Dzūkų žinios

Valdantieji buldozeriu stumia biudžetą, nors jam nepritarė net 3 tarybos komitetai

Biudžeto projekto nepalaikė trys komitetai iš penkių. Tai reiškia, kad daugumos pozicija aiški — dauguma tarybos narių nepritaria. Galima sakyti, kad susilaikė dauguma, nes nebuvo sudarytos sąlygos normaliai jį apsvarstyti.

Lazdijų rajono savivaldybės taryboje priiminėjamas svarbiausias metų dokumentas – 2022 metų rajono biudžetas. Nors šis projektas buvo rengiamas ne vieną mėnesį, tačiau galutinę jo redakciją tarybos nariai išvydo visai neseniai – likus vos dviem dienoms iki jungtinio komitetų posėdžio. Akivaizdu, jog per tokį trumpą laiką neįmanoma tinkamai įsigilinti į šį svarbų dokumentą ir jį pristatyti rajono visuomenei, juolab suspėti sulaukti pastabų ir pasiūlymų.

Tačiau valdantieji, labai skubėdami, neatsižvelgdami į daugelio tarybos narių prašymą skirti daugiau laiko projekto analizei, nusprendė greituoju būdu pateikti biudžeto projektą tvirtinti tarybai.

Pateikiame „Dzūkų žinių“ skaitytojams tarybos narių pastabas apie projekto svarstymo ypatumus, politikų pastabas, į kurias iš jų nebuvo atsižvelgta.

Artūras Margelis, opozicijos lyderis, Biudžeto, turto ir investicijų komiteto narys:

„Administracijos direktorė, valdantieji, merė sukūrė biudžeto projektą ir pateikė komitetams. Vyko pristatymas, komitetuose buvo pateikta nemažai klausimų. Biudžeto, turto ir investicijų komiteto posėdyje siūlėme 100 tūkst. eurų padidinti Lazdijų ligoninei numatytą biudžetą, Buvo suplanuota 100 tūkst., bet aš pasiūliau dar 100 tūkst. eurų pridėti, nes ligoninės sudėtinga situacija, mažinamas finansavimus, ministerija spaudžia, nori mažinti paslaugų spektrą, ligoninei tikrai reikia pagalbos iš savivaldybės. Taip pat posėdyje priminiau, kad iš savivaldybės lėšų reikia toliau atnaujinti integralią pagalbą ligoniams, kurie guli lovose.

Dėl biudžeto korekcijų valdantieji nepriima jokių mūsų patikslinimų ir pasiūlymų, neva jie puikiai parengė biudžetą ir viskas. Biudžeto aptarimas ir tvirtinimas yra tarybos narių kompetencija. Mūsų komitete yra 6 nariai – trys valdantieji ir trys opozicijos atstovai. Posėdyje nedalyvavo vienas iš valdančiųjų, tai komitete nubalsuota nepritarti biudžeto projektui. Kiek žinau, biudžeto projektui be mūsų nepritarė dar du komitetai.

Pagal galiojantį reglamentą, jei pagrindinis – Biudžeto, turto ir investicijų – komitetas nepritaria biudžeto projektui, tai merė negali įtraukti šio klausimo į darbotvarkę. Trys komitetai iš penkių nepritarė, tai biudžeto autoriai turėtų susimąstyti. Reikia visada imtis kompromisų, atsižvelgti į pasiūlymus. Manau, kad biudžeto projektas po patikslinimų ir pataisymų turėjo būti sugrąžintas svarstyti komitetams, tačiau tai nebuvo padaryta.“

Audrius Klėjus, tarybos narys, Biudžeto, turto ir investicijų komiteto narys:

„Iš esmės savo praktikoje neturėjau tokios situacijos, kad taip būtų rengiamas biudžetas ir apie jį diskutuojama. Tarybos nariai per dvi dienas turėjo išanalizuoti biudžeto projektą. Mums buvo pasakyta, kad nuo lapkričio mėnesio teiktume pasiūlymus dėl biudžeto, tačiau, jo nematydami, mes nežinojome, ką galima siūlyti. Gavome projektą, likus dviem dienoms iki jungtinio komitetų posėdžio.

Merei pasakiau, jog negalima taip daryti. Projektas turi būti pateiktas visuomenei susipažinti, reikia gauti iš visuomenės pasiūlymus, mes, tarybos nariai, turėtume nuodugniau į projektą įsigilinti, nes prisiimsime atsakomybę.

Pamatėme, jog projekte sveikatos apsaugai skirta mažai lėšų – PSPC buvo skirtas nulis, o ligoninei, kur žinome apie jos problemas, buvo skirta tik 100 tūkst. eurų. Pareiškėme pastabas, kad reikia didinti šiuos pinigus.

Po jungtinio komitetų posėdžio buvo forsuojama, kad būtų skubiai svarstoma ir pritariama biudžetui. Man tokie dalykai sunkiai suprantami. Valdžia biudžetą formuoja pusę metų, su visa komanda, o nori, kad tarybos nariai, kurie dar turi ir savo darbus, į biudžeto projektą įsigilintų per dvi dienas. Juk kiekvienai frakcijai dar reikia susirinkti, išgirsti frakcijos narių nuomonę ir pasiūlymus. Valdantieji patys sukuria tokią situaciją ir pyksta ant opozicijos, kad ji neva stabdo projekto priėmimą. Manau, kad mes esame teisūs.

Biudžeto projekto nepalaikė trys komitetai iš penkių. Tai reiškia, kad daugumos pozicija aiški – dauguma nepritaria. Galima sakyti, kad susilaikė dauguma, nes nebuvo sudarytos sąlygos normaliai jį apsvarstyti.

Reikėjo dar kartą projektą grąžinti su pataisymais į komitetus. Manau, kad tai būtų skaidrus ir teisingas sprendimas. Tas nebuvo padaryta, dabar buvo pasirašytas potvarkis su dviejų pozicijų pataisymais.

Mes matome ir daugiau spragų, kurias būtų galima koreguoti, bet tam tiesiog nebuvo skirta laiko. Būtų demokratiškai teisinga, jei biudžetas būtų normaliai apsvarstytas. Deja, to nebuvo.“

Jonas Stankevičius, tarybos narys, Švietimo, kultūros, turizmo ir sporto komiteto narys:

„Švietimo, kultūros, turizmo ir sporto komiteto posėdyje svarstant biudžeto projektą, susilaikiau, kadangi man, kaip šio komiteto nariui, kilo neaiškumų dėl planuojamo skirti 100 tūkst. eurų Lazdijų rajono savivaldybės renginių organizavimui ir savivaldybę reprezentuojančių veiklų finansavimui. Turime puikiai dirbančią įstaigą Lazdijų kultūros centrą, kuri gali atlikti šias funkcijas, be to, jai skiriame nemažą finansavimą, todėl nemanau, kad savivaldybė turėtų užsiimti renginių organizavimu ir dubliuoti VšĮ Lazdijų kultūros centro vykdomas funkcijas. Tam ir yra įsteigta ši įstaiga, kurios personalas geba organizuoti aukšto lygio renginius ir ne kartą tai įrodė. Taip pat man neaišku, kas yra savivaldybę reprezentuojančios veiklos, kur mes savivaldybę reprezentuosime ir kokiu tikslu.

Be to, mano manymu, per mažai lėšų skiriama meno kolektyvų ir jų vykdomų kultūrinių veiklų finansavimui. Biudžete numatyta tik 7 tūkstančiai eurų. Meno kolektyvai patiria įvairias išlaidas kostiumams, rūbams, instrumentams, kuriuos reikia nuolatos atnaujinti, todėl tam tikslui turėtų būti skiriama didesnė suma.

Kitas momentas – 762 tūkst. eurų viešosios įstaigos Lazdijų sporto centro sporto salės pastato Lazdijuose rekonstravimo darbams atlikti. Nemanau, kad korektiška įtraukti šias išlaidas, kol jos nėra skirtos. Anksčiau tokios praktikos formuojant biudžetą nebuvo. Neturint reikiamos pinigų sumos, nėra logiška ir tikslinga ją traukti į biudžeto projektą. Ar tokia suma gali ką nors išspręsti, tuo labiau, kad sporto centro statybos prie policijos pastato sąmatinė vertė yra net 16 milijonų eurų!“

„Dzūkų žinių“ informacija

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto

traffix.lt

Taip pat skaitykite:

%d bloggers like this: