Dzūkų žinios

Lazdijų informacinis portalas, naujienos

Politika Švietimas

Švietimo darbuotojų etatų mažinimo baubas pakibo ore

Akivaizdu, jog po etatų mažinimo pasipildys Lazdijų bedarbių gretos, o Užimtumo tarnyba turės darbo skaičiuodama bedarbių išmokas.

Lazdijų mokyklos, darželiai, kitos ugdymo įstaigos dūzgia kaip bičių avilys: kas bus atleistas iš darbo, kokią išeitinę duos, kur paskui reiks dėtis? Šie ir kiti klausimai kyla ugdymo įstaigų darbuotojams ore sklandant naujienai, jog valdžia ketina atleisti apie 60 šių įstaigų darbuotojų.


Šią savaitę vyksiančiame Lazdijų rajono savivaldybės tarybos posėdyje turėjo būti sprendžiamas etatų mažinimo klausimas rajono švietimo įstaigose.
Redakcijos duomenimis, rajono mokyklose sumažėjus 12 klasių komplektų, etatų mažinimas gali paliesti ir pedagogų, ir aptarnaujančio bei vadovaujančio personalo grupes. Gali būti sumažinta 17 pedagogų etatų ir per 40 – kito personalo.
Šis klausimas buvo svarstomas tarybos komitetuose, tačiau dviejuose iš jų šiam klausimui nebuvo pritarta, todėl šis klausimas gali būti išbrauktas ir iš posėdžio darbotvarkės.
Norėdami skaitytojams suteikti daugiau informacijos apie etatų mažinimo situaciją, pateikėme klausimus Lazdijų rajono savivaldybei:
• Ar tiesa, kad rajono ugdymo įstaigose planuojama sumažinti per 60 darbuotojų etatų? Kiek iš šio skaičiaus bus sumažinta pedagogų etatų?

• Kokiu principu bus nustatoma, kiek ir kokių darbuotojų (išskyrus pedagogus) turi dirbti konkrečioje ugdymo įstaigoje?
• Nuo kada planuojama atleisti perteklinius darbuotojus?
• Prieš kiek laiko bus įteikti pranešimai dėl atleidimo?
• Kiek savivaldybei kainuos išeitinių išmokų atleidžiamiems darbuotojams išmokėjimas?
• Ar šis sprendimo projektas tarybai pateikiamas ne per vėlai? Ar tiesa, kad pedagogai, kurių etatus bus siūloma sumažinti, jau dirba pagal sumažintus krūvius?

• Koks bus mokyklų ir gimnazijų direktorių pavaduotojų likimas, kurie atsisakė pamokų mokytojų sąskaita, o dabar jų etato dalis mažės iki pusės ar net daugiau?
• Kodėl tokie sprendimai priimami prasidėjus mokslo metams, o ne prieš jų pradžią?
• Ar tai, kad šio klausimo svarstymui taryboje nepritarė mažiausiai du tarybos komitetai, rodo, jog klausimas neparengtas?
Pateikiame savivaldybės atsakymus:
Kultūros, švietimo ir sporto komiteto posėdžio metu buvo pateikta susisteminta informacija apie dabartinį bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojų skaičių. Pristatyta preliminari bendrojo ugdymo mokyklų pareigybių bazė pritaikius Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos rekomendacijas.

Atkreipiame dėmesį, kad minėto posėdžio metu su informacija susipažinę mokyklų vadovai pateiks savo siūlymus. Šiuo metu nekalbama apie konkrečių etatų mažinimą. Pirmiausia bus diskutuojama su šių mokyklų vadovais ir Kultūros, švietimo ir sporto komiteto nariais. Diskusijų rezultatas ir bus konkretūs sprendimai.
Kultūros, švietimo ir sporto komiteto posėdyje dalyvavo komiteto nariai, savivaldybės administracijos direktorė, atsakingų skyrių darbuotojai ir vedėjai bei Lazdijų rajone esančių bendrojo ugdymo mokyklų vadovai. Pastarųjų teigimu, buvo naudinga išgirsti bendrą informaciją apie Lazdijų rajone esančias mokyklas, nes iki šiol tokios informacijos nebuvo.
Finansų ir ekonomikos komiteto nariai šio klausimo svarstymą atidėjo, kad Kultūros, švietimo ir sporto komiteto nariai bei bendrojo ugdymo mokyklų vadovai pareikštų savo nuomonę šiuo svarbiu klausimu.
Informuojame, kad minėtas klausimas nebus svarstomas artimiausiame savivaldybės tarybos posėdyje (spalio 18 d.). Šis klausimas tarybos posėdyje bus svarstomas tik tuomet, kai bendrojo ugdymo mokyklų vadovai bei komiteto nariai išsamiai išnagrinės esamą situaciją ir pateiks konstruktyvius sprendimus, kuriems bus pritarta.
Apie susidariusią situaciją savo poziciją savivaldybės tinklapyje pareiškė ir savivaldybės administracijos direktorė Ilona Šaparauskienė:
„Reikia pabrėžti, kad posėdyje nebuvo kalbama apie konkrečius veiksmus ir sprendimus. Norime ir stengiamės diskutuoti daug ir su visais: darbuotojais, vadovais, savivaldybės tarybos nariais. Šis klausimas – ne išimtis. Norime išgirsti visų nuomones, nes, manau, teisingus sprendimus galime priimti tik išgirdę argumentuotą diskusijos dalyvių nuomonę.“
Akivaizdu, jog po etatų mažinimo pasipildys Lazdijų bedarbių gretos, o Užimtumo tarnyba turės darbo skaičiuodama bedarbių išmokas.

„Dzūkų žinių“ informacija

%d bloggers like this: