Visa tiesa apie kompensaciją už būsto šildymo išlaidas

Gyventojai, kurie kreipiasi būsto šildymo išlaidų kompensacijų už įsigytą kietąjį kurą, pvz., malkas, neprivalo pateikti dokumentų (sąskaitų faktūrų), įrodančių kuro įsigijimo išlaidas.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija priėmė sprendimą nepasiturintiems gyventojams kompensuoti būsto šildymo išlaidų dalį, viršijančią 10 proc. pajamų. Ši kompensacija teikiama nepriklausomai nuo šildymo būdo, ją gali gauti ir būstą šildantys centralizuotai, taip pat malkomis, dujomis, elektra.

Į redakciją kreipėsi Šventežerio ir Seirijų seniūnijų gyventojai, kuriems kilo neaiškumų dėl priklausančios kompensacijos.

„Seniūnijose iš mūsų pareikalavo dokumentų, įrodančių, kad mes pirkome malkas, tačiau mes jų neturime, nes malkas pirkome pagal skelbimą laikraštyje. Mums neišaiškino kompensacijų gavimo tvarkos, norime sužinoti apie tai daugiau“, – laiške „Dzūkų žinioms“ rašė rajono gyventojai.

„Dzūkų žinios“ kreipėsi į Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją, prašydamos pateikti tikslią informaciją apie šią kompensaciją.

– Kokie žmonės patenka į kompensacijų gavėjų grupę?

– Būsto šildymo išlaidų kompensacija teikiama nepriklausomai nuo šildymo būdo. Tai reiškia, kad kompensaciją gali gauti tiek būstą šildantys centralizuotai, tiek kitos rūšies kuru: malkomis, dujomis, elektra ar kt.

Nuo šių metų nepasiturintiems gyventojams kompensuojama būsto šildymo išlaidų dalis, viršijanti 10 proc. pajamų, iš kurių dar atimamas valstybės remiamų pajamų (VRP) dydis (šeimai – po 2 VRP kiekvienam šeimos nariui (po 258 Eur), o vienam gyvenančiam asmeniui – 3 VRP (387 Eur) (2022 m. VRP – 129 Eur). Todėl tikėtina, kad dėl patvirtinto palankesnio mechanizmo būsto šildymo išlaidų kompensacijai gauti, padidėjus šilumos ir energijos kainoms, kreipsis daugiau dirbančių gyventojų. Apskaičiuojant pajamas kompensacijai, neįskaitoma darbo užmokesčio, nedarbo socialinio draudimo išmokos dalis (priklausomai nuo šeimos sudėties – nuo 20 iki 40 proc.), taip pat išmoka vaikui (vaiko pinigai).

– Kokius dokumentus jie turės pateikti, kad gautų kompensaciją? Ar jiems reiks pateikti kuro įsigijimo dokumentą?

– Įprastai, kreipiantis dėl kompensacijos, žmonės turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, prašymą piniginei socialinei paramai gauti ir pažymą apie gaunamas pajamas, jei ši informacija nėra gaunama iš valstybės registrų, žinybinių registrų ir kt.

Gyventojai, kurie kreipiasi būsto šildymo išlaidų kompensacijų už įsigytą kietąjį kurą, pvz., malkas, neprivalo pateikti dokumentų (sąskaitų faktūrų), įrodančių kuro įsigijimo išlaidas. Atskirais atvejais savivaldybės, siekdamos išvengti galimo piktnaudžiavimo teikiama parama, gali paprašyti pateikti pirkimo dokumentus, pavyzdžiui, kai asmenys nuosavybės teise turi miško ir būstui šildyti naudoja savo turimą medieną ir malkų neperka, t. y. išlaidų nepatiria.

– Kaip bus nustatomas kompensacijos dydis?

– Kaip jau minėta, nepasiturintiems gyventojams kompensuojama būsto šildymo išlaidų dalis, viršijanti 10 proc. pajamų, iš kurių dar atimamas valstybės remiamų pajamų (VRP) dydis (šeimai – po 2 VRP kiekvienam šeimos nariui (po 258 Eur), o vienam gyvenančiam asmeniui – 3 VRP (387 Eur) (2022 m. VRP – 129 Eur).

Pavyzdžiui, vienas gyvenantis senjoras gauna 489 eurų senatvės pensiją turint būtinąjį stažą. Pritaikius naują metodiką, jis pagal savo pajamas turės mokėti ne daugiau kaip 10,20 euro. Šią sumą viršijančios būsto šildymo išlaidos už normatyvinį būsto plotą (50 m2) jam bus kompensuojamos 100 proc.

Paprasčiausias būdas sužinoti, ar priklauso būsto šildymo išlaidų kompensacija ir preliminarų jos dydį – pasinaudoti Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje www.spis.lt esančia Būsto šildymo išlaidų kompensacijos skaičiuokle.

– Ar ministerija yra nustačiusi konkrečias kompensavimo sumas kiekvienai savivaldybei?

– Piniginę socialinę paramą nepasiturintiems gyventojams (socialinę pašalpą, kompensacijas) savivaldybės teikia vykdydamos savarankiškąją savivaldybių funkciją, kuri yra finansuojama iš savivaldybių biudžetų lėšų. Šiai funkcijai vykdyti lėšos skiriamos vadovaujantis Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymu.

Į klausimus atsakė Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Komunikacijos skyriaus vedėja Edita Banienė.

„Dzūkų žinių“ informacija

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto

traffix.lt

Taip pat skaitykite:

%d bloggers like this: