Dzūkų žinios

Lazdijų informacinis portalas, naujienos

Politika

Valdininkų ramybę sutrikdė atidundanti administracijos reforma

Kaip ir buvo kalbama kovą, pasibaigus savivaldos rinkimams ir į valdžią Lazdijuose atėjus naujai politinei daugumai, savivaldybės darbuotojams baigėsi ramus gyvenimas. Savivaldybės administracijos reformų laukti ilgai nereikėjo. Gali būti, jog labai greitai pasikeis ne tik savivaldybės padalinių pavadinimai, bet ir jų vadovai. Jau oficialiai paskelbta apie savivaldybės administracijos struktūros keitimą.


Šiuo metu Lazdijų rajono savivaldybės administracijoje yra 14 skyrių. Jei palyginsime analogiškas regiono savivaldybes, tai Varėnos savivaldybė turi net 15 skyrių, Alytaus rajonas – 13 skyrių, tiek pat ir Druskininkų savivaldybė.

Neliks kai kurių skyrių
Pagal reorganizacijos projektą, Lazdijų rajono savivaldybės administracijai pavaldžių skyrių skaičius turėtų sumažėti. Kai kurie skyriai bus sujungiami, kiti naikinami, tik dviejų skyrių – Informacinių technologijų ir Centralizuoto savivaldybės vidaus audito – darbuotojai gali būti ramūs, jie į pertvarkos mašiną nepateks.
Planuojama, jog bus panaikintas Civilinės metrikacijos skyrius. Jo funkcijas perims naujas Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius, sukurtas ant dabar veikiančio Juridinio skyriaus pamatų.
Trys dabar veikiantys skyriai – Ekonomikos, Finansų ir Vietinio ūkio – turėtų būti sujungti į naują darinį – Biudžeto, finansų ir turto valdymo skyrių.


Ūkio tarnyba, kuri iki šiol vis dar neturėjo vadovo, po reformos turėtų atsidurti po Vietinio ūkio skyriaus sparnu.
Šiek tiek pasikeis Socialinės paramos skyriaus sudėtis, prie jo bus prijungti sveikatos specialistais ir skyriaus pavadinime atsiras žodis „sveikata“. Po reformos skyrius vadinsis Socialinės paramos ir sveikatos.
Keisis ir Dokumentų ir informacijos skyriaus pavadinimas, prasiplės ir skyriaus veikla, nes į skyrių bus inkorporuotos viešųjų ryšių specialistų pareigybės, kurios šiuo metu priskiriamos Švietimo, kultūros ir sporto skyriui. Naujasis darinys vadinsis Komunikacijos ir dokumentų skyriumi.
Kai kurie skyriai po reformos pakeis savo pavadinimus – Žemės ūkio ir melioracijos skyrius bus perkrikštytas į Kaimo ir žemės ūkio plėtros, o Investicijų – į Strateginio planavimo ir investicinių projektų valdymo skyrių.

Įvardijo reformos tikslus


„Dzūkų žinios“ paklausė, ką apie planuojamą reformą galvoja merė Ausma Miškinienė.

– Gerbiamoji mere, ko siekiama administracijos reforma?
– Informuojame, kad administracijos reformos tikslai yra šie: siekis didinti Lazdijų rajono savivaldybės administracijos veiklos efektyvumą ir skaidrumą ir racionaliau naudoti materialiuosius, finansinius, informacinius ir žmogiškuosius išteklius.

– Ar po reformos sumažės savivaldybėje darbuotojų skaičius?
– Pažymime, kad esminis reformos tikslas ne darbuotojų skaičiaus mažinimas, o efektyvi, skaidri ir kokybiška savivaldybės veikla.


– Kaip bus atrenkami naujai suformuotų skyrių vedėjai?
– Naujai suformuotų skyrių vedėjai bus atrenkami teisės aktų nustatyta tvarka.

Laukia ir įstaigų pertvarka
Akivaizdu, jog po reformos naujai suformuotiems skyriams vadovaus nauji vadovai. Bus skelbiami konkursai ir atrenkami geriausieji (norisi tikėti) kandidatai. Kas galėtų paneigti, kad po šios reformos nepadidės Lazdijų bedarbių gretos?
Kaip prieš savaitę viešai yra pareiškusi merė, reorganizacija vyks ne tik savivaldybės administracijoje. Po pirmosios permainų bangos laukia naujas cunamis – savivaldybės biudžetinių įstaigų ir bendrovių reorganizacija.

„Dzūkų žinių“ informacija

%d bloggers like this: