Dzūkų žinios

Lazdijų informacinis portalas, naujienos

Politika Švietimas

Projektas, kurio partneris yra ir VšĮ Lazdijų švietimo centras, žlugo

VšĮ Lazdijų švietimo centro direktorė Eglė Mačionienė.

Praėjusiame Lazdijų rajono savivaldybės tarybos posėdyje netikėtai iš darbotvarkės buvo išbrauktas klausimas dėl projekto, kurio vienas iš dalyvių buvo Lazdijų švietimo centras. Savivaldybė tarybos posėdžio dieną gavo laišką iš buvusio šio projekto partnerio – Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų. Laiške buvo teigiama, jog projektas yra šių rūmų sukurto projekto plagiatas, todėl negali būti tvirtinamas.


Dėl šios situacijos atsirado įvairių interpretacijų, spėliojimų, šis įvykis apaugo keistais gandais.
Norėdami pateikti objektyvią informaciją apie šį projektą ir jo parengimo bei žlugimo peripetijas, kreipėmės į merę Ausmą Miškinienę, pateikdami jai klausimus. Pateikiame merės atsakymus, kurie padės susidaryti išsamesnį vaizdą apie šį nemalonų incidentą.

– Praėjusiame rajono tarybos posėdyje paskutinę minutę iš darbotvarkės buvo pašalintas klausimas dėl VšĮ Lazdijų švietimo centro projekto. Kokios tokio sprendimo priežastys?
– Klausimas dėl pritarimo projektui „Parama socialiniam verslui Alytaus apskrityje“ ir jo dalinio finansavimo buvo išbrauktas iš Lazdijų rajono savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės, nes prieš posėdį buvo gautas Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų raštas, kuriame prašoma nepritarti projektui „Parama socialiniam verslui Alytaus apskrityje“. Manau, kad itin svarbi minėtame rašte pateikiama informacija, jog yra nutraukta darbo sutartis su Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų Alytaus filialo direktore L. Sosunovičiene, kuri viso projekto rengimo metu atstovavo Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmams. Būtent L. Sosunovičienė baigiant rengti projektą informavo, kad Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai atsisako dalyvauti projekte ir pagrindiniais projekto teikėjais pakvietė būti VšĮ Lazdijų švietimo centrą. Galiu tik pasidžiaugti, kad Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai apie susiklosčiusią situaciją informavo laiku ir turėjome galimybę užkirsti kelią galimai neteisingiems sprendimams.

– Kodėl Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai atsisakė dalyvauti projekte?


– Tuometinė Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų Alytaus filialo direktorė L. Sosunovičienė informuodama apie Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų atsisakymą dalyvauti projekte nenurodė konkrečių šio sprendimo priežasčių.

– Kas buvo atsakingas už šio projekto parengimą ir vykdymą? Kas kaltas, kad projekto nebebus?
– Projektą rengė ir ketino vykdyti trys partneriai – Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai, VšĮ Pietų Lietuvos verslo kooperacijos centras ir VšĮ Lazdijų švietimo centras. L. Sosunovičienei informavus, kad Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai nedalyvaus projekte, atsakingais vykdytojais liko VšĮ Pietų Lietuvos verslo kooperacijos centras ir VšĮ Lazdijų švietimo centras. Pastarasis buvo pakviestas tapti pagrindiniu partneriu. „Kas kaltas“, kad projekto nebebus, tikrai nežinau. Tą išsiaiškinti gali tik atsakingos institucijos. Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai informavo, kad jie „<…>siekdami išsiaiškinti galimai neteisėtą veiką padariusius asmenis, teisės aktų nustatyta tvarka kreipsis į atsakingas institucijas <…>“. Lazdijų rajono savivaldybė yra pasirengusi suteikti visą jai žinomą informaciją siekiant išsiaiškinti galimai neteisėtą veiką padariusius asmenis.

– Ar Jums žinomos aplinkybės, kodėl iš trijų projekto dalyvių, buvusių pradinėje jo stadijoje, pabaigoje liko tik du, tarp jų ir Lazdijų švietimo centras? Ar tiesa, kad lazdijiečiai tapo Vilniaus ir Alytaus institucijų tarpusavio intrigų auka? Kas bus atsakingas už tai, jei projektas bus pripažintas plagiatu?
– Kaip jau minėjau anksčiau, tuometinė Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų Alytaus filialo direktorė L. Sosunovičienė informuodama apie Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų atsisakymą dalyvauti projekte nenurodė konkrečių šio sprendimo priežasčių. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad „liko“ du partneriai: VšĮ Lazdijų švietimo centras ir VšĮ Pietų Lietuvos verslo kooperacijos centras. Nenoriu komentuoti Jūsų minimų „tarpusavio intrigų“, nes neturiu apie tai pakankamai informacijos, tačiau tikiuosi, kad šios situacijos kaltininkai bus nustatyti. Kol kas žinome tik tiek, kad „galutinis Rūmų (Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai) parengtos paraiškos projektas su 6 paraiškos priedu, kuriame yra projekto aprašymas, biudžetas ir visa kita reikalinga informacija, pagal kvietime pateiktą aprašą buvo išsiųstas Rūmų Alytaus filialo direktorei L. Sosunovičienei. 2019-09-16 Rūmai nutraukė darbo sutartį su Rūmų Alytaus filialo direktore L. Sosunovičiene“. Ši informacija pateikiama Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų atsiųstame rašte.


– Kokia nauda būtų buvusi Lazdijams, jei projektas būtų įgyvendintas?
– Įgyvendinus šį projektą Lazdijų rajono verslininkai būtų informuoti apie socialinį verslą ir jo steigimo galimybes.

– Ačiū už išsamius atsakymus.

Siekdami didesnio objektyvumo, apie šį projektą pateikėme klausimus ir projekto vykdytojams – VšĮ Lazdijų švietimo centro direktorei Eglei Mačionienei.

– Gerbiamoji direktore, kas buvo Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų, Pietų Lietuvos verslo koopercijos centro ir Lazdijų švietimo centro projekto iniciatorius? Kokia šio projekto esmė ir nauda?
– Šį projektą inicijavo ir rengė Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų Alytaus filialo direktorė L. Sosunovičienė, kuri šiuo metu jau nebedirba šioje organizacijoje. Projekto įgyvendinimo laikotarpiu būtų įgyvendintos dvi veiklos: socialinio verslo pradžios paskatos ir socialinio verslo.

– Kas parengė šį projektą? Kada sužinojote apie Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų pretenzijas dėl galimo projekto plagiato?
– Šį projektą rengė tuo metu dar dirbusi Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų Alytaus filialo direktorė L. Sosunovičienė. VšĮ Lazdijų švietimo centras kaip partneris užpildė tik reikiamus paraiškos priedus. Apie galimą projekto plagiavimą sužinojome penktadienį stebėdami Lazdijų rajono savivaldybės tarybos posėdį.

„Dzūkų žinių“ informacija

%d bloggers like this: