Dzūkų žinios

Lazdijų informacinis portalas, naujienos

Švietimas

Mokyklų stresas nekankina – pravertė per pirmąjį karantiną išmoktos pamokos

Artimiausiu metu visos mokyklos pradės naudoti Microsoft Office 365 internetinę platformą, kuri suteiks naujas galimybes nuotoliniam darbui“, — kalbėjo skyriaus vedėjas Dalius Mockevičius.

Tuo metu, kai verslas, prekyba, kultūra ir pramogos iš naujo patiria šoką dėl antrosios COVID-19 bangos, švietimo sistema, pavasarį atlaikiusi išbandymą nuotoliniu mokymu, pakankamai ramiai ir sistemingai prisitaikė prie lapkritį paskelbtų apribojimų.
Lazdijų rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Dalius Mockevičius įsitikinęs, jog rajono ugdymo įstaigos neblogai prisitaikė prie pakitusios epidemiologinės situacijos ir gerai išmoko pirmosios karantino bangos pamokas.

Pasikeitimai – po atostogų
Pasidomėjus, kaip dirba Lazdijų rajono mokyklos karantino laikotarpiu, skyriaus vedėjas sakė, jog nuo mokslo metų pradžios iki rudens atostogų mokyklos dirbo įprastiniu būdu, besilaikydamos visų nustatytų COVID-19 prevencijos reikalavimų dėl mokinių srautų valdymo, kaukių dėvėjimo, atstumų laikymosi, higienos reikalavimų ir kt.
„Noriu padėkoti mokytojams, mokiniams ir jų tėveliams už atsakingumą, bendradarbiavimą ir rūpestį užtikrinant reikalavimų laikymąsi ir saugant vieniems kitus“, – kalbėjo D. Mockevičius.
Skyriaus vedėjas pastebėjo, jog po rudens atostogų, keičiantis epidemiologinei situacijai ir atsižvelgiant į valstybės lygio sprendimus bei specialistų rekomendacijas, pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas vaikai mokosi įprastu kontaktiniu būdu, laikantis nustatytų reikalavimų. Taip pat mokosi ir lavinamųjų klasių mokiniai. 5–10 ir I–IV gimnazijų klasių mokiniai laikiniai mokosi nuotoliniu būdu. Toks sprendimas buvo priimtas siekiant išvengti galimo židinių atsiradimo ugdymo įstaigose, nes šiuo metu Lietuvoje sparčiai auga užsikrėtusiųjų skaičius.

Lazdijų rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Dalius Mockevičius įsitikinęs, jog rajono ugdymo įstaigos neblogai prisitaikė prie pakitusios epidemiologinės situacijos.

Pradės naudoti naują platformą
Pasidomėjus, ar užtenka IT įrenginių moksleivių darbui nuotoliniu būdu, vedėjas patikino, jog IT įranga buvo pasirūpinta dar pavasarį mokantis nuotoliniu būdu, todėl šiuo metu didesnių problemų nekyla. Pavieniai atvejai dėl interneto prieigos trūkumo operatyviai sprendžiami.
Paklaustas, kokios praėjusio pavasario darbo nuotoliniu būdu pamokos, kas buvo pakeista rudenį, D. Mockevičius pripažino, jog šiuo metu, lyginant su mokymu nuotoliniu būdu pavasarį, situacija kur kas geresnė. Apsirūpinta kompiuterine technika, mokiniai ir mokytojai turi didesnę mokymosi nuotoliniu būdu patirtį.
„Pavasarį buvo daug nežinios, ieškojimų ir prisitaikymo prie naujų aplinkybių metas, tiek mokiniams, tiek mokytojams buvo labai išaugęs darbo krūvis. Dabar mokytojai jau žino, kokie jų sprendimai pasiteisino praktikoje, o kokie netiko, žino, kokius mokymo ir mokymosi išteklius naudoti, kaip racionaliai ir efektyviai paskirstyti darbo krūvį. Artimiausiu metu visos mokyklos pradės naudoti Microsoft Office 365 internetinę platformą, kuri suteiks naujas galimybes nuotoliniam darbui“, – kalbėjo skyriaus vedėjas.

Valgo ir iš namų atsineštą maistą
Dalis moksleivių mokosi kontaktiniu būdu – eina į mokyklas. Įdomu, kaip organizuojamas jų maitinimas.
D. Mockevičius pasakojo, jog didžiojoje dalyje švietimo įstaigų ikimokyklinukai ir priešmokyklinukai maitinami grupės patalpose. Yra ikimokyklinukų ir priešmokyklinukų grupių, kurių mokiniai maitinami bendroje valgymo salėje, užtikrinant, kad vienu metu joje valgytų tik vienos grupės mokiniai.
1–4 klasių mokiniai maitinami mokyklų valgyklų salėse pagal iš anksto mokyklų administracijų sudarytus grafikus bei užtikrinant maksimalų klasės izoliacijos principą – didžiojoje dalyje mokyklų vienu metu valgo vienos klasės mokiniai, dalyje mokyklų – 2 kaimyninių klasių mokiniai (besinaudojančių ta pačia koridoriaus erdve vienu metu).
„Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijoje remontuojamos valgyklos patalpos ir maistas mokyklos valgykloje negaminamas, todėl lavinamųjų klasių mokiniai maitinami iš namų atsineštu maistu. Sudarytos visos reikiamos sąlygos mokiniams pasišildyti maistą, išsivirti arbatos. Iš namų atsineštu maistu maitinami ir Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos Kučiūnų skyriaus pradinukai“, – pasakojo skyriaus vedėjas.
Po kiekvienos klasės, grupės valgymo salės išvėdinamos, išvalomos, stalų ir kėdžių paviršiai dezinfekuojami.

Dirba pedagogai ir iš kitų rajonų
Vedėjo paklausėme: „Kokia rajono mokyklų situacija dėl pedagogų personalo? Ar netrūksta specialistų?“
D. Mockevičiaus teigimu, kaip ir visoje Lietuvoje, Lazdijų rajono savivaldybės pedagogų amžiaus vidurkis kiekvienais metais kyla į viršų. Didžiausia dalis savivaldybės švietimo įstaigose dirbančių pedagogų yra nuo 45 m. iki 59 m. amžiaus.
„Tuo tarpu jaunų, tik pradedančių pedagogo karjerą pedagogų labai trūksta, tačiau džiaugiamės, kad šiais mokslo metais pradėjo pedagoginę karjerą viena ikimokyklinio ugdymo pedagogė. Tikimės, kad artimiausioje perspektyvoje ši situacija keisis į gerąją pusę. Šiais mokslo metais trūksta pagalbos specialistų, ypač psichologų, taip pat jaučiamas kvalifikuotų ikimokyklinio ugdymo specialistų poreikis. Kitų specialybių pedagoginių darbuotojų, šios dienos duomenimis, netrūksta“, – kalbėjo vedėjas.
Pasidomėjus, ar yra pedagogų, atvykstančių dirbti į Lazdijų ugdymo įstaigas iš kitų rajonų, vedėjas sakė, jog į mūsų rajoną atvyksta dirbti pedagogai iš Druskininkų, Kalvarijos, Marijampolės savivaldybės, Alytaus miesto ir rajono. Tai sudaro labai nedidelę dirbančiųjų švietimo įstaigose dalį.
„Pagrindinė dalis dirbančiųjų mūsų švietimo įstaigose – Lazdijų rajono savivaldybės gyventojai. Iš kitų savivaldybių dažniausiai atvyksta dirbti neformaliojo švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo pedagogai“, – sakė pašnekovas.

„Dzūkų žinių“ informacija

%d bloggers like this: