Penkiolika metų Europos Sąjungoje arba kaip tapome europine valstybe

Adomo Žilinsko piešinys.

Vakar, gegužės 1-ąją, sukako lygiai penkiolika metų, kai esame Europos Sąjungos nare. Esame unikalios ekonominės ir politinės dvidešimt aštuonių Europos valstybių šeimos dalis. Keturios pamatinės ES vertybės – laisvas prekių, paslaugų, kapitalo ir žmonių judėjimas – Lietuvai suteikė galimybių pasiekti neįtikėtinos pažangos – ekonomikos ir privataus sektoriaus efektyvumo augimo. Per penkiolika metų Lietuvos pasiekimai akivaizdūs – pagal daugelį makroekonominių rodiklių buvome sparčiausiai besivystanti valstybė. Įsiliejome į vieną didžiausių ir pažangiausių pasaulio rinkų: Europos Sąjungoje gyvena apie 500 milijonų žmonių. 2013 m. antrąjį pusmetį Lietuva sėkmingai pirmininkavo ES Tarybai. Tai buvo vienas iš svarbiausių mūsų valstybės indėlių į ES politikos sprendimų priėmimo ir įgyvendinimo procesus.
Daugelį metų buvusi bendroje valstybėje su Lenkija, patyrusi carinę okupaciją ir priespaudą, Lietuva, palankiai susiklosčius istorinėms ir politinėms aplinkybėms, 1918 m. tapo laisva ir nepriklausoma valstybe. Bet laisvė buvo aplaistyta mūsų karių ir savanorių krauju. Nuo 1918 iki 1940 metų – dvidešimt dvejus metus – Lietuva buvo lygiateisė pasaulio tautų šeimos dalis. Buvo pasiekta daug laimėjimų įvairiose gyvenimo srityse. Tuo metu pagal ekonomikos išsivystymo rodiklius buvome panašaus lygio kaip Švedija, Norvegija, Suomija, Olandija ir kitos perspektyvios ir augančios laisvos Europos valstybės. Daug žadantį, šviesų ir ramų gyvenimą sugriovė iš Rytų įsiveržusios raudonos Sovietų Sąjungos ordos. Jos be jokio gailesčio trypė laisvos ir taikios mūsų šalies žemę. Niekuo dėti ir visiškai nekalti žmonės buvo suiminėjami, kalinami, kankinami, žudomi, tremiami į Sibirą ar Šiaurę, kalinami lageriuose, kur patyrė baisias gyvenimo sąlygas. Lietuvių tautos pasididžiavimas ir garbė – partizanai – išėjo į mišką ginti savo brangios tėvynės laisvės. Su didžiausiu vargu reguliari sovietų kariuomenė numalšino dešimtmetį trukusį didvyrišką Lietuvos sūnų pasipriešinimą ir uždėjo mūsų tėvynei dešimtmečius trukusį jungą. Netekusi trečdalio savo gyventojų Lietuva sulaukė Atgimimo ir Sąjūdžio laikų. Išsipildė daugelio patriotų svajonė – 1990 m. kovo 11-ąją buvo atkurta laisva ir nepriklausoma Lietuvos Respublika. Išgyvenę laikinus sunkumus, Maskvos blokadą, aplaistę laisvę Sausio 13-osios didvyrių krauju, vėl sugrįžome į laisvų pasaulio tautų šeimą.
2004 m. pakilome į dar aukštesnį lygį – tapome Europos Sąjungos nare. Bet pusę amžiaus trukusi sovietų okupacija smarkiai pažeidė žmonių sąmonę. Dešimtmečius į galvą kaltas melas apie neva Sovietų Sąjungoje klestintį gėrį ir tiesą sužalojo piliečių mąstymą ir kai kuriuos privertė į visą laisvą ir demokratišką Vakarų pasaulį žvelgti su neapykanta ir nepasitikėjimu. Todėl ir stojant į Europos Sąjungą, ir net dabar yra daug skeptiškai ir kritiškai jos atžvilgiu nusiteikusių žmonių. Juk kas kas, o sovietai ir Rusija buvo ir yra didžiausi ir neprilygstami propagandos ir melo meistrai visame pasaulyje. Tad ir kai kuriems lietuviams piršte įpiršta, kad viskas, kas ateina iš Vakarų, yra blogai, o patys Vakarai supuvę. Bene geriausia prieš skeptikus kovoti pasitelkiant sausą statistiką. Per 2004–2013 metus Lietuva iš Europos Sąjungos gavo 42 milijardus litų (daugiau nei 12 milijardų eurų) finansinės paramos. Lietuvos BVP (bendrasis vidaus produktas) 2013 m. buvo 38 proc. didesnis nei 2003 metais. Jokioje kitoje ES valstybėje šis rodiklis neaugo taip greitai. Prieš įstojimą į ES įmonės eksportavo už 29,2 milijardo litų, o 2013 m. eksportuotų prekių ir paslaugų vertė viršijo 100 milijardų litų ir buvo net 254 proc. (!) didesnė nei 2003 metais. Pagal BVP dalį, tenkančią vienam gyventojui, Lietuva padarė didžiausią žingsnį link ES vidurkio tarp visų naujų ES narių. Bet tai dar ne viskas. 2014–2020 metų laikotarpiu gavome ir gausime dar 44 milijardus litų (12,7 milijardus eurų) Europos Sąjungos finansinės paramos. Vargu, ar Lietuvoje rastume žmogų, kuris nepajuto Europos Sąjungos paramos naudos: nutiesti keliai, apšviestos gatvės, įrengti parkai, pastatyti stadionai ir sporto salės, renovuotos mokyklos ir darželiai, ūkininkų gautos išmokos ir t. t. Nereikia toli ieškoti. Užtenka pasidairyti po gimtąjį Lazdijų rajoną. Išgražėję ir atsinaujinę miesteliai džiugina akis.
Svarbiausia, kad šiuo neramiu pasauliui ir ypač Europai metu jau nesame palikti vienui vieni kaip po Antrojo pasaulinio karo. Esame ir ES, ir NATO nariai. Juk ES 1957 m. įkūrė šešios Europos valstybės kaip atsvarą Sovietų Sąjungai, kuri laimėjo Antrąjį pasaulinį karą ir norėjo visą Europą nuo Maskvos iki Lisabonos nudažyti raudona spalva. Prabėgo 62 metai, ir ES kartu su NATO vėl turėtų tapti atsvara dabartinei agresyviai Rusijos politikai. Juk pamatinės ES vertybės – žmogaus orumas, laisvė, demokratija, lygybė, teisinė valstybė ir pagarba žmogaus teisėms turi būti priešpriešinamos iš Rytų skleidžiamam melui ir propagandai.

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto

traffix.lt

Taip pat skaitykite:

%d bloggers like this: