Valdžios buldozeris susidūrė su gimnazijos pasipriešinimu

Oficialų profsąjungos laišką gavo Lazdijų rajono savivaldybės Kultūros, švietimo ir sporto komiteto nariai

Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos profesinės organizacijos pirmininkė Joalita Lynikienė.

Rajono valdžios planas deramai nepasitarus su švietimo bendruomene greituoju būdu įvykdyti švietimo įstaigų optimizavimą gali ir sužlugti. Artėjant šio plano tvirtinimui rajono taryboje, atsirado nenumatytų kliūčių – prieš šį planą atvirai pasisakė Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos profesinė organizacija. Jie nepritarė projekte numatytam ugdymo įstaigos darbuotojų pareigybių mažinimui.

Gavo oficialius raštus


Rajono savivaldybės administracijos direktorė ir Lazdijų rajono savivaldybės Kultūros, švietimo ir sporto komiteto nariai gavo oficialų Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos profesinės organizacijos raštą, kuriame prašoma:

 1. Nepatvirtinti planuojamo projekte pareigybių skaičiaus Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijoje mažinimo.
 2. Išlaikyti esamas pareigybes.
 3. Savivaldybės administracijai priimti priemones, kad švietimą kuruojantys specialistai atsakingai išanalizuotų reikiamas įstaigų pareigybes ir nustatytų aiškius kriterijus.
 4. Analizuoti faktinius veiklos duomenis ir lyginant veiklos rezultatus, nustatyti aiškius vertinimo kriterijus, kuriais vadovaujantis įstaigose būtų sukurtas racionalus darbuotojų personalas.
 5. Priimant sprendimus, pasinaudoti kitų savivaldybių gerąja patirtimi.
 6. Pateikti informaciją apie priimtą sprendimą Kultūros, švietimo ir sporto komitete.
  Raštą pasirašė profesinės organizacijos pirmininkė Joalita Lynikienė.
  Prieš pateikdami šešis prašymo punktus, rašto autoriai detaliai išdėstė savo argumentus, pateikdami konkrečius pavyzdžius.

Nepakvietė diskutuoti
Rašte nesutinkama su socialinių pedagogų etatų mažinimu, kuris numatytas pertvarkos projekte. Profesinės organizacijos narių nuomone, socialiniai pedagogai gimnazijoje turi labai daug darbo, todėl jų sumažėjimas turėtų neigiamų pasekmių.
Gimnazijos atstovai


konkrečiais skaičiais įrodinėja informacinių technologijų specialistų darbų apimtis ir turimus įsipareigojimus, taip pat argumentuoja didžiulį raštvedžių atliekamų darbų frontą.
Profesinės organizacijos atstovai nesutinka su valytojų ir budėtojų etatų mažinimu, konkrečiais argumentais pagrįsdami savo teiginius.
„Gimnazijoje bendras pareigybių poreikis turėtų tiesiogiai priklausyti ne tik nuo jai priskirtų funkcijų kiekio ir apimties, bet ir nuo jos organizacinės struktūros ir veiklos proceso sudėtingumo“, – rašoma tarybos Kultūros, švietimo ir sporto komiteto nariams adresuotame rašte.
Ten pat rašte konstatuojama, jog iki šiol Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos profesinė organizacija nėra gavusi iš projekto rengėjo kvietimo diskusijoms.

Nuo atsakymų išsisuko
Norėdami daugiau sužinoti apie profesinės organizacijos poziciją šiuo klausimu, kreipėmės į organizacijos pirmininkę J. Lynikienę ir paprašėme jos atsakyti į „Dzūkų žinių“ klausimus:

 1. Kaip vertinate švietimo situaciją Lazdijų rajone?
 2. Kokia Jūsų nuomonė apie savivaldybės pradėtą švietimo įstaigų pertvarką – optimizavimą? Kokios gali būti šio proceso pasekmės?
 3. Jūsų pateiktos pastabos savivaldybės tarybos nariams dėl gimnazijos etatų sumažinimo yra argumentuotos ir konkrečios. Ką ketinate daryti, jei į Jūsų pastabas nebus atsižvelgta?
 4. Ar ketinate prisijungti prie visoje Lietuvoje rengiamo pedagogų streiko?

Tačiau vietoj atsakymo į klausimus sulaukėme J. Lynikienės žinutės: „Laba diena, dėkoju už pateiktus klausimus, tačiau pasitarę su PO komiteto nariais, nutarėme nebendradarbiauti šiuo klausimu.“ 
Po tokio atsakymo kyla įvairių minčių – gal profesinė organizacija ką nors slepia ir nenori viešintis? Gal profsąjungiečiai, bendraudami su valdžią kritikuojančia žiniasklaida, nenori smarkiai supykdyti valdžiažmogių ir sulaukti rimtesnių permainų?
Paradoksalu, bet profesinės organizacijos pirmininkė J. Lynikienė priklauso rajono valdžioje esantiems socialdemokratams. Tai kaip čia išeina – bendrapartiečiai piktinasi bendrapartiečių brukama pertvarka?
Lieka nemažai neatsakytų klausimų. Tačiau akivaizdu, jog šis klausimas gali nesulaukti tarybos narių palaikymo, nes Kultūros, švietimo ir sporto komitete jis galimai patirs fiasko.

„Dzūkų žinių“ informacija

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto

traffix.lt

Taip pat skaitykite:

%d bloggers like this: