Dzūkų žinios

Lazdijų informacinis portalas, naujienos

Politika

Ar mūsų rajono valdžia susirgo amnezija*?

Atnaujinta Kučiūnų laisvalaikio salė. Bendra projekto vertė – 252 511,81 Eur. Lazdijų rajono savivaldybės biudžeto lėšos – 64 971,81 Eur.

Laišką tokiu pavadinimu neseniai gavo redakcija. Jos autorė Inga R. (pavardė redakcijai žinoma) stebisi naujosios valdžios pomėgiu girtis ir atminties sutrikimais:
„Man kelia nerimą ir nuostabą keista naujosios valdžios laikysena. Merė ir jos komanda paskutiniu metu labai mėgsta važinėti į užbaigtų projektų atidarymus ir garsiai girtis nuveiktais darbais. Būkim biedni, bet teisingi – daugelis projektų, kurių atidarymuose dalyvauja naujoji valdžia, pradėti ir įgyvendinti buvusios valdžios pastangomis.
Neseniai teko dalyvauti Kučiūnų laisvalaikio salės atidaryme. Naujoji valdžia gyrėsi sutvarkyta sale, tačiau nė puse žodžio neužsiminė apie tai, kas inicijavo šį projektą, kas gavo projektui lėšų.
Nemaloniai nuteikė tai, jog salės atidaryme dalyvavo ir buvusios valdžios atstovai, kurių pastangomis ir vyko renovacija, tačiau jiems nebuvo viešai padėkota.
Labai panaši situacija pasikartojo ir per Krikštonių laisvalaikio salės atidarymą. Naujoji valdžia krykštavo ir laimės, kokį svarbų darbą ji atliko, o tikrieji projekto rūpintojėliai liko užmiršti.
Naujausias valdžios atminties sutrikimo atvejis – Barčių vandentiekio atidarymas. Merė viešojoje erdvėje negailėjo sau liaupsių, neva tik jos pastangomis į Barčius atkeliavo švarus vanduo, nors visi žino, kad viskas buvo šiek tiek kitaip. Manau, jog visą tiesą nutylėti arba skųstis atminties trikdžiais nėra gero tono ženklas, prisiimti sau nuopelnus už kitų atliktus darbus mažų mažiausiai yra negarbinga“, –
emocingame laiške „Dzūkų žinioms“ rašė Inga.
Redakcijos duomenimis, senoji valdžia naujajai merei ir savivaldybės administracijai perdavė tęsti 53 pradėtus projektus, daugeliui iš jų buvo užtikrintas finansavimas. Pateikiame keletą iš jų.

Atnaujinant Krikštonių laisvalaikio salės pastatą buvo atliekami kapitalinio remonto darbai.

Krikštonių laisvalaikio salės atnaujinimas
Atnaujinant Krikštonių laisvalaikio salės pastatą buvo atliekami kapitalinio remonto darbai: apšiltinta pastato perdanga, pakeista stogo danga, sutvarkant lietaus vandens nuvedimo sistemą ir ant pastato esančią lauko apšvietimo sistemą, įrengta žaibosauga; pakeistos lauko durys ir seni langai; perdažytos sienos, suremontuotos grindys ir daug kitų darbų.
Visa preliminari projekto vertė yra 250 000 eurų, o savivaldybė daliniam finansavimui skyrė 50 000 eurų.

Kučiūnų laisvalaikio salės pritaikymas bendruomenės poreikiams
Įgyvendinant projektą buvo nugriautas nenaudojamas senos katilinės pastatas, apšiltintas pastato pamatas, įrengta nuogrinda, apšiltintos sienos, atlikta lauko sienų apdaila, pakeisti langai ir durys, apšiltintas pastato stogas, pakeista stogo danga, įrengta lietaus nuvedimo sistema. Suremontuota pastato viduje esanti mažoji salė, vestibiulis, įrengtos sanitarinės patalpos.
Projektas įgyvendintas Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ ir Lazdijų rajono savivaldybės biudžeto lėšomis.
Bendra projekto vertė – 252 511,81 Eur. Lazdijų rajono savivaldybės biudžeto lėšos – 64 971,81 Eur.

Vandens problema Barčiuose
Kai 2018 m. lapkričio 7 d. Barčių vandenvietėje buvo nustatytas padidėjęs arseno kiekis, tuometinė rajono valdžia skubiai ėmė ieškoti problemos sprendimų. Operatyviai buvo nuspręsta švarų vandenį į Barčius tiekti nutiesus vandentiekį iš Veisiejų.
Apie tokį sprendimą meras laišku asmeniškai informavo visus Barčių gyventojus.
Taryba priėmė sprendimą ir šiam projektui paskyrė 130 tūkst. eurų. Projektą ėmėsi administruoti bendrovė „Lazdijų vandenys“, kuriai tuo metu vadovavo Justinas Šmulkštys. Jie parinko rangovą ir kontroliavo darbų eigą.

*Amnezija – įsiminimo, saugojimo arba atkūrimo procesų sutrikimas, pasireiškiantis atminties netekimu.

„Dzūkų žinių“ informacija

%d bloggers like this: