Dzūkų žinios

Lazdijų informacinis portalas, naujienos

Kultūra

Vinco Kazoko atminimas paminėtas Lazdijuose ir Kapčiamiestyje

Vincas Kazokas – poetas, vertėjas, publicistas, aktyvus Australijos lietuvių bendruomenės veikėjas… (Vlado Meškėno nuotrauka)

Lazdijų krašto muziejuje bei Kapčiamiesčio Emilijos Pliaterytės muziejuje vyko renginių ciklas „Mūsų tiesioginis uždavinys – tautai laimėti laisvę“, skirtas Vinco Kazoko 100-osioms gimimo ir 35-osioms mirimo metinėms pažymėti.


Lazdijų krašto muziejuje prisimintas mūsų žemiečio poeto, publicisto V. Kazoko nueitas gyvenimo kelias, jo kūryba, kuri skirta lietuvybės puoselėjimui. V. Kazokas gimė 1919 metais Mečiūnų kaime, mokėsi Vytauto Didžiojo universitete bei Vilniaus pedagoginiame universitete. 1944 metais V. Kazokas išvyko į Vokietiją, o po to į Australiją, kur gyveno iki pat mirties. Čia redagavo Australijos lietuvių laikraštį „Mūsų pastogė“, išleido eilėraščių knygą „Sapnų pėdomis“.
Šiuose renginiuose šiltai apie mūsų kraštietį pasakojo poetas, kultūros darbuotojas Juozas Žitkauskas. Jis daug darbo įdėjo, kad V. Kazokas būtų žinomas ne tik Dzūkijoje, savo tėviškėje, bet ir visoje šalyje. J. Žitkauskas teigė, kad pirmą kartą apie šį poetą ir publicistą išgirdo dar 1989 metais. Vėliau pradėjo domėtis jo kūryba, susirašinėjo su žmona Genovaite, rašė straipsnius į laikraščius bei kitaip garsino Australijoje gyvenusį mūsų kraštietį. „V. Kazokas buvo nepaprastai darbštus ir atkaklus dzūkas, turėjo savo įsitikinimus, nuolat rašė apie lietuvybės puoselėjimą Australijoje gvildendamas įvairias su lietuvybe susijusiais problemas. Jo eilėraščiuose juntama meilė tėvynei, ilgesys jai, tikėjimas jos ateitimi. Jis pats skundėsi, kad poezijoje daug negalėjo, neturėjo laiko nuveikti, nes daugiausia savo laiko turėjo paskirti publicistikai. Jis atkakliai dirbo savo tautai“, – sakė J. Žitkauskas.
Šiame renginyje prisiminimus apie tėvelį pasakojo iš Australijos atvykusi poeto dukra Ugnė Kazokas. V. Kazoko kūrybą skaitė skaitovas Paulius Šironas, liaudies dainas atliko mokytoja Irena Gudebskienė.
Renginio dalyvius sveikino bei jiems padėkos dovanas įteikė rajono savivaldybės merės pavaduotojas Audrius Klėjus bei muziejaus direktorė Daina Pledienė.
Dar iškilmingiau V. Kazoko vardas paminėtas Kapčiamiesčio E. Pliaterytės muziejuje, kur surengta konferencija.
Čia pranešimus apie rašytoją, poetą, žurnalistą, vertėją ir visuomenės veikėją Vincą Kazoką skaitė šio muziejaus darbuotoja Odeta Barkauskienė, atstovė iš Maironio literatūros muziejaus Virginija Babonaitė-Paplauskienė, literatas Juozas Žitkauskas, prisiminimais dalinosi viešnia iš Australijos – poeto dukra Ugnė Kazokas, pasirodė skaitovas Paulius Šironas, o muzikinius kūrinius atliko Aldona Rudzienė, Renata Valukonienė ir Laimis Juškaitis.

%d bloggers like this: