Dzūkų žinios

Lazdijų informacinis portalas, naujienos

Politika Sveikata Žmonės

Negavusi atsakymų Lazdijuose, kas kaltas dėl vyro mirties, moteris teisybės ieškos teisme

Lazdijų krašto tautodailininkė Danutė Juškienė.

Ar medikė neatliko savo pareigos ir nepadėjo mirštančiam žmogui? Ar medikė šiurkščiai pažeidė tarnybines pareigas, ar slaugytoja neviršijo įgaliojimų, neatlikdama savo pareigų? Ar leistinas neetiškas elgesys su pacientu? Šie ir kiti klausimai iki šiol kankina žinomą Lazdijų krašto tautodailininkę Danutę Juškienę, praėjusių metų rudenį palaidojusią savo vyrą, buvusį Lazdijų rajono tarybos narį Gintautą Juškį.


Dėl vyro mirties D. Juškienė kaltina Veisiejų ambulatorijos slaugytoją, rajono tarybos narę Janiną Ražukienę, kuri, jos nuomone, neatliko žmogiškosios ir profesinės pareigos – mirties patale gulinčiam ponios Danutės vyrui nesulašino gydytojo paskirtų vaistų. Norėdama surasti teisybę, moteris kreipėsi į visas įmanomas rajono institucijas.
Buvo sudaryta komisija jos skundams tirti, visos institucijos, į kurias kreipėsi D. Juškienė, vienu balsu patvirtino, jog J. Ražukienė pažeidimo nepadarė. Tą patį patvirtino ir dvi rajono medikės, kurias kalbino „Dzūkų žinios“. Jų teigimu, lašinti onkologine liga sergančiam žmogui lašelinę – būtų buvusi didelė rizika.

Atsisakė sulašinti vaistus
„Mano vyras kelerius metus sirgo sunkia liga. Tądien, kai jis mirė, Kaune jam buvo padarytas kompiuterinės tomografijos tyrimas. Gydytoja patarė laukti atsakymo iš Kauno kinikų, o organizmą stiprinti lašinant vaistus. Vaistus paskyrė šeimos gydytoją pavadavęs medikas. Tądien vyrui pasidarė blogiau, todėl pagalvojome, jog derėtų jam sulašinti gydytojo paskirtus vaistus. Kadangi nepavyko surasti, kas galėtų sulašinti vaistus, nuvažiavau į Veisiejų polikliniką. Ten sutikau slaugytoją J. Ražukienę ir paprašiau, kad ji sulašintų mano vyrui vaistus“, – pasakojo D. Juškienė.
Moters teigimu, sužinojusi, jog D. Juškienės vyras neregistruotas Veisiejų poliklinikoje, J. Ražukienė atsisakė lašinti vaistus.
„Suprantu, jog pagal pareiginę instrukciją J .Ražukienei nepriklauso priimti pas juos neregistruotų pacientų, bet pagal mediko priesaiką ir paprasčiausią žmogiškumą – privaloma“, – įsitikinusi D. Juškienė.


Nesulaukusi pagalbos iš J. Ražukienės, D. Juškienė puolė ieškoti kito mediko, kuris galėtų sulašinti vaistus jos vyrui. Kol buvo surasta kita medikė, D. Juškienės vyrui pagalbos jau nebereikėjo – jis mirė.
„Veisiejų poliklinikoje į mane nusivalė kojas. Nesuvokiu, kaip medikas gali taip elgtis mirties akivaizdoje? Dabar suprantu, jog reikėjo kviesti greitąją medicinos pagalbą, jie tikrai būtų suleidę vaistus, arba eiti į privačią gydymo įstaigą ir sumokėti penkis eurus. Bet tokioje kritinėje situacijoje juk neturi galvoje aiškiai surašyto scenarijaus, ieškai pagalbos – ne pas gatvės šlavėją, bet pas mediką. Man kartais atrodo, kad mūsų visuomenei gyvūnėlių sveikata ir gyvybė tampa svarbesnė už žmogaus“, – emocingai mintis dėstė D. Juškienė.

Prirašė gausybę skundų
D. Juškienė nenuleido rankų ir ėmėsi ieškoti teisybės – kas kaltas, kad jos vyrui nebuvo suteikta pagalba?
Praėjusių metų lapkričio 11 dieną ji parašė skundą viešosios įstaigos „Lazdijų savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centras“ direktorei A. Dainauskienei. Šio skundo kopijas pateikė Lazdijų rajono savivaldybės tarybai ir Lazdijų rajono savivaldybės tarybos Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komitetui.
D. Juškienė prašė „Lazdijų savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centro“ direktorę duoti jai raštišką atsakymą, kuris bus naudojamas tolesniam šio įvykio tyrimui: „Ar tikrai nieko J. Ražukienė nepažeidė? Kaip D. Juškienės atžvilgiu buvo laikomasi etikos normų? Ar tikrai J. Ražukienė neviršijo savo įgaliojimų, neatlikdama mediko pareigų? Ar buvo leistinas (neetiškas) elgesys su pacientu, tiesiogiai pažeidžiant žmonių konstitucines teises? Kodėl per spaudą paskleidė neteisingą informaciją?“


D. Juškienė taip pat kreipėsi į Lazdijų rajono savivaldybės tarybą ir prašė apsvarstyti J. Ražukienės, kaip tarybos narės, elgesį, kai ji nepadėjo žmogui mirties valandą. D. Juškienė taip pat siūlė spręsti klausimą apie tolesnio tarybos narės J. Ražukienės buvimo taryboje.
Lazdijų rajono savivaldybės tarybos Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto D. Juškienė prašė apsvarstyti ir duoti raštišką atsakymą, ar tikrai teisi J. Ražukienė?

Lazdijų rajono tarybos narė Janina Ražukienė.

Pažeidimų nenustatė
Lazdijų rajono savivaldybė 2020-12-22 raštu Nr. 1-3699 pranešė, kad D. Juškienės skundą išnagrinėjo viešosios įstaigos „Lazdijų savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centras“ direktoriaus įsakymu sudaryta komisija ir Lazdijų rajono savivaldybės tarybos Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komitetas. Pažeidimų Janinos Ražukienės, Veisiejų ambulatorijos bendrosios praktikos slaugytojos, veiksmuose nebuvo nustatyta.
Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto posėdis įvyko 2020-11-17 15.00–16.00 val., jam pirmininkavo komiteto pirmininkas Audrius Klėjus. Posėdyje dalyvavo komiteto nariai: J. Kurauskienė, J. Ražukienė, D. Barkauskienė.
A. Klėjus, posėdžio pirmininkas, kreipėsi į komiteto narius su klausimu, ar komiteto nariai pritaria išvadoms, kurių prieita, išnagrinėjus D. Juškienės skundą. Bendros diskusijos metu buvo prieita išvados, kad J. Ražukienė darbe vadovavosi įstaigos patvirtintomis darbo vidaus taisyklėmis ir kitomis pareiginėmis instrukcijomis, todėl J. Ražukienės veiksmuose pažeidimų nenustatyta. Išvadoms buvo pritarta bendru sutarimu.

Įtarė šališkumu


„2020-12-08 pateikiau skundą Lazdijų rajono savivaldybei, kad mano skundą nagrinėjo sveikatos komitetas, kurio narė J. Ražukienė. Skundas išnagrinėtas vienašališkai, ir iš pateikto išrašo supratau, kad pasisakė pati J. Ražukienė ir pati už save užtarė, kad nekalta. UAB „Lazdijų sveikatos centras“ vadovė, vyr. gydytoja V. Venckuvienė pasidomėjo situacija, tačiau negalėjo atskleisti visų detalių, tik patvirtino, kad asmuo sirgo labai sunkia liga ir kad J. Ražukienė nepadarė nusižengimo. Jos pasisakymą palaikė duktė J. Kurauskienė – komiteto narė, ji mamos pasisakymui pritarė. Ar neturėjo J. Kurauskienė ir J. Ražukienė nusišalinti?“, –svarstė D. Juškienė.
Tą pačią dieną D. Juškienė pateikė prašymą „Lazdijų savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centro“ direktorei A. Dainauskienei dėl 2020-11-11 pateikto skundo, kad duotų jai raštišką atsakymą, nes direktorė viešai paskelbė, kad galvoja, jog J. Ražukienė pasielgė teisingai.
A. Dainauskienė 2020-12-14 raštu Nr. PSPCSD-154 atsakė, kad D. Juškienei buvo išsiųstas bendras merės vardu nuo visų adresatų, kuriems ji buvo siuntusi skundą, atsakymas.
„2021-01-14 trečią kartą raštu kreipiausi į „Lazdijų savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centro“ direktorę, kad ji pateiktų ir supažindintų mane su 2020-11-13 Lazdijų savivaldybės PSPC direktoriaus įsakymu ir išnagrinėtu skundu. Telefoninio pokalbio metu (2021-01-11) labai nemandagiai su manimi A. Dainauskienė kalbėjo ir viduryje pokalbio numetė ragelį. Direktorė sakė, kad aš buvau išvyta (aš ne šuo, kad mane vaikytų) iš savo vyro poliklinikos ir gydytojas liepė man leisti numirti mano vyrui. Aš jos raštiškai paprašiau pateikti ir patvirtinti savo žodžius, koks medikas man liepė leisti numirti mano vyrui? Manęs niekas iš niekur neišvijo. Direktore, atsakykite už savo žodžius. O jeigu yra toks gydytojas, kuris liepė mirti mano vyrui, tai irgi turės atsakyti, kaip medikas priima ligonius“, – teigė D. Juškienė.

VšĮ „Lazdijų savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centras“ direktorė Aušra Dainauskienė.

Medikės – vieningos
„Dzūkų žinios“ pakalbino Lazdijų PSPC direktorę A. Dainauskienę ir paklausė, kodėl ji nepateikė D. Juškienei jos prašytos informacijos. A. Dainauskienė teigė, jog visa informacija apie sudarytą komisiją ir komisijos išvadas D. Juškienei buvo pateikta.


Paklausta, ar tikrai ji galvoja, jog šioje situacijoje J. Ražukienė pasielgė teisingai, A. Dainauskienė teigė, jog tikrai taip. „Jei ji būtų sulašinusi vaistus, ką gali žinoti, gal ji jau šiandien būtų teisiama ar sėdėtų kalėjime. Lašinti vaistus ne mūsų įstaigos pacientui, mirtina liga sergančiam žmogui – didelė rizika“, – sakė A. Dainauskienė.
Velionis G. Juškys buvo privačios gydymo įstaigos „Lazdijų sveikatos centras“ pacientas. Šios įstaigos vadovė Virginija Venckuvienė teigė, jog puikiai žino šią situaciją ir turi savo nuomonę.
„Mes šiam pacientui siūlėme savo pagalbą. Sakėme, jog jį reiktų paguldyti į ligoninę ir sekti sveikatos būklę, tačiau žmona nusprendė kitaip. Ji atsisakė stacionarinės pagalbos ir sakė, jog viską suorganizuos pati“, – pasakojo V. Venckuvienė.
Pasidomėjus, kokios kvalifikacijos turi būti medikas, kad galėtų sulašinti vaistus, gydytoja teigė, jog tai nėra sudėtinga procedūra, kai kuriais atvejais vaistus ligoniams išmoksta sulašinti ir artimieji, tačiau pagal reikalavimus tai turi atlikti medikas, paprastai – bendrosios praktikos slaugytojas.
Paklausta, kaip ji pati pasielgtų, jei būtų atsidūrusi J. Ražukienės situacijoje, V. Venckuvienė teigė, jog lašinti vaistus onkologiniam ligoniui, kuriam jau nėra vilties pasveikti, rizikingas veiksmas. Ji pati lašelinę lašintų tais atvejais, kai vaistai galėtų padėti prie ūmių ar eilinių susirgimų.

„Žinoma, gal ta lašelinė ir būtų trumpam padėjusi, tačiau šio konkretaus paciento atveju galėjo ir pagreitinti mirtį. Kas žino? Tai labai rizikinga. Jei žmogus po lašelinės būtų miręs, dėl jo mirties būtų apkaltintas vaistus sulašinęs medikas. Manau, kad J. Ražukienė pasielgė teisingai“, – svarstė gydytoja V. Venckuvienė.

D. Juškienė prašo iš jos nesityčioti
„Lazdijų savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centro“ direktorė, Lazdijų rajono savivaldybės taryba ir Lazdijų rajono savivaldybės tarybos Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komitetas oficialiai pripažino neįžvelgę J. Ražukienės pažeidimų šioje situacijoje.
„Tai kas kaltas, kad aš medicinos įstaigoje negavau pagalbos mirštančiam žmogui? Ar VšĮ „Lazdijų savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centras“ negalioja Sveikatos apsaugos ministerijos įstatymai, įstaigos nuostatai, įstatai, medicinos etikos kodeksas?“– piktinosi D. Juškienė.
D. Juškienė įsitikinusi, jog J. Ražukienė nenorėjo padėti tyčia. Jos nuomone, tai yra tyčinis nusižengimas, ir už šį poelgį ji turėtų atsakyti pagal įstatymą, nors visa Lazdijų rajono valdžia nemato nieko blogo.
„Rajono taryba, prašau baigti iš manęs tyčiotis, gana tų užsakomųjų straipsnių, ir duokite atsakymą. Čia kalba ne D. Juškienės emocijos, o faktai, kuriuos privalote spręsti, kad daugiau nesikartotų. Kreipiausi į rajono savivaldybei priklausančią medicinos įstaigą pagalbos mirštančiam žmogui, o pagalbos negavau. Dar kartą perskaitykite nuostatus, patvirtintus rajono savivaldybės, ir dar kartą peržiūrėkite punktus, kuriuos nurodžiau skunde. Miręs mano vyras buvo Lietuvos pilietis ir jam, kaip apdraustajam, galiojo nemokamos procedūros“, – kalbėjo D. Juškienė.
Moteris teigė, jog ji nenuleis rankų ir ieškos teisybės teisme.

„Dzūkų žinių“ informacija

%d bloggers like this: