prezidente“ 1/33. Drama. Lietuva. 2019.
21.25 „Karpatų reindžeris“ 1/4. Nuotykių serialas. Ukraina. 2020.
22.30 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
22.50 Sportas.
22.58 Orai.
23.00 Lietuva tiesiogiai.
23.30 „Žudikų pėdsakais“ 1/1. Kriminalinis mini serialas. JK. 2021.
00.30 „Vaikų asmens sargybinis“ 1/28. Detektyvas. Ukraina. 2021.
01.30 „Reali mistika“ 1/27. Dokumentinė realybė. Ukraina. 2015.
02.30 „Pone prezidente“ 1/33. Drama. Lietuva. 2019.
03.00 „Karpatų reindžeris“ 1/4. Nuotykių serialas. Ukraina. 2020..
03.30 Azija 3600. 1/27. Dokumentika. 2019. JAV.
03.50 Amerika. Didžioji kelionė. 1/25. Dokumentika.
04.25 Lietuva tiesiogiai.
04.50 „Netikėtas teisingumas“ 4/7. Kriminalinis veiksmo serialas. Ukraina. 2018.

Penktadienis, 2024-02-16

05.29 Programa
05.30 Nauja diena.
06.30 „Čigonaitė Lialia. Sugrįžimas“ 1/4. Melodrama. Ukraina. 2014.
07.30 Kaimo akademija.
08.00 „Reali mistika“ 1/23. Dokumentinė realybė. Ukraina. 2015.
09.00 „Rojus“ 1/1. Melodrama. Ukraina. 2016.
10.00 „Netikėtas teisingumas“ 4/7. Kriminalinis veiksmo serialas. Ukraina. 2018.
11.00 B. Dambrauskaitės koncertas.
12.00 Gyvenimas versle.
12.30 Lietuvos mokyklos.
13.00 „Herkus Mantas“. Istorinė drama. Lietuva. 1972.
16.00 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
16.20 Sportas.
16.28 Orai.
16.30 Pusvalandis su Valatka. Ved.: R. Valatka.
17.00 A. Vilčinsko koncertas.
18.00 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
18.20 Sportas.
18.28 Orai.
18.30 Valstybės simboliai. Himnas.
19.00 „Rojus“ 1/2. Melodrama. Ukraina. 2016.
20.00 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
20.20 Sportas.
20.28 Orai.
20.30 J. Marcinkevičiaus kūrybos vakaras „Ašara Dievo aky…“
22.30 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
22.50 Sportas.
22.58 Orai.
23.00 Pusvalandis su Valatka. Ved.: R. Valatka.
23.30 Laisvės TV valanda. A. Valujavičius.
00.30 B. Dambrauskaitės koncertas.
01.30 A. Vilčinsko koncertas.
02.30 Valstybės simboliai. Herbas.
03.00 Valstybės simboliai. Vėliava.
03.20 Azija 3600. 1/28. Dokumentika. 2019. JAV.
03.40 Azija 3600. 1/29. Dokumentika. 2019. JAV.
04.00 Azija 3600. 1/30. Dokumentika. 2019. JAV
04.25 Pusvalandis su Valatka. Ved.: R. Valatka.
04.50 „Netikėtas teisingumas“ 4/8. Kriminalinis veiksmo serialas. Ukraina. 2018.
05.30 „Neatrasta Rusija“ 1/29. Dokumentika. 2018. JAV.

Šeštadienis, 2024-02-17

06.00 „Čigonaitė Lialia. Sugrįžimas“ 1/5. Melodrama. Ukraina. 2014.
06.59 Programa.
07.00 „Čigonaitė Lialia. Sugrįžimas“ 1/6. Melodrama. Ukraina. 2014.
08.00 Vyrų šešėlyje. M. Alūzaitė-Kuličauskienė.
08.30 „Nežinoma Čekijos Lietuva. Lietuvių kalba čekų lingvistų akiratyje. Dok. laidų ciklas. Lietuva. 2019.
09.00 „Neįmintos pasaulio mįslės“ 1/23. Dokumentika. Airija. 2020.
09.30 „Neįmintos pasaulio mįslės“ 1/24. Dokumentika. Airija. 2020.
10.00 Vantos lapas. Laida apie pirties malonumus.
10.30 Sveikatos formulė.
11.00 „Žudikų pėdsakais“ 1/2. Kriminalinis mini serialas. JK. 2021.
12.00 „Netikėtas teisingumas“ 4/9. Kriminalinis veiksmo serialas. Ukraina. 2018.
13.00 „Netikėtas teisingumas“ 4/10. Kriminalinis veiksmo serialas. Ukraina. 2018.
14.00 „Prokuroro ėjimas“ 1/37. Detektyvas. Ukraina. 2021.
15.00 „Prokuroro ėjimas“ 1/38. Detektyvas. Ukraina. 2021.
16.00 Žinios.
16.28 Orai.
16.30 Lietuvos mokyklos.
17.00 Pirmi kartai. 60+.
17.30 Gyvenimas versle.
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 Bušido ringas.
19.00 „Rojus“ 1/3. Melodrama. Ukraina. 2016.
20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 „Reali mistika“ 1/25. Dokumentinė realybė. Ukraina. 2015
21.30 „Reali mistika“ 1/26. Dokumentinė realybė. Ukraina. 2015
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 „Netikėtas teisingumas“ 4/9. Kriminalinis veiksmo serialas. Ukraina. 2018.
00.00 „Netikėtas teisingumas“ 4/10. Kriminalinis veiksmo serialas. Ukraina. 2018.
01.00 „Prokuroro ėjimas“ 1/37. Detektyvas. Ukraina. 2021.
02.00 „Prokuroro ėjimas“ 1/38. Detektyvas. Ukraina. 2021.
02.50 „Rojus“ 1/3. Melodrama. Ukraina. 2016.
03.35 Pirmi kartai. 60+.
04.00 Gyvenimas versle.
04.20 „Neįmintos pasaulio mįslės“ 1/23. Dokumentika. Airija. 2020.
04.45 „Neįmintos pasaulio mįslės“ 1/24. Dokumentika. Airija. 2020.
05.10 Lietuvos mokyklos.
05.35 Vantos lapas. Laida apie pirties malonumus.

Sekmadienis, 2024-02-18

06.00 „Čigonaitė Lialia. Sugrįžimas“ 1/7. Melodrama. Ukraina. 2014.
06.59 Programa.
07.00 „Čigonaitė Lialia. Sugrįžimas“ 1/8. Melodrama. Ukraina. 2014.
08.00 Pasislėpusi Palanga. Palangos architektūra. Dok. laidų ciklas. Lietuva. 2017.
08.30 Kaimo akademija.
09.00 „Neįmintos pasaulio mįslės“ 1/25. Dokumentika. Airija. 2020.
09.30 „Neįmintos pasaulio mįslės“ 1/26. Dokumentika. Airija. 2020.
10.00 Krepšinio pasaulyje. Ved.: V. Mačiulis.
10.30 Sostinės fenomenas. 1/7. Dok. laidų ciklas.
11.00 Sveikatos kodas.
11.40 Sveikatos kodas.Televitrina.
12.00 „Netikėtas teisingumas“ 4/11. Kriminalinis veiksmo serialas. Ukraina. 2018.
13.00 „Netikėtas teisingumas“ 4/12. Kriminalinis veiksmo serialas. Ukraina. 2018.
14.00 „Prokuroro ėjimas“ 1/39. Detektyvas. Ukraina. 2021.
15.00 „Prokuroro ėjimas“ 1/40. Detektyvas. Ukraina. 2021.
16.00 Žinios.
16.28 Orai.
16.30 24/7
17.30 Pusvalandis su Valatka. Ved.: R. Valatka.
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 Krepšinio pasaulyje. Ved.: V. Mačiulis.
19.00 „Rojus“ 1/4. Melodrama. Ukraina. 2016.
20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 „Reali mistika“ 1/27. Dokumentinė realybė. Ukraina. 2015
21.30 „Reali mistika“ 1/28. Dokumentinė realybė. Ukraina. 2015
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 „Netikėtas teisingumas“ 4/11. Kriminalinis veiksmo serialas. Ukraina. 2018.
00.00 „Netikėtas teisingumas“ 4/12. Kriminalinis veiksmo serialas. Ukraina. 2018.
01.00 „Prokuroro ėjimas“ 1/39. Detektyvas. Ukraina. 2021.
02.00 „Prokuroro ėjimas“ 1/40. Detektyvas. Ukraina. 2021.
02.50 „Rojus“ 1/4. Melodrama. Ukraina. 2016.
03.35 24/7
04.20 „Neįmintos pasaulio mįslės“ 1/25. Dokumentika. Airija. 2020.
04.45 „Neįmintos pasaulio mįslės“ 1/26. Dokumentika. Airija. 2020.
05.10 Mažos mūsų pergalės.

Dalintis:

Rašyti komentarą

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto

traffix.lt

Taip pat skaitykite: