Dzūkų žinios

Lazdijų informacinis portalas, naujienos

Isteblišmentas Politika Sveikata

Praradęs politinius ramentus ligoninės vadovas pakėlė rankas

Pasitelkus konservatorius ir „valstiečius“, į ligoninę buvo pakviestas Seimo narių desantas ir net pats ministras Aurelijus Veryga.

Ne vienerius metus trukusi Lazdijų ligoninės vadovo išlikimo ir išsaugojimo epopėja pagaliau baigėsi. Vitas Šimkonis nuo vasario 1 dienos jau nebevadovaus ligoninei. Jis parašė atsistatydinimo pareiškimą, o merė jį patenkino. Nors apie tai, kad V. Šimkonis netinkamas vadovauti ligoninei, dar prieš pusantrų metų viešai buvo pareiškęs buvęs meras Artūras Margelis, tačiau V. Šimkoniui, pasinaudojus politine konjunktūra, pavyko poste išbūti iki šiol.


Pralaimėjo ligoninės pinigus
Panašu, jog naujosios valdžios kantrybės taurę perpildė pralaimėti teismai dėl V. Šimkonio neteisėtai atleistų darbuotojų, kurie ligoninei kainavo apie 30 tūkst. eurų. O gal įtakos turėjo ir tas faktas, kad Lazdijų ligoninė 2018 metais pagal finansinius rezultatus užėmė priešpaskutinę vietą Lietuvoje?
Apie valdžios nepasitikėjimą ligoninės vadovu V. Šimkonis išgirdo visai neseniai, per valdančiosios koalicijos sušauktą posėdį, į kurį jis buvo pakviestas.
Kai kas svarstė, jog išgirdęs tokį savo darbo vertinimą V. Šimkonis pasielgs analogiškai, kaip 2018 metų spalį, kai sužinojęs apie gresiantį atleidimą skubiai pasiėmė nedarbingumo pažymėjimą ir bandė išlaukti. Tiesa, anuo atveju laukti buvo likę ne tiek ilgai, iki savivaldos rinkimų, o dabar laukimas būtų daug ilgesnis.
„Pareikštas nepasitikėjimas yra rimtas pagrindas pasitraukti ir leisti steigėjui parinkti kitą vadovą, kuriuo jis pasitikės. Ar tas vadovas bus kompetentingesnis, geresnis, ar tiesiog lojalesnis, čia jau parodys laikas“, – viešai kalbėjo V. Šimkonis.


Vitas Šimkonis nuo vasario 1 dienos jau nebevadovaus ligoninei.

Atsisakė kompensacijos
„Rajono savivaldybės merė Ausma Miškinienė pasirašė potvarkį, kuriuo patenkino Lazdijų ligoninės direktoriaus Vito Šimkonio prašymą dėl darbo sąlygų keitimo darbuotojo iniciatyva ir nuo sausio 31 d. atleidžia jį iš ligoninės direktoriaus pareigų. Atsižvelgus į gydytojo prašymą ir gydytojų ligoninėje trūkumą, jam suteikta teisė dirbti 0,5 etato tik gydytojo chirurgo pareigose“, – rašoma savivaldybės tinklapyje.
Savivaldybės puslapyje buvo pateiktas A. Miškinienės komentaras, susijęs su V. Šimkonio atleidimu: „Savivaldybės vadovybė vertina ligoninės direktoriaus Vito Šimkonio per 12 darbo šiose pareigose metų atliktus darbus modernizuojant gydymo įstaigą pasitelkiant Europos Sąjungos lėšas, tobulinant ir plečiant ligoninės paslaugų spektrą ir kokybę atsižvelgiant į rajono gyventojų poreikius. Gydytojas, atsakingai įvertinęs pastarojo pusmečio vadybinių sprendimų rezultatus, mano manymu, priėmė teisingą sprendimą. Esame dėkingi, kad, atsižvelgdamas į nelengvą šiuo metu finansinę ligoninės situaciją, gydytojas nereikalauja išeitinės kompensacijos.“
Ligoninei, kol teisės aktų nustatyta tvarka bus paskirtas naujas direktorius, vadovauti pavesta Lazdijų ligoninės direktoriaus pavaduotojai slaugai Aldonai Talandzevičienei.

A. Margeliui trūko kantrybė


„Tenka pripažinti, kad problemos Lazdijų ligoninėje prasidėjo nuo tada, kaip buvo pastebėti paties ligoninės vadovo žalingi įpročiai – polinkis į svaigalus. Į savivaldybę skambindavo ir ligoninės darbuotojai, ligoninės pacientai arba lankytojai, kuriems daktaro elgesys, kalba, eisena kėlė įtarimų. Ir ne be pagrindo. Savivaldybės atsakingi darbuotojai mesdavo visus darbus arba šeimos reikalus (nes būdavo skambučių ir po darbo, kai V. Šimkonis budėdavo) ir eidavo tikrinti.
Apie tuos patikrinimus byloja ir po jų surašyti komisijų patikrinimo aktai, ir informacija spaudoje. Bet direktorius sugebėdavo apsiginti, pažadėdavo taisytis, keisti savo gyvenimo būdą. Ir juo geranoriškai patikėdavome. Buvome gailestingieji karitiečiai. Turime pripažinti, jog tai buvo mūsų klaida. Reikėjo besiformuojantį pūlinį išoperuoti ir dabar neturėtume tų problemų, nuo kurių pirmiausia kenčia ligoninės pacientai – mūsų rajono žmonės“, – viename iš rajono laikraščių 2018 spalį rašė A. Margelis.
Stebėdamas šios dienos situaciją A. Margelis pažymėjo, jog visiems – rajono žmonėms, ligoninės personalui – būtų buvę daug geriau, jei V. Šimkonis būtų buvęs atleistas prieš 16 mėnesių.
„Žaisdami“ su V. Šimkoniu, praleidome daug brangaus laiko. Jei ligoninės vadovas būtų pakeistas anksčiau, turėtume visai kitą situaciją. Oponentai nenorėjo mumis tikėti, jie per savo politines ambicijas ir aklą neapykantą nematė realios situacijos ligoninėje“, – sakė A. Margelis.

Gynė ir konservatoriai, ir „valstiečiai“


Sužinojęs, kad jį ketinama atleisti, 2018 metų spalį V. Šimkonis pasiėmė nedarbingumo pažymą.
Tiesa, netrukus atsirado V. Šimkonio politinių gynėjų – pradžioje tai buvo rajono konservatoriai, o vėliau prie jų prisijungė ir „valstiečiai“.
Konservatoriai į Lazdijų ligoninę buvo atsivežę savą sveikatos politikos strategą Antaną Matulą, kuris turėjo ginti V. Šimkonio sprendimus. Vėliau, jau pasitelkus „valstiečius“, į ligoninę buvo pakviestas Seimo narių desantas ir net pats ministras Aurelijus Veryga. Tačiau ir šis „vaistas“ neišgelbėjo V. Šimkonio nuo ligoninės steigėjų kritikos.
Jau tapusi pretendente į Lazdijų meres, A. Miškinienė į Lazdijus vėl atsivežė A. Verygą, kuris turėjo nuraminti ligoninės reorganizacijos bijančius lazdijiečius ir apginti V. Šimkonio veiklos metodus, grasinančius ligoninės ateičiai.
V. Šimkonis visą tą laiką – nuo 2018 m. spalio iki 2019 m. balandžio turėjo nedarbingumą. Į darbą jis sugrįžo tik tada, kai darbą pradėjo naujoji rajono taryba ir naujoji savivaldybės vadovybė. Jis tikėjosi, kad naujoji valdžia taps ramsčiu. Devynis mėnesius vadovo viltys pasiteisino, valdžia jo nekritikavo ir leido daryti tai, ką norėjo.

Visą tą laiką „Dzūkų žinios“ savo puslapiuose nuolat pristatydavo situaciją Lazdijų ligoninėje ir pateikdavo V. Šimkonio veiklos analizę bei galimas pražūtingas pasekmes, reorganizavimo grėsmes, auditorių išvadas, valstybės institucijų verdiktą, teismų nutartis – visą informaciją, susijusią su V. Šimkonio veikla. „Dzūkų žinios“ gynė viešąjį interesą – visuomenę nuolat informavo apie V. Šimkonio veiklą, kėlusią grėsmę Lazdijų ligoninės egzistencijai.

Bandė išvalyti mundurą
Praėjusių metų gegužę V. Šimkonis pakilo į kovą prieš „Dzūkų žinias“ ir kitus savo kritikus. Jis pagal savo gyvenamąją vietą kreipėsi į Druskininkų prokuratūrą, norėdamas per teisėsaugos institucijas įrodyti, jog „Dzūkų žinios“, A. Margelis ir kai kurie kiti asmenys jį laikraštyje apšmeižė. Kitaip sakant, siekė išvalyti savo mundurą ir nubausti nedorus šmeižikus.
Tačiau teisėsauga, įvertinusi visas aplinkybes, neįžvelgė galimo šmeižto ir nusprendė nepradėti ikiteisminio tyrimo, V. Šimkonio bandymas nusiplauti dėmes sužlugo.
Tada V. Šimkonis kreipėsi į Žurnalistų etikos kontrolieriaus tarnybą prašydamas, jog ši neetiškais pripažintų kai kurių straipsnių, publikuotų „Dzūkų žiniose“, teiginius apie V. Šimkonį.


Tačiau ir ši, aukščiausia, žurnalistų etikos kontrolės institucija nepatenkino V. Šimkonio skundo: „Dzūkų žinios“, rašydamos apie V. Šimkonį, žurnalistų etikos nepažeidė.“

Lapkritį merė dar palaikė V. Šimkonį
Praėjusį lapkritį buvo pasklidę gandai, neva merės netenkina V. Šimkonio veikla ir ji rimtai svarsto jo atleidimo klausimą. Tada „Dzūkų žinios“ pateikė merei klausimus dėl ligoninės veiklos, tačiau tuomet merė paneigė šiuos gandus. Panašu, jog tada ją dar tenkino V. Šimkonio darbas:

– Gerbiamoji mere, kaip vertinate Lazdijų ligoninės veiklą? Ar, Jūsų nuomone, jos veikla pateisina rajono žmonių lūkesčius? Ar Jus tenkina ligoninės vadyba?
– Ligoninė yra viena svarbiausių įstaigų mūsų rajone. Šiuo metu joje dirba daug tiek Lazdijų rajone gyvenančių, tiek atvykstančių gydytojų, visi jie – aukštos kvalifikacijos, ligoninės paslaugų spektras pakankamai platus, kokybiškas, paslaugos teikiamos laiku. Susitikimuose su gyventojais girdžiu įvairių atsiliepimų. Žmogus yra pats svarbiausias, dėl to ligoninės vadovą ir personalą skatinu ne tik gerai atlikti tiesioginį savo darbą, bet ir nepristigti atjautos žmogui bei jo negalavimams.


– Ar domėjotės praėjusių metų ligoninės veiklos audito išvadomis?
– Ligoninės veiklos ataskaita ir nepriklausomo auditoriaus išvada buvo pristatyta visiems Lazdijų rajono tarybos nariams ir patvirtinta 2019 m. gegužės 17 d. tarybos sprendimu Nr. 5TS-9 „Dėl pritarimo VšĮ „Lazdijų ligoninė“ 2018 metų veiklos ataskaitai, auditoriaus išvadai ir ataskaitai bei 2018 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo“.

– Kaip vertinate V. Šimkonio įvykdytus teisiniu požiūriu neteisėtus darbuotojų atleidimus? Ar nesvarstote galimybės pasiūlyti V. Šimkoniui sumokėti iš savo kišenės ligoninės patirtus nuostolius, susijusius su išmokomis neteisėtai atleistiems darbuotojams?
– Neigiamai vertinu tiek neteisėtą darbuotojų priėmimą, tiek atleidimą. Jei tik būtų teisinės galimybės, ligoninei padarytus nuostolius iš savo kišenės pasiūlyčiau atlyginti visiems, kurių sprendimai tuos nuostolius sąlygojo. Jei klausiate apie patarėjus, tai, visų pirma, jie priimti buvo neteisėtai ir tai padarė ne V. Šimkonis.

– Ar tiesa, kad Jūs esate užsiminusi, jog pasibaigus nedarbingumo pažymai, V. Šimkoniui bus pasiūlyta atsistatydinti?
– Netiesa. Pasibaigus V. Šimkonio nedarbingumo pažymai pasiūlysiu jam dar daugiau dėmesio skirti ligoninėje dirbančiam personalui, jo motyvavimui, darbo sąlygų gerinimui bei pacientų ir jų artimųjų lūkesčių atliepimui.

– Ar tiesa, kad galima V. Šimkonio įpėdine numatyta p. A. Talandzevičienė?
– Netiesa.

Taip apie V. Šimkonį merė galvojo prieš pustrečio mėnesio. O štai šių metų sausį A. Miškinienė jau prabilo apie nepasitikėjimą ligoninės vadovu. Įdomu, kas taip greitai sugebėjo pakeisti merės nuomonę?

„Dzūkų žinių“ informacija

%d bloggers like this: