Dzūkų žinios

Lazdijų informacinis portalas, naujienos

Politika

Į savivaldybės kabinetus beldžiasi kėdžių perstumdymo vajus

Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktorė I. Šaparauskienė.

Jau praėjo penki mėnesiai, kai Lazdijuose dirba naujoji rajono valdžia. Teisybės vardan reiktų pastebėti, kad didesnių permainų rajone neįvyko. Gal koks stebuklas įvyks, kai bus atlikta savivaldybės administracijos struktūros reforma? Gal senoji struktūra trukdo permainoms ir proveržiui? Jau spalio 1 dieną prasidės savivaldybės administracijos skyrių pertvarka. Gal po pertvarkos įvyks stebuklas ir naujieji skyrių vadovai savivaldybės darbą pakels į kitą lygį?


Skyrių bus mažiau
Šiuo metu Lazdijų rajono savivaldybės administracijoje yra 15 skyrių. Jei palyginsime analogiškas regiono savivaldybes, tai Varėnos savivaldybė turi 15 skyrių, Alytaus rajonas – 13 skyrių, tiek pat ir Druskininkų savivaldybė. Naujojoje Lazdijų rajono savivaldybės administracijos struktūroje liks 12 skyrių.
Pagal reorganizacijos projektą, kuris buvo patvirtintas liepos pabaigoje vykusiame tarybos posėdyje, Lazdijų rajono savivaldybės administracijai pavaldžių skyrių skaičius turėtų sumažėti. Kai kurie skyriai bus sujungiami, kiti naikinami, tik dviejų skyrių – Informacinių technologijų ir Centralizuoto savivaldybės vidaus audito – darbuotojai gali būti ramūs, jie į pertvarkos mašiną nepateks.
Planuojama, jog bus panaikintas Civilinės metrikacijos skyrius. Jo funkcijas perims naujas Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius, sukurtas ant dabar veikiančio Juridinio skyriaus pamatų.
Trys dabar veikiantys skyriai – Ekonomikos, Finansų ir Vietinio ūkio – turėtų būti sujungti į naują darinį – Biudžeto, finansų ir turto valdymo skyrių.


Ūkio tarnyba, kuri iki šiol vis dar neturėjo vadovo, po reformos turėtų atsidurti po Vietinio ūkio skyriaus sparnu.
Šiek tiek pasikeis Socialinės paramos skyriaus sudėtis, prie jo bus prijungti sveikatos specialistais ir skyriaus pavadinime atsiras žodis „sveikata“. Po reformos skyrius vadinsis Socialinės paramos ir sveikatos skyriumi.
Keisis ir Dokumentų ir informacijos skyriaus pavadinimas, prasiplės ir skyriaus veikla, nes į skyrių bus inkorporuotos viešųjų ryšių specialistų pareigybės, kurios šiuo metu priskiriamos Švietimo, kultūros ir sporto skyriui. Naujasis darinys vadinsis Komunikacijos ir dokumentų skyriumi.
Kai kurie skyriai po reformos pakeis savo pavadinimus – Žemės ūkio ir melioracijos skyrius bus perkrikštytas į Kaimo ir žemės ūkio plėtros, o Investicijų – į Strateginio planavimo ir investicinių projektų valdymo skyrių.
Kaip buvo konstatuota sprendimą dėl administracijos reorganizacijos priėmusiame tarybos posėdyje, naujoji Lazdijų rajono savivaldybės administracijos struktūra buvo sudaroma atlikus parengiamąjį darbą – išanalizavus nemažos dalies Lietuvos savivaldybių administracijų struktūras ir įvertinus tam tikras analogijas.

Įvardijo reformos tikslus
„Dzūkų žinios“ paklausė, ką apie po dviejų savaičių prasidėsiančią administracijos reformą galvoja savivaldybės administracijos direktorė Ilona Šaparauskienė.

– Pagal tarybos sprendimą, nuo spalio 1 dienos prasideda savivaldybės administracijos struktūros reforma. Priminkite, kokie svarbiausi šios reformos tikslai ir kaip keisis administracijos struktūra.
– Primenu, kad struktūrine savivaldybės administracijos pertvarka siekiama didinti savivaldybės administracijos veiklos efektyvumą ir skaidrumą, racionaliau naudoti materialiuosius, finansinius, informacinius ir žmogiškuosius išteklius bei mažinti įstaigos valdymo kaštus. Šiuo metu savivaldybėje yra 15 skyrių, po struktūros pakeitimo jų liks 12.

– Kiek žmonių šiuo metu dirba savivaldybės administracijoje ir kiek jų dirbs po reformos? Kokį planuojate reformos ekonominį efektą?


– Šiuo metu savivaldybėje realiai dirba 176 darbuotojai. Įgyvendinus pertvarką žmogiškieji ištekliai bus optimizuojami. Ekonominį efektą galėsime komentuoti įgyvendinę pertvarką.

– Kokiu principu bus atrenkami naujų skyrių vedėjai?
– Nauji skyrių vedėjai bus skiriami ir informuojami teisės aktų nustatyta tvarka, įvertinus skyriaus veiklos nuostatus ir pareigybei atitinkančius reikalavimus.

– Kada planuojate išdalinti perspėjimo apie atleidimus lapelius? Kiek žmonių juos gaus?
– Šiuo metu intensyviai derinami skyrių veiklos nuostatai ir pareigybių aprašymai, tad kol kas tiksli informacija nėra žinoma.


Reformos eilėje – savivaldybės įstaigos
– Ar planuojama savivaldybei pavaldžių įstaigų struktūros pertvarka? Kada ji numatyta?
– Manau, kad racionaliau naudoti materialiuosius, finansinius, informacinius ir žmogiškuosius išteklius bei mažinti valdymo kaštus būtina ne tik savivaldybėje, bet ir jai pavaldžiose įstaigose.

– Kaip Jums atrodo, ar Lazdijuose yra pakankamai kompetentingų žmonių dirbti savivaldybės administracijoje?
– Net neabejoju, kad Lazdijų rajone gyvena pakankamai kompetentingų asmenų, kurie galėtų dirbti savivaldybėje.

– Kaip paaiškintumėte paskutinio pusmečio tendenciją – gausaus būrio darbuotojų išėjimą iš darbo savivaldybėje ir jos kontroliuojamose įstaigose? 
– Darbuotojų išėjimo iš darbo priežastys įvairios. Vieni surado geriau apmokamus darbus ar darbus arčiau gyvenamosios vietos, kiti stokojo kompetencijų vykdyti jiems pavestas funkcijas. Pastarieji nenorėjo gilintis į jiems paskirtas sritis ir stengtis. Jie rinkosi išeiti. Kaip jau yra sakiusi merė, buvo ir tokių, kurie gavo atlyginimus, bet akivaizdu, kad net patys nežinojo, už ką savivaldybėje yra atsakingi, ir vos tik pradėjus audituoti jų veiklą panoro būti atleisti kuo greičiau.

„Dzūkų žinių“ informacija

%d bloggers like this: