Dzūkų žinios

Lazdijų informacinis portalas, naujienos

Švietimas

Įgyvendintas dar vienas projektas

Susitikimų metu buvo lankomasi šalių-partnerių mokyklose, susipažįstama su švietimo sistema, pamokų ir popamokinių užsiėmimų organizavimu.

Lazdijų mokykla-darželis „Vyturėlis“ aktyviai dalyvauja Švietimo mainų paramos fondo administruojamos programos Erasmus+ veikloje. Ši programa pakeitė 2007–2013 m. veikusią programą „Mokymasis visą gyvenimą“. „Erasmus+“ remia trijų tipų viena kitą papildančias pagrindines veiklas: tarpvalstybinį ir tarptautinį pavienių asmenų mobilumą mokymosi tikslais, švietimo institucijų bendradarbiavimą, skirtą naujovių ir gerosios praktikos sklaidai, bei bendradarbiavimą su jaunimo organizacijomis iš trečiųjų šalių.


Šiemet Lazdijų mokykla-darželis „Vyturėlis“ baigė įgyvendinti trečią projektą „Be creative with Erasmus“ („Būk kūrybiškas su Erasmus“). Šio projekto šalis-koordinatorė yra Danija (miestas Sjolund), dalyvės: Lietuva (Lazdijai), Lenkija (Promnik), Turkija (Adiyaman), Ispanija (Leon), Italija (Palermo), Vengrija (Budapest). Projekto tikslas – kad mūsų mokiniai išmoktų ne tik skaityti, rašyti, skaičiuoti, bet ir tobulintų XXI a. reikalingus įgūdžius, tokius kaip kritinis mąstymas, socialiniai ir emociniai gebėjimai, kūrybiškas kasdieninių problemų sprendimas, įgytų naujų bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžių bei savirefleksijos gebėjimų, reikalingų ateityje.
Globalizuotame pasaulyje yra labai svarbu žinoti ir pasinaudoti kitų šalių mokyklų sistemų metodologijos ir švietimo kultūrų skirtumais. Projekto dalyviai dalijosi inovacine praktika apie kūrybiškus mokymosi metodus, keitėsi idėjomis ir geriausia darbo patirtimi mokyklose. Visa tai skatina ir motyvuoja keisti ir tobulinti dalyvaujančių mokyklų dabartinę ugdymo strategiją.
Projekto metu mokiniai tobulino informacinių technologijų įgūdžius naudodamiesi šiuolaikinėmis technologijomis, pagilino žinias apie kitas Europos šalis, jų kultūrą ir žmones, susipažino su jų tautiniu tapatumu, įgijo žinių apie Europos bendriją ir jos aktyvius piliečius, mokėsi dalintis darbais, kurie buvo pavesti jiems atlikti, gautais rezultatais ir alternatyvių sprendimų idėjomis, ugdėsi socialinius įgūdžius pritaikydami individualius mokymosi metodus ir mokymąsi bendradarbiaujant mokėsi pagaminti videomedžiagą ir skaitmeninius pristatymus jų vykdomų veiklų tema.
Šis projektas paskatino domėtis ir įgyvendinti naujoves mokyklos gyvenime. Mokyklos bendruomenė padėjo vaikams pasiruošti projekto partnerių susitikimams, tai paskatino ir glaudesnį bendradarbiavimą. Pažindami kitas kultūras, vaikai mokėsi tolerancijos. Vykdydami projekto veiklas, atlikdami užduotis, mokiniai ir mokytojai suprato, kad labai svarbu mokytis bendros projekto kalbos – anglų kalbos. Projekto vykdymo laikotarpiu mokytojai įgavo tarptautinės patirties, kėlė kompetencijas, įgytomis žiniomis dalijosi su moksleiviais bei kolegomis iš kitų mokyklų. Tokie projektai prisideda prie mokyklos pažangos ir suteikia galimybę semtis tarptautinės patirties net nedidelėms mokykloms.
Susitikimų metu buvo lankomasi šalių-partnerių mokyklose, susipažįstama su švietimo sistema, mokymo organizavimu, pamokų ir popamokinių užsiėmimų organizavimu, buvo ieškoma naujų ugdymo metodų, domimasi ugdymo priemonių įvairove, ieškoma galimybių įsigyti jų savo mokyklai. Labai svarbi ugdymo proceso dalis – pamokos netradicinėse aplinkose. Daugelyje šalių buvo aplankyti mokslo centrai, kur mokytojai stebėjo vykstančius chemijos, fizikos, programavimo ir kodavimo užsiėmimus, patys galėjo dalyvauti įvairiuose eksperimentuose. Mokytojams vyko paskaitos ir seminarai apie kūrybiškumo ir kūrybinio mąstymo ugdymą, mokymai, kaip kūrybiškai įtraukti įvairias šiuolaikines technologijas į ugdymo procesą, skatinant vaikų motyvaciją mokytis. Susitikimų metu buvo susipažįstama su šalių istorija, lankomi muziejai, paminklai, garsios istorinės vietovės.

Pirmasis tarptautinis projekto susitikimas vyko Danijoje, SjølundHejls Skole mokykloje. Šio susitikimo metu vyko paskaita apie inovacinių ir verslumo įgūdžių teorijas bei jų įgyvendinimo principus, seminaras apie skaitmeninį kodavimą, vizitas Bilundo tarptautinėje mokykloje Danijoje, žinomoje dėl kūrybinio mąstymo integravimo į mokymą.
Antrasis susitikimas vyko Lietuvoje. Tai buvo praktinių mokymų susitikimas, kurio metu mūsų mokytojai vedė atviras pamokas, dalijosi savo patirtimi. Mokymų tema – kūrybiškumo ugdymas integruotose anglų kalbos, matematikos, pasaulio pažinimo pamokose.
Susitikimo Turkijos Menderes Ilkokulu mokykloje mokytojams vyko ekspertų vedamas seminaras apie kūrybinio mąstymo ugdymą naudojant LEGO.
Ispanijoje, Nuestra Madre del Buen Consejo P. P. Agustinos mokykloje Leon mieste susitikimo metu vyko praktiniai mokymai mokytojams „IT priemonės anglų kalbos kaip užsienio kalbos mokymui“.
Italijoje l. C. „COLOZZA-BONFIGLIO” mokykloje Palermo mieste mokytojams vyko seminaras apie duomenų, vaizdų ir teksto apdorojimą, naudojant kompiuterines priemones.

Lenkijos mokykloje Szkola Podstawowa im. H. Sienkiewicza, esančioje Promniko mieste, organizuoti mokytojams praktiniai mokymai „Mokymo metodų aktyvinimas“, „Neurolingvistiniai mokymo metodai mokantis užsienio kalbų“, „Mąstymo pažadinimas – mokymosi analizė per žaidimus ir eksperimentus“.
Paskutinis susitikimas vyko Vengrijoje, Újlaki Általanos Iskola mokykloje, Budapešte. Šio susitikimo metu buvo aptariamos projekto metu vykdytos veiklos, apibendrinami apklausų rezultatai, buvo diskutuojama, ar pavyko įgyvendinti projekte išsikeltus tikslus ir uždavinius.
Įgyvendinant projekto „Be creative with Erasmus“ veiklas mūsų ugdymo įstaigoje vykstančios veiklos praturtėjo naujomis mokymo (-si) strategijomis, pamokose taikomi nauji mokymo (-si) būdai bei metodai, kurie skatina mokinių kūrybiškumą, aktyvina mokinius, kelia mokymosi motyvaciją. Projekto partnerių susitikimų metu mūsų mokiniai ir mokytojai įgijo naujų bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžių bei savirefleksijos gebėjimų, pagilino anglų kalbos žinias bei įgūdžius, įsigijo draugų, su kuriais bendravimas tęsis ir projektui pasibaigus.
Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai, „Erasmus+“ programos lėšomis, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Šis kūrinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

Lazdijų mokyklos-darželio mokytoja
Asta Slančiauskienė

%d bloggers like this: