Dzūkų žinios

Lazdijų informacinis portalas, naujienos

Politika

Prieš įstatymų pažeidimus demaskavusį architektą – valdžios sunkioji artilerija

Lazdijų rajono savivaldybės vyriausiasis architektas Ričardas Vyšniauskas užsitraukė valdžios nemalonę tada, kai atsisakė savo parašu patvirtinti šalia Lazdijų planuojamo įrengti saulės jėgainių parko projektą. („Dzūkų žinių“ nuotr.)

Lazdijuose galimai bręsta nacionalinio lygio skandalas, susijęs su rajono valdžios padarytais įstatymų pažeidimais ir neteisėtais statybų leidimų išdavimais saulės jėgainių statyboms. Situacija Lazdijuose jau susidomėjo Valstybinė statybos inspekcija, Specialiųjų tyrimų tarnyba, prokuratūra, šalies architektų bendruomenė. O kovai su pažeidimus viešumon iškėlusiu vyriausiuoju architektu rajono valdžia pasitelkė vieną iš brangiausių Lietuvoje teisinę kompaniją.

Nepritarė saulės jėgainių masyvui
Lazdijų rajono savivaldybės vyriausiasis architektas Ričardas Vyšniauskas užsitraukė valdžios nemalonę tada, kai atsisakė savo parašu patvirtinti šalia Lazdijų planuojamo įrengti saulės jėgainių parko projektą. Verslininkai su rajono valdžios palaiminimu ketino visai šalia miesto užkloti saulės baterijomis ne vieną dešimtį hektarų žemės. Tokiems planams pasipriešino rajono vyriausiasis architektas.
R. Vyšniausko nuomone, tokio dydžio objekto atsiradimas sudarkytų kraštovaizdį, pažeistų galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus.
Rajono valdžia, tikėdamasi pasigirti verslo investicijomis į Lazdijų rajoną, akivaizdžiai rėmė šį verslo projektą, todėl principinga vyriausiojo architekto pozicija valdžios atstovams sukėlė pasipiktinimą. Lazdijų rajono vadovai įvairiais būdais bandė priversti architektą pasirašyti po šiuo projektu, tačiau jis buvo principingas, vadovavosi įstatymais ir savo profesine savigarba.
Su šiuo projektu susijusias peripetijas architektas išdėstė trijuose savo rašiniuose, publikuotuose „Dzūkų žiniose”, ši situacija buvo nušviesta ir per vieną iš Lietuvos televizijų.
Matydami, kad nepavyks priversti architekto patvirtinti įstatymus pažeidžiantį projektą, rajono valdžia nusprendė ieškoti lazdos, kaip išvaryti neparankų architektą iš savivaldybės rūmų – surinkti skundus dėl neva jo padarytų pažeidimų, pareikšti papeikimus ir paskui atleisti iš darbo. O jau po, kaip sakoma, laisvė papūgoms – būtų galima be trukdžių įgyvendinti savo ir verslininkų planus.

Direktorė sudarė komisiją
Administracijos direktorė Ilona Šaparauskienė birželio pradžioje sudarė komisiją, kuri turėjo įvertinti galimą vyr. architekto tarnybinį nusižengimą. Komisijai vadovavo administracijos direktoriaus pavaduotojas Saulius Petrauskas.
R. Vyšniauskui buvo pateikti keturi kaltinimai: jo vadovaujamo skyriaus darbuotojai neva patiria įtampą ir psichologinį spaudimą, vyr. architektas neva nekonsultuoja į jį besikreipiančių klientų, taip pat prisiminta tai, kad vieną dieną jis atvyko į darbą su žmona, o skyriaus darbuotojai ją mokė dirbti kompiuteriu, kad architektas nerodo iniciatyvos dirbti su tam tikromis informacinėmis sistemomis.
Nors R. Vyšniauskas pateikė detalius paaiškinimus dėl jo neva padarytų nusižengimų, komisija į tai nekreipė dėmesio ir pripažino jį padarius tarnybinį nusižengimą. Remdamasi komisijos išvadomis, administracijos direktorė skyrė R. Vyšniauskui tarnybinę nuobaudą – griežtą papeikimą.

Rengė dar vieną nuobaudą
Kadangi šios nuobaudos neužteko R. Vyšniauską atleisti iš pareigų, galimai buvo nuspręsta, jog architektui reikia įrašyti dar vieną griežtą papeikimą.
Rugsėjo 4 dieną administracijos direktorė Ilona Šaparauskienė sudarė komisiją ištirti R. Vyšniausko galimai padarytą tarnybinį nusižengimą. Ji rėmėsi kauniečio G. Rožuko skundu, kuris pasiskundė rajono valdžiai, kad R. Vyšniauskas nepritarė detaliojo plano Meteliuose pakeitimams. Taip pat buvo gautas ir „Mockavos terminalo“ raštas, jog R. Vyšniauskas laiku nesuderino parengto projekto.
Kadangi rugsėjį R. Vyšniauskas buvo įrašytas į kandidatų į Seimą sąrašus, jis rinkimų laikotarpiu įgijo teisinę neliečiamybę, tai, ko gero, galėjo sustabdyti rajono valdžios planus greituoju būdu atsikratyti neparankiu architektu.
Nors kai kurie rajono vadovai bandė aiškinti, jog komisijų sudarymai dėl tariamų R. Vyšniausko tarnybinių nusižengimų neturi nieko bendra su jo nepritarimu saulės elektrinių steigimui šalia Lazdijų, tačiau pateikiamų kaltinimų dėl tarnybinių nusižengimų turinys kelia šypseną net valstybės tarnybos subtilybių neišmanantiems žmonėms.

Architektas Ričardas Vyšniauskas.

Pasamdė brangiausius advokatus
R. Vyšniauskas apskundė teismui jam skirtą griežtą papeikimą ir prašė teismo jį panaikinti kaip nepagrįstą.
Tada Lazdijų rajono savivaldybės vadovai prieš R. Vyšniauską metė sunkiąją teisinę artileriją. Teismui įrodyti, jog griežtas papeikimas R. Vyšniauskui buvo paskirtas pagrįstai, buvo pasitelkta viena iš brangiausių advokatų kontorų Lietuvoje (pavadinimas redakcijai žinomas). Šios profesionalios, bet brangiai kainuojančios kontoros advokatai teismuose gina didžiausias Lietuvos ir užsienio įmones, ten ginčijami milijoniniai sandoriai ir sprendžiamos kitos su aukštuoju teisiniu pilotažu susijusios bylos.
Lazdijų rajono savivaldybė su šia teisine firma sudarė teisinio konsultavimo sutartį, kuri įvertinta beveik 10 tūkst. eurų. Vienos valandos konsultacija su PVM kainuoja beveik 200 eurų. Ir tai tik už savivaldybės konsultavimą, kovojant prieš R. Vyšniauską teisme.
Galima tik numanyti, koks didelis yra Lazdijų rajono vadovų noras atsikratyti R. Vyšniausku, kad negailima advokatams tokių įspūdingų rajono mokesčių mokėtojų pinigų.

Inspekcijos smūgis rajono valdžiai
Principingas architektas su rajono valdžios galimais įstatymų pažeidimais, suteikiant leidimus saulės jėgainių įrengimui, supažindino Lietuvos architektų bendruomenę, valstybines institucijas, prokuratūrą, Specialiųjų tyrimų tarnybą.
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (toliau – Statybos inspekcija) 2020 metų rugpjūčio mėnesį atliko statybą leidžiančių dokumentų išdavimo teisėtumo, prisijungimo sąlygų ir specialiųjų reikalavimų, išdavimo terminų laikymosi patikrinimą jau veikiančioje Buktos saulės elektrinėje.
Patikrinimo akte nustatyti net šeši pažeidimai, dėl kurių taikoma administracinė atsakomybė.
Spalio 8 dieną Statybos inspekcija nusprendė kreiptis į teismą dėl Buktos saulės elektrinės SLD (statybą leidžiančio dokumento) panaikinimo.
Panaikinus statybos leidimą, saulės elektrinę tektų išmontuoti.

Informavo Specialiųjų tyrimų tarnybą
Praėjusią savaitę Statybos inspekcija apie Buktos saulės elektrinės statybos leidimo išdavimo patikrinimą informavo Specialiųjų tyrimų tarnybą. Cituojame inspekcijos direktoriaus Raimondo Dargio pranešimą:
„(…)Statybos įstatymo 27 straipsnio 24 dalyje nurodyta, kad bylose dėl išduotų statybą leidžiančių dokumentų galiojimo panaikinimo atsakovais laikomi asmenys, pritarę statybą leidžiančio dokumento išdavimui, ir šiuos dokumentus išdavę subjektai. Neteisėtai išduoto SLD atsakingu asmeniu laikytina Savivaldybės administracija, išdavusi neteisėtą SLD.
Inspekcija 2020-09-21 privalomuoju nurodymu Nr. PN-1220 kreipėsi į Savivaldybės administraciją, informuodama apie nustatytus pažeidimus ir prašydama nurodyti įgalioto valstybės tarnautojo, kuris atsakingas už SLD išdavimą, vardą ir pavardę bei pateikti šio asmens pareigybės aprašymą.
Savivaldybės administracija 2020-09-25 raštu Nr. 1-2847 informavo, kad SLD išdavė Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyriausioji specialistė Renata Muliuolienė (toliau – R. Muliuolienė).
(…) Pažymime, kad vadovaudamiesi Aprašo 26 punktu Savivaldybės administracijai pateiksime akto nuorašą. Prašymus išduoti SLD ir statinio Projektą tikrinusiam asmeniui – R. Muliuolienei, pažeidusiai STR 1.05.01:2017 13.2 punkte nustatytą SLD išdavimo tvarką bei projektų tikrinimo tvarką, nurodytą STR 1.05.01:2017 5 priedo 1.2, 1.7, 1.11 ir 1.13 punktuose, bus surašytas administracinio nusižengimo, numatyto Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 362 straipsnio 1 ir 5 dalyse, protokolas“.

Nebus ir kitų elektrinių?
Situacija Lazdijuose rimtai susidomėjo STT, prokuratūra, Statybos inspekcija. Šios institucijos bandys ieškoti tikrųjų įstatymų pažeidėjų, bet ne iešmininkų, kurie mokės baudas.
Panašu, jog Lazdijų rajono savivaldybės rožinės svajonės sulaukti verslo investicijų, pažeidinėjant įstatymus, neturi perspektyvų. Jei bus panaikintas jau veikiančios Buktos saulės elektrinės statybų leidimas, tai kas išdrįs pasirašyti leidimus naujai suplanuotam saulės jėgainių parkui, kurio projektuose jau užprogramuotas įstatymų pažeidimas?
Jei Buktos elektrinė bus sunaikinta, kas kompensuos verslui patirtus milijoninius nuostolius? Neteisėtus statybos leidimus išdavusi darbuotoja ar savivaldybė?
Tai gal rajono valdžiai neverta leisti pinigų teismams, eikvoti energijos, kad atsikratytų visą šią netvarką viešumon iškėlusiu architektu? Juk vis tiek saulės elektrinių, kurių projektai pažeidžia įstatymus, niekas neleis statyti. O R. Vyšniauskas turi puikių idėjų ir sakosi žinąs, kaip galima Lazdijus ištraukti iš liūno.

„Dzūkų žinių“ informacija

1 COMMENTS

Comments are closed.

%d bloggers like this: