Dzūkų žinios

Lazdijų informacinis portalas, naujienos

Politika

Savivaldybėms – dar viena galimybė asfaltuoti vietinius kelius

Kretingos rajone buvo įvertinta ne viena žvyruota gatvė, kurią reikėtų išasfaltuoti, tačiau pasirinkta ta, kuri pagal keliamus kriterijus gali surinkti daugiausia balų. (Dariaus Šypalio nuotr.)

Rugsėjį savivaldybių administracijos gali teikti paraiškas paramai vietiniams keliams remontuoti. Šiam šaukimui planuojama paskirstyti 10,2 mln. eurų.


Didžiausia paramos suma vienam pareiškėjui ir pareiškėjo projektui įgyvendinti negali būti didesnė kaip 200 tūkst. Eur su PVM. Finansuojama iki  80 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Paraiškas galima teikti iki rugsėjo 30 d.

Sieks balų maksimumo
Pasak Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Povilo Černeckio, kretingiškiai šioje programoje taip pat dalyvaus. Paraišką, kaip ir reikalaujama, pateiks iki rugsėjo pabaigos, o šiuo metu rengiami parinktos asfaltuoti Kartenos miestelio Naujųjų Gintarų gatvės projektiniai sprendiniai.
„Iš tikrųjų buvo įvertinta ne viena gatvė ir Vydmantų, ir Kretingos, ir Žalgirio seniūnijose, bet mes žiūrėjome, kad objektas pagal visus kriterijus surinktų maksimalų balų skaičių, norime laimėti kuo daugiau lėšų“, – sakė direktoriaus pavaduotojas. Jo teigimu, pasirenkant gatvę, orientuotasi į pagrindinius konkurso reikalavimus: ar gyventojų skaičius gyvenvietėje ne didesnis kaip 1000, ar numatytas asfaltuoti kelias yra gyvenvietės ribose, kokia žvyruota jo dalis priklauso savivaldybei, ar kelias tiesiogiai veda prie viešųjų paslaugų objektų bei toje gatvėje įkurtų konkrečių darbo vietų. Naujųjų Gintarų gatvėje yra kaimo turizmo sodyba, registruoti 4 ūkininkų ūkiai, be to, asfaltuota gatvė pasitarnaus namus čia pasistačiusiems žmonėms.

Tinkamos finansuoti išlaidos


Pagal šią veiklos sritį tinkamos finansuoti yra kelių ir jų ruožų, gatvių kapitalinio remonto ir rekonstravimo išlaidos, taip pat kelio elementų – kelkraščių, pėsčiųjų ir dviračių takų, šaligatvių, apšvietimo įrenginių įrengimo, rekonstravimo ir (arba) kapitalinio remonto išlaidos. Šios išlaidos yra tinkamos finansuoti tik tuo atveju, jeigu yra atliekamas vietinės reikšmės viešojo kelio (-ių) ir (arba) jo ruožo (-ų), ir (arba) gatvės kapitalinis remontas ir (arba) rekonstravimas.
Finansuojama ir bendrųjų išlaidų dalis, kuri gali būti ne daugiau kaip 10 proc. tinkamų finansuoti  projekto išlaidų ir ne didesnė kaip 3 tūkst. Eur. Tinkamos yra projekto viešinimo išlaidos, patirtos vadovaujantis Viešinimo taisyklėmis ir neviršijančios jose nustatytos didžiausios išlaidų, skirtų viešinimo priemonėms, sumos. Parama teikiama projektams, kurių atitiktis projektų atrankos kriterijams įvertinama ne mažiau kaip 30 balų.

Atrankos kriterijai
Jeigu kaimo vietovėje, kurioje planuojama kelio, jo ruožo ar gatvės rekonstrukcija arba kapitalinis remontas, gyventojų skaičius siekia 201, suteikiama 30 balų; nuo 101 iki 200 – 25 balai; nuo 71 iki 100 – 20 balų; nuo 51 iki 70 – 15 balų; nuo 31 iki 50 – 10 balų, mažiau negu 30 gyventojų – 5 balai.
Jeigu numatyta kelio ar jo ruožo, taip pat gatvės, jungiančios su viešųjų paslaugų objektais, rekonstrukcija arba kapitalinis remontas, skiriama 20 balų. Tiek pat balų, jeigu numatytas remontuoti kelias veda iki darbo arba užimtumo vietų ir jo neriboja kitas kelias, o atliekant gatvės  kapitalinį remontą šalutinių kelių ar gatvių negali būti, – 20 balų. Jeigu kelias ar jo ruožas yra gyvenvietės ribose – 10 balų. Jei  projektas įgyvendinamas savivaldybėje, kurioje kelių su žvyro danga dalis siekia daugiau negu 40 proc. – 20 balų; nuo 36 iki 40 proc. – 15 balų; nuo 31 iki 35 proc. – 10 balų; nuo 26 iki 30 proc. – 5 balai; nuo 21 iki 25 proc. – 3 balai; 20 proc. ir mažiau, – 2 balai. Mažiausias atrankos balų skaičius, kurį būtina surinkti, kad gautum paramą, – 30.
Paraiškos pagal KPP priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritį „Parama vietiniams keliams“ priimamos NMA teritoriniuose padaliniuose.
Kaimo kelių tvarkymo darbai, numatyti projekte, privalo būti atlikti per 36 mėnesius nuo paramos sutarties pasirašymo dienos, bet ne vėliau kaip iki 2023 m. birželio 30 d.

%d bloggers like this: