Dzūkų žinios

Ką svarbu žinoti apie leidimus–higienos pasus

Asociatyvi nuotr.

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Alytaus departamento Lazdijų skyriaus specialistai primena, kad tam tikra ūkine komercine veikla galima verstis tik turint leidimą-higienos pasą (LHP), kuris liudija, kad ūkinės komercinės veiklos sąlygos atitinka visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimus.

Už veiklą be leidimo-higienos paso gresia bauda
LHP būtinas, vykdant: ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros įstaigų veiklą, ligoninių veiklą, ir kitą asmens sveikatos priežiūros veiklą, ugdymo veiklą, stacionarių globos ir slaugos įstaigų veiklą, apgyvendinimo paslaugų veiklą, grožio paslaugų veiklą, soliariumų paslaugų veiklą, sporto klubų paslaugų veiklą, pirčių, saunų, baseinų paslaugų veiklą, skalbyklų paslaugų veiklą, kosmetikos gaminių gamybos veiklą, žmogaus palaikų laidojimo paslaugų teikimo veiklą, kremavimo veiklą, balzamavimo veiklą, stacionarių triukšmo šaltinių veiklą triukšmo prevencijos zonose.
Vykdant ūkinę komercinę veiklą, neturint LHP, baudžiama pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 52 straipsnį. Pirmą kartą nusižengus užtraukia baudą nuo 300 eurų iki 850 eurų, o nusižengus pakartotinai – nuo 900 eurų iki 1700 eurų.

Nepamirškite leidimų-higienos pasų turėtojų pareigų
LHP turintys fiziniai, juridiniai asmenys ir filialai turi nepamiršti ir apie savo pareigas, nurodytas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. liepos 13 d. įsakyme Nr. V-632 „Dėl Leidimų-higienos pasų išdavimo taisyklių patvirtinimo“.

LHP turėtojai privalo:
• laikytis visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, taikomų vykdomai ūkinei komercinei veiklai,
• vykdyti ūkinę-komercinę veiklą tomis sąlygomis, kurios deklaruotos paraiškoje gauti LHP;
• atlikę patalpų, kuriose vykdoma veikla ir kurioms yra išduotas LHP, rekonstrukciją ar remonto darbus, kuriuos užbaigus būtina nustatyta tvarka statinį pripažinti tinkamu naudoti, privalo nedelsdamas kreiptis dėl naujo LHP išdavimo;
• LHP turėtojas, nusprendęs nutraukti ar laikinai sustabdyti ūkinę komercinę veiklą, turi pateikti prašymą panaikinti ar sustabdyti LHP galiojimą išdavusiai institucijai bei grąžinti dokumentą jį išdavusiai institucijai ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo rašto apie sprendimą gavimo dienos.

LHP turėtojai privalo informuoti LHP išdavusią instituciją:
• apie pasikeitusius LHP įrašytus duomenis (juridinis asmuo ir filialas – pavadinimą, buveinės adresą, pakeistą kodą (suteiktą naują kodą); fizinis asmuo – asmens duomenis, adresą, kuriuo galima siųsti korespondenciją) ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo šių duomenų pakeitimo;
• apie pasikeitusias ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šių sąlygų pasikeitimo.
• LHP turintiems asmenims draudžiama įgalioti ar pagal sutartį perduoti kitiems asmenims teisę verstis jų turimuose LHP nurodyta veikla.
• Jeigu LHP suteikia teisę teikti paslaugas, jo originalas arba kopija turi būti pateiktas vartotojams matomoje vietoje. Skelbiamame LHP turi nesimatyti asmens kodo ir fizinio asmens adreso.

NVSC prie SAM Alytaus departamento Lazdijų skyriaus informacija

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto

traffix.lt

Taip pat skaitykite:

%d bloggers like this: