Dzūkų žinios

Lazdijų informacinis portalas, naujienos

Politika

Politiniai susidorojimai tęsiasi

VšĮ Lazdijų socialinių paslaugų centro direktorės pavaduotoja, tarybos narė Odeta Lenkauskienė.

Sakyčiau, kad pandemija susuko protą, bet ne, protą valdžiai susuko kerštas tiems, kurie nepatenka į sąrašą „savi“. Todėl dalinuosi įžvalgomis ir noriu panagrinėti VšĮ Lazdijų socialinių paslaugų centro naują struktūrą, kuri bus pristatyta ir greičiausiai patvirtinta rytojaus Lazdijų rajono savivaldybės tarybos posėdyje. Nauja pateikiama struktūra keičiama dėl to, kad reikia, labai reikia „atsikratyti“ dviem konkrečiais žmonėmis – kol kas esama viešosios įstaigos direktoriaus pavaduotoja Odeta Lenkauskiene ir Informacinių technologijų ir darbuotojų saugos ir sveikatos specialistu (vardas ir pavardė redakcijai žinoma), kurie priklauso nepartiniam judėjimui „Pirmyn! Kartu mes galime“. Ką pastebiu, tai šis skambus pavadinimas žiauriai naikina nervų ląsteles valstiečiams ir ne tik jiems, bet ir daugeliui kitų politinių jėgų atstovų, netgi nepartinio judėjimo kai kuriems nariams, paprastai sakant, persivertėliams.
„Gerbiami“ valdžios atstovai, ar tik tokiu niekingu ir lengviausiu būdu sugebate trypti tuos Lazdijų rajono gyventojus, kurie jums kelia blogas emocijas? Bet patikėkit manim, jūs jų tikrai nesutrypsite, nes jie yra per daug stiprios asmenybės. Ir tik nepradėkite man čia liūliuoti, kad keisdami naują struktūrą jūs racionaliau naudosit materialinius, finansinius, informacinius ir žmogiškuosius išteklius, mažinsit įstaigos valdymo išlaidas – šios nuolatos iš vienos personos girdimos frazės jau taip įkaltos gyventojams į galvas, kad klausant jų bloga darosi.
Tad kyla retorinis klausimas, tai vis dėlto, kokiu tikslu pertvarkoma viešosios įstaigos Lazdijų socialinių paslaugų centro struktūra?
Dėl įstaigos lėšų taupymo? Ar todėl, kad dėl struktūros keitimo pateiktame projekte reikia atleisti du konkrečius darbuotojus?
Jeigu aiškiai pasisakote, kad dėl „įstaigos lėšų taupymo“, tuomet iškyla kitas klausimas.
Ar jūs iš esmės peržiūrėjote ilgalaikę ir trumpalaikę socialinę globą teikiančių darbuotojų darbo laiko sąnaudų normatyvus? Manau, kad tikrai ne. Tuomet paprasta matematika: jeigu VšĮ Lazdijų socialinių paslaugų centro Socialinės globos namuose gyvena iki 50 paslaugų gavėjų, tuomet vyr. socialinio darbuotojo ar vadovo pareigybė turėtų užimti nuo 0,5 iki 1 etato. Šiuo metu VšĮ Lazdijų socialinių paslaugų centro Socialinės globos namuose užimta vyr. socialinio darbuotojo 0,5 etato ir vadovo 1 etatas, iš viso 1,5 etato. Tai vis dėlto, gal tikslinga palikti tik vyr. socialinio darbuotojo 0,5 etato (kaip yra šiuo metu), nes jis tiesiogiai dirba su paslaugų gavėjais ir koordinuoja socialinių darbuotojų padėjėjų darbo funkcijas, o Socialinės globos namų vadovo pareigybę naikinti, nes ji yra perteklinė, tuomet per metus jūs dar sutaupytumėt 9,600 Eur + mokesčiai. Tuo labiau, kad Lazdijų socialinių paslaugų centras turi direktorę, kuri turi daugelio metų vadovaujamos praktikos ir užtektinai kompetencijos vadovauti visai įstaigai, o palikti dar ir socialinės globos vadovę yra netikslinga (nes gi susitaupo įstaigos lėšos). Tuo labiau, kad susitaupytų žmogiškieji ištekliai, tuomet atsilaisvintų erdvus kabinetas, kuriame galėtų įsikurti relaksacijos kambarys Socialinės globos namų gyventojams, nes viską reikia daryti dėl gyventojų gerovės, sukuriant jiems geresnes gyvenimo sąlygas, o ne išlaikyti perteklinius vadovus. Argi ne to jūs siekiate, keisdami struktūrą?
Tuo labiau, kad Socialinės globos namuose turėtų dirbti bent 0,25 etato masažuotojas arba kineziterapeutas, kuris dirbo praeitais metais, bet atsitiko taip, kad kažkieno ambicijos paėmė viršų ir masažuotojo pareigybės atsisakyta, net neatsižvelgta į paslaugų gavėjų nuomones, kad toks žmogus jiems buvo labai reikalingas. Bet vėlgi retorinis klausimas, ar svarbu, kad paslaugų gavėjams paslaugos būtų kokybiškos ir prieinamos, ar viršų ima ambicijos, kad kažkas gražesnis, energingesnis, galbūt ne toks savas ar draugiškiau sutaria su Socialinės globos namų gyventojais?
Tuomet jūs drąsiai galėtumėte pasakyti, kad naujai teikiamą struktūrą peržiūrėjote iš esmės ir taupote įstaigos lėšas, o dabar tai visiškas farsas, tai viso labo kerštas ir dar kartą kerštas, bet, kaip sakoma, vienam nueinant, kitam pareinant.

%d bloggers like this: