Dzūkų žinios

Lazdijų informacinis portalas, naujienos

Politika Žmonės

Profesinę etiką ir Lazdijų kraštovaizdį gynusiam architektui parodytos durys

„Didžiausia Lazdijų rajono valdžios problema yra ta, kad jie įsivaizduoja geriausiai išmanantys visas gyvenimo sritis, todėl jiems neįdomi profesionalų nuomonė, jiems reikalingi tik vykdytojai. Tokia pozicija yra labai ydinga, nes valdžios profaniškais sprendimais veltui ištaškoma gausybė rajono mokesčių mokėtojų suneštų mokesčių. Specialistams, kurie bando aklai nepaklusti valdžios nurodymams, bet siūlo profesionalius ir racionalius sprendimus, yra parodomos durys. Tokia praktika niekada neištrauks Lazdijų iš liūno“, – sakė praėjusią savaitę iš rajono vyriausiojo architekto pareigų atleistas Ričardas Vyšniauskas.


Praėjusį penktadienį R. Vyšniauskas buvo iškviestas į savivaldybę. Jam buvo pateiktos komisijos išvados dėl padaryto tarnybinio nusižengimo, o administracijos direktorė Ilona Šaparauskienė skyrė nuobaudą – atleidimą iš darbo. Tai buvo daugiau nei pusmetį vykusio savivaldybės administracijos ir vyriausiojo architekto principinio nesusikalbėjimo atomazga.
R. Vyšniauskas prisimena, jog nuo pat jo darbo pradžios Lazdijų rajono savivaldybėje jį stebino valdžios nenoras išklausyti specialisto nuomonę ir į ją atsižvelgti.
„Prisimenu, kai aptarinėjome vaikų žaidimų aikštelės projektą, merė pasakė, jog turi būti taip, kaip jai atrodo, aš pateikiau savo pastabas. Tada man buvo aiškiai pasakyta, jog reikia ne diskutuoti, bet vykdyti. Toks buvo pirmasis įspūdis, kuris vėliau buvo ne kartą patvirtintas įvairiose situacijose“, – pasakojo R. Vyšniauskas.

Nepakluso valdžiai
Lazdijų rajono savivaldybės vyriausiasis architektas R. Vyšniauskas užsitraukė valdžios nemalonę tada, kai atsisakė savo parašu patvirtinti šalia Lazdijų planuojamo įrengti saulės jėgainių parko projektą. Verslininkai su rajono valdžios palaiminimu ketino visai šalia miesto užkloti saulės baterijomis ne vieną dešimtį hektarų žemės. Tokiems planams pasipriešino rajono vyriausiasis architektas.
Valdžia visokiais būdais bandė jį priversti pasirašyti po įstatymus pažeidžiančiu projektu, bet jis liko principingas.


Tada buvo pradėti rinkti įvairūs skundai dėl architekto neva neatliktų darbų, netinkamo bendravimo su pavaldiniais. Surinktiems skundams tirti administracijos direktorė sudarė komisiją, kuri nusprendė, jog R. Vyšniauskas padarė tarnybinį nusižengimą, jam buvo pareikštas griežtas papeikimas.

Pasamdė brangiausius advokatus
R. Vyšniauskas apskundė teismui jam skirtą griežtą papeikimą ir prašė teismo jį panaikinti kaip nepagrįstą.
Tada Lazdijų rajono savivaldybės vadovai prieš R. Vyšniauską metė sunkiąją teisinę artileriją. Teismui įrodyti, jog griežtas papeikimas R. Vyšniauskui buvo paskirtas pagrįstai, buvo pasitelkta viena iš brangiausių advokatų kontorų Lietuvoje (pavadinimas redakcijai žinomas). Šios profesionalios, bet brangiai kainuojančios kontoros advokatai teismuose gina didžiausias Lietuvos ir užsienio įmones, ten ginčijami milijoniniai sandoriai ir sprendžiamos kitos su aukštuoju teisiniu pilotažu susijusios bylos.
Lazdijų rajono savivaldybė su šia teisine firma sudarė teisinio konsultavimo sutartį, kuri įvertinta beveik 10 tūkst. eurų. Vienos valandos konsultacija su PVM kainuoja beveik 200 eurų. Ir tai tik už savivaldybės konsultavimą, kovojant prieš R. Vyšniauską teisme.

Rengė dar vieną nuobaudą
Kadangi šios nuobaudos neužteko R. Vyšniauską atleisti iš pareigų, galimai buvo nuspręsta, jog architektui reikia įrašyti dar vieną griežtą papeikimą.


Rugsėjo 4 dieną administracijos direktorė Ilona Šaparauskienė sudarė komisiją ištirti R. Vyšniausko galimai padarytą tarnybinį nusižengimą. Ji rėmėsi kauniečio G. Rožuko skundu, kuris pasiskundė rajono valdžiai, kad R. Vyšniauskas nepritarė detaliojo plano Meteliuose pakeitimams. Taip pat buvo gautas ir „Mockavos terminalo“ raštas, jog R. Vyšniauskas laiku nesuderino parengto projekto.
Tačiau komisija konstatavo, jog R. Vyšniauskas nepadarė tarnybinio nusižengimo ir antro papeikimo architektui nepavyko įrašyti.

Inspekcijos smūgis rajono valdžiai
Principingas architektas su rajono valdžios galimais įstatymų pažeidimais, suteikiant leidimus saulės jėgainių įrengimui, supažindino Lietuvos architektų bendruomenę, valstybines institucijas, prokuratūrą, Specialiųjų tyrimų tarnybą.
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (toliau – Statybų inspekcija) 2020 metų rugpjūčio mėnesį atliko statybas leidžiančių dokumentų išdavimo teisėtumo, prisijungimo sąlygų ir specialiųjų reikalavimų, išdavimo terminų laikymosi patikrinimą jau veikiančioje Buktos saulės elektrinėje.
Patikrinimo akte nustatyti net šeši pažeidimai, dėl kurių taikoma administracinė atsakomybė.


Spalio 8 dieną Statybos inspekcija nusprendė kreiptis į teismą dėl Buktos saulės elektrinės SLD (statybą leidžiančio dokumento) panaikinimo.
Panaikinus statybos leidimą, saulės elektrinę tektų išmontuoti.

Saulės elektrinė Lazdijų r., Buktos k.

Įspėjo apie ydingą sprendimo projektą
Paskutiniu lašu, perpildžiusiu savivaldybės vadovybės kantrybės taurę, galėjo tapti R. Vyšniausko visuomenei paviešintas Lazdijų rajono savivaldybės tarybos sprendimo projektas, kuriame buvo siūloma panaikinti Lazdijų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių spragą, kuri sudarytų sąlygas savivaldybei, nekeičiant Bendrojo plano, suteikti leidimus saulės elektrinių, kurių galia neviršija 5000 kW, statybai vieno kaimo teritorijoje.
Nors Lietuvos įstatymai numato, jog tokius leidimus be Bendrojo plano keitimo galima išduoti, jei galia neviršija 500 kW vieno kaimo teritorijoje, tačiau savivaldybės administracija tarybos rankomis siūlė pažeisti įstatymą, padidinant galią dešimt kartų.
Apie šio sprendimo pasekmes R. Vyšniauskas informavo Vyriausybės atstovą, kitas institucijas, tarybos narius. Savivaldybė netruko sulaukti institucijų reakcijos ir galimai dėl to nukėlė tarybos posėdį, kuriame buvo numatyta priimti šį sprendimą, iki šios savaitės penktadienio.


„Savivaldybės administracija tikėjosi, jog tarybos nariai
nepastebės, jog saulės elektrinių galia, kuriai nereikia Bendrojo plano keitimo, bus padidinta dešimt kartų, tada savivaldybė paprastuoju būdu atvers vartus verslininkams be jokių apribojimų statyti rajone saulės jėgaines, nors tai ir pažeis įstatymus. Tokia tvarka Lazdijuose būtų vienintelė Lietuvoje, kitaip sakant, Lazdijai taptų lyg autonomija, kur galioja savi, bet ne valstybės įstatymai“, – kalbėjo R. Vyšniauskas.
Taigi, praėjusį penktadienį, po nukelto tarybos posėdžio, R. Vyšniauskas buvo iškviestas į savivaldybės administraciją, supažindintas su komisijos išvadomis, kuriose užfiksuoti septyni neva jo padaryti pažeidimai, ir administracijos direktorės įsakymu apie jo atleidimą iš pareigų.
R. Vyšniauskas nepasirašė, jog susipažino su įsakymu, ir ketina savo teises ginti teisme.

Pradėjo naujo specialisto paieškas
Pasidomėjome, kaip situaciją dėl R. Vyšniausko vertina Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktorė Ilona Šaparauskienė. Pateikiame jos atsakymus į „Dzūkų žinių“ klausimus.

– Praėjusį penktadienį iš pareigų buvo atleistas Lazdijų vyriausiasis architektas. Kokios atleidimo priežastys ir pagrindas?


– Lazdijų rajono savivaldybės vyriausiasis architektas R. Vyšniauskas (toliau – R. V.) yra atleistas atlikus tarnybinio nusižengimo tyrimą pagal gautus skundus, kuriuose R. V. fizinių ir juridinių asmenų yra kaltinamas neveikimu ir aplaidžiu pareigų vykdymu – išvadų nepateikimu, projektų nederinimu, terminų praleidimu, pažeidimų informacinėje sistemoje Infostatyba padarymu, t. y. prašymų išduoti statybos leidimus nenagrinėjimu bei netinkamu Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus darbo organizavimu.

– Ar architektas buvo atleistas dėl to, kad nepritarė savivaldybės sprendiniams, kurie prieštarauja įstatymams dėl saulės jėgainių?
– Saulės jėgainių statybos klausimas ir kiti Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus kompetencijoje esantys klausimai yra du atskiri dalykai, kuriuos R. V., siekdamas pateisinti savo netinkamą pareigų atlikimą, žiniasklaidoje nuolat stengiasi suplakti į vieną visumą.

– Ar šio atleidimo nelaikote susidorojimu su neparankiu specialistu?
– Ne. Atsakymą į šį klausimą pateikėme išvardindami R. V. atleidimo priežastis.

– Kodėl nebuvo atsižvelgta į architekto nuomonę dėl naujojo sporto centro projekto?
– Į visus gautus pasiūlymus atsižvelgta, šiuo metu vykdomi sporto centro projektavimo darbai.

– Atleidus architektą, savivaldybėje neliko tokio lygio kvalifikaciją turinčių specialistų, kurie būtų įgalioti pasirašyti tam tikrus dokumentus. Kaip bus sprendžiama ši problema?
– Lazdijų rajono savivaldybės administracijoje teisės aktų nustatyta tvarka yra pradėtos naujo specialisto paieškos procedūros.

– Kodėl buvo nukeltas praėjusį penktadienį turėjęs vykti tarybos posėdis? Ar tai nesusiję su R. Vyšniausko pastebėtu skandalingu sprendimo projektu dėl saulės elektrinių galios padidinimo, atrišančiu rankas nevaldomai saulės jėgainių plėtrai Lazdijų rajone?
– Savivaldybės tarybos posėdis atidėtas dėl to, kad buvo gauti papildomi paklausimai.

– Ar nemanote, jog po didelio rezonanso šalyje ir architektų bendruomenėje sulaukusių savivaldybės administracijos ir vyr. architekto ginčų bus nelengva surasti kitą vyr. architektą?
– Valstybės tarnautojų atranką vykdo Valstybės tarnybos departamentas teisės aktų nustatyta tvarka. Tikime, kad tikrai atsiras reikiamą kvalifikaciją turinčių specialistų, norinčių užimti šias pareigas.

„Dzūkų žinių“ informacija

%d bloggers like this: