Rima Šukienė: „Priklausančias kompensacijas bus galima gauti ir atgaline tvarka“

Lazdijų rajono savivaldybės Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja Rima Šukienė.

Įsibėgėjus energetikos kainų šokiui, daugelis žmonių susiduria su iššūkiais – kaip susimokėti už šildymą, elektrą, vandenį. Vyriausybė, siekdama amortizuoti susidariusią situaciją, patvirtino būsto šildymo išlaidų kompensavimo tvarką, kuri galioja visose savivaldybėse.

Apie kompensacijas už kurą, vandenį „Dzūkų žinios“ kalbasi su Lazdijų rajono savivaldybės Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja Rima Šukiene.

Už kokius energetinius šaltinius galima gauti kompensacijas, prasidėjus šildymo sezonui?

– Būsto šildymo išlaidų kompensacija teikiama nepriklausomai nuo to, ar būstas šildomas centralizuotai, ar būstui šildyti ir karštam vandeniui ruošti naudojamas kietasis kuras (malkos, akmens anglis, durpių briketai, pjuvenų granulės / medienos briketai), elektros energija arba dujos.

Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2022-09-29 sprendimu Nr. 5TS-1199 patvirtintos vidutinės kietojo ar kitokio kuro kainos, taikomos būsto šildymo išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijoms skaičiuoti. Kai būsto šildymui ir karšto vandens ruošimui naudojamas kitoks kuras, nei nurodyta šiame sprendime (pvz., dyzelinis kuras), jo vidutinė kaina prilyginama vidutinei malkų kainai.

Kas gali gauti kompensacijas?

– Teisę į kompensacijas turi asmenys ir (ar) šeimos, kurie atitinka Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo nuostatas.

Kaip apskaičiuojamas kompensacijų dydis?

– Kiekvienas atvejis yra individualus, todėl sudėtinga pateikti konkretų pavyzdį neturint visų duomenų. Sistemoje turime specialias programas, kuriomis apskaičiuojamas kompensacijos dydis. Asmenys, kuriems šildymas teikiamas centralizuotai, gali pasinaudoti socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje esančia skaičiuokle (www.spis.lt) ir sužinoti preliminarų jos dydį.

Kokius dokumentus reikia pateikti, norint gauti kompensaciją? Ar reikia pateikti kuro įsigijimo dokumentus?

– Norint gauti kompensaciją reikia pateikti:

– asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pateikti nereikia, kai prašymas pateikiamas elektroniniu būdu),

– prašymą, paraišką piniginei socialinei paramai gauti,

– dokumentus apie 3 praėjusių mėnesių iki mėnesio, nuo kurio skiriama piniginė socialinė parama, pajamas (atskirais atvejais, pvz., praradus pajamų šaltinį arba atsiradus naujam, pasikeitus šeimos sudėčiai ir pan., – mėnesio, nuo kurio prašoma skirti paramą, pajamas), jei informacija nėra gaunama iš valstybės registrų ir žinybinių valstybės informacinių sistemų. Priklausomai nuo aplinkybių, gali būti teikiami ir kiti dokumentai (pažymos), reikalingi paramai skirti;

– kai būstas šildomas kitomis energijos rūšimis (pvz., elektra, granulėmis), gyventojai papildomai turi pateikti informaciją apie kuro deginimo įrenginį (t. y. dokumentą, nurodantį šilumos katilo tipą / modelį, jo naudingumo koeficientą), jeigu šios informacijos nėra VĮ Registrų centre arba ši informacija yra pasikeitusi, duomenis apie suvartotą elektros energiją (kiekį, elektros tarifus).

Gyventojai, kurie kreipiasi būsto šildymo išlaidų kompensacijų už įsigytą kietąjį kurą, pvz., malkas, neprivalo pateikti dokumentų (sąskaitų-faktūrų), įrodančių kuro įsigijimo išlaidas.

Iki kada ir kam reikia pateikti prašymus kompensacijai?

– Gyventojai dėl būsto šildymo, taip pat karšto ir geriamojo vandens išlaidų kompensacijų skyrimo gali kreiptis į savo deklaruotos gyvenamosios vietos savivaldybę (prašymai priimami seniūnijose) arba elektroniniu būdu www.spis.lt. Priklausančias kompensacijas bus galima gauti ir atgaline tvarka, t. y. už visą šildymo sezoną nepriklausomai nuo to, kada asmuo šildymo sezono metu kreipsis dėl kompensacijų. Pavyzdžiui, jeigu kreipsis 2023 m. balandžio mėnesį,  kompensacijos galės būti grąžinamos už 2022 m. spalio, lapkričio, gruodžio, sausio, vasario ir kovo mėnesius. 

Už kurį laiką bus teikiama kompensacija?

– Kompensacijos skiriamos 3 mėnesiams nuo mėnesio, kurį bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo įgijo teisę į kompensacijas, pirmos dienos, tačiau ne daugiau kaip už 2 praėjusius mėnesius iki prašymo-paraiškos pateikimo mėnesio, o jeigu dėl kompensacijų kreipiamasi likus vienam mėnesiui iki šildymo sezono pradžios mėnesio ar vėliau arba šildymo sezono metu, kompensacijos skiriamos visam šildymo sezono laikotarpiui, jeigu bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo kreipimosi dėl kompensacijų ir sprendimo priėmimo metu, taip pat laikotarpiu, už kurį skiriamos kompensacijos, turi teisę gauti kompensacijas.

Dzūkų žinių“ informacija

Rašyti komentarą

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto

traffix.lt

Taip pat skaitykite:

%d bloggers like this: