Dzūkų žinios

Lazdijų hipodromo sutartis su operatoriumi nutraukta. Kas toliau?

Laimėto tako rekonstrukcijos projekto operatorius nesuspėjo įgyvendinti

Pustrečių metų puoselėtos viltys atgaivinti Lazdijų hipodromą rekonstruojant jo taką, kad šiame objekte galėtų vykti tarptautinės varžybos, nepasiteisino. Šio objekto nuomos sutartis su VšĮ Lazdijų hipodromu jau nutraukta. Rajono valdžia nusprendė perduoti šio objekto priežiūrą Lazdijų sporto centrui. Tiesa, naujieji hipodromo prižiūrėtojai nelabai įsivaizduoja, ką darys su valdžios įteikta „dovanėle“.

Tikisi hipodromo iššūkį įveikti
Apie tai, kaip ketinama gelbėti hipodromą, kalbamės su Lazdijų sporto centro direktoriumi Dariumi Liaukevičiumi.

– Kaip sutikote žinią, kad nuo šiol teks rūpintis Lazdijų hipodromo reikalais?
– Man svarbiausia Lazdijų rajono gyventojų, ypa sportuojančio jaunimo, interesai, dėl to žinią, jog laikinai teks rūpintis Lazdijų hipodromu, priėmiau kaip įprastą kasdienį iššūkį. Neabejoju, kad bendradarbiaudami su savivaldybe ir žirginio sporto mylėtojais mūsų rajone šį iššūkį nesudėtingai įveiksime.

– Kokius uždavinius Jums kelia rajono savivaldybė dėl Lazdijų hipodromo perspektyvų?
– Šiuo metu pagrindinis uždavinys išsaugoti ir, esant galimybei, plėtoti hipodromo infrastruktūrą bei sudaryti sąlygas jaunimui sėkmingai treniruotis.

– Ar turite įstaigoje žmogų, kuris išmano žirgininkystės sporto ypatumus ir galėtų tiesiogiai dirbti hipodrome?
– Šiuo metu reikiamo specialisto neturime, tačiau Lazdijų rajonas turi gilias žirgininkystės tradicijas, džiugina žirgininkų pasiekimai ir patirtis, dėl to tikiu, kad nekils sunkumų ieškant atsakingo specialisto ar specialistų.

– Kokią veiklą ketinate plėtoti hipodrome? Ar liks jaunimo edukacijos ir treniruotės?
– Hipodrome bus plėtojama iki šiol vykdyta veikla. Jei bus galimybės, vyks ir varžybos bei kiti teminiai renginiai. Planuojama, kad vyks ir edukacijos bei treniruotės jaunimui.

– Ar bandysite dalyvauti projektuose ir ieškoti lėšų hipodromo tako rekonstrukcijai?
– Šiuo metu dalyvavimo projektuose galimybių nesvarstome. Tačiau atsiradus Europos Sąjungos, valstybės biudžeto ar kitiems finansavimo šaltiniams tikrai inicijuosime tako rekonstrukcijai skirtos paraiškos pateikimą.

– Ar ateinantį vasarį galima tikėtis, jog hipodrome vyks tradicinės žirgų lenktynės?
– Vyks, jei tam bus palankios oro sąlygos ir taryba pritars finansavimo lėšų skyrimui.

– Kokias matote kitas (be žirginio sporto) hipodromo panaudojimo galimybes?
– Hipodromo teritorija didelė, jis patogioje miesto vietoje, dėl to jo pritaikymo galimybės, mano nuomone, yra įvairios, nuo parodų organizavimo, šunų dresavimo aikštės įrengimo ir kitų teminių sporto renginių.

Kaltino įsipareigojimų nevykdymu
Materialiojo turto (hipodromo) nuomos sutartį su VšĮ Lazdijų hipodromu savivaldybė pasirašė daugiau kaip prieš dvejus metus – 2017 m. liepos 6 d.
Buvusioji rajono valdžia turėjo konkrečių planų hipodromo gaivinimo srityje, produktyviai bendradarbiavo su VšĮ Lazdijų hipodromo vadovu Vaclovu Macijausku. Tačiau naujoji valdžia buvo kitos nuomonės.  
Apie tai, jog savivaldybės netenkina nuomininko, VšĮ Lazdijų hipodromo, veikla, ir apie siūlymus nutraukti nuomos sutartį buvo pradėta kalbėti šią vasarą.
Lazdijų rajono savivaldybė 2019 m. liepos 9 dieną kreipėsi į VšĮ Lazdijų hipodromą dėl tinkamos išnuomoto turto priežiūros. Rašte buvo nurodyta iki 2019 m. liepos 12 dienos (per tris dienas) sutvarkyti hipodromo teritoriją ir inventorių bei apie atliktus darbus informuoti Lazdijų rajono savivaldybės administraciją.
Liepos 16 dieną rajono savivaldybė raštu kreipėsi į Lietuvos verslo paramos agentūrą. Rašte buvo pranešta apie ketinimus nutraukti nuomos sutartį su VšĮ Lazdijų hipodromu ir laikinai perduoti hipodromo administravimą Lazdijų sporto centrui.
Apie siūlymus nutraukti hipodromo nuomos sutartį VšĮ Lazdijų hipodromui savivaldybė pranešė tik 2019 m. rugpjūčio 14 dieną, iškart po to, kai gavo Lietuvos verslo paramos agentūros atsakymą, kad ši neprieštarauja savivaldybės ir VšĮ Lazdijų hipodromo sutarties nutraukimui. Tame atsakyme buvo nurodyta, jog Lazdijų rajono savivaldybė turi iki 2019 m. rugsėjo 30 d. paskelbti hipodromo investuotojo, operatoriaus, tiekėjo, nuomininko atranką, o atrankos sąlygas suderinti su agentūra.

Nusprendė nutraukti sutartį
VšĮ Lazdijų hipodromui iš Dzūkijos VVG pavyko gauti projektinį finansavimą – 64 tūkst. eurų. Tačiau, anot Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktorės Ilonos Šaparauskienės, tų pinigų takui sutvarkyti nepakaktų, reikia apie 180 tūkst. eurų.
Trūkstamus pinigus buvo pažadėjusi pridėti buvusioji Lazdijų valdžia, tačiau naujoji valdžia apie prisidėjimą nekalba.
Rugsėjo 25 dieną VšĮ Lazdijų hipodromo direktorius Vaclovas Macijauskas kreipėsi į Lazdijų rajono savivaldybę prašydamas konkretaus atsakymo: ar savivaldybė sutinka, ar atsisako prisidėti prie hipodromo tako remonto.
Į šiuos klausimus direktorius atsakymo nesulaukė, tačiau gavo raštą, kuriame savivaldybė išvardijo sutarties nevykdymo punktus ir pasiūlė nutraukti nuomos sutartį. Rašte buvo nurodyta, jog VšĮ Lazdijų hipodromas neįvykdė sutarties punktų, susijusių su renginių ir švenčių organizavimu, išnuomoto turto apsauga ir turto apdraudimu.
Savivaldybės ir VšĮ Lazdijų hipodromo susirašinėjimą užbaigė įstaigos vadovo V. Macijausko spalio 25 dieną savivaldybei išsiųstas raštas, kuriame juodu ant balto buvo parašyta, jog VšĮ Lazdijų hipodromas nuo 2019 m. lapkričio 1 d. nutraukia nuomos sutartį.

Pinigų negaus
Kaip buvo nurodžiusi Lietuvos verslo paramos agentūra (LVPA), ji sutinka, kad Lazdijų rajono savivaldybė nutrauktų sutartį su VšĮ Lazdijų hipodromu tik tuo atveju, jei Lazdijų rajono savivaldybė iki rugsėjo 30 d. paskelbs konkursą naujo investuotojo, operatoriaus atrankai.
Tačiau šios sąlygos Lazdijų rajono savivaldybė neįvykdė, todėl sutarties nutraukimui Lietuvos verslo paramos agentūra negalės pritarti. Kitaip sakant, savivaldybė (šiuo atveju, hipodromo administravimą perėmęs Sporto centras) negalės disponuoti VšĮ Lazdijų hipodromo per projektą gautais 64 tūkst. eurų, nes neįvykdė LVPA iškeltų sąlygų.

„Dzūkų žinių“ informacija

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto

traffix.lt

Taip pat skaitykite:

%d bloggers like this: